Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 211 z dnia 15 lutego 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

KATEDRY EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ

Przypominamy o organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu szkoleniu dotyczącym pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej – Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA Chairs). Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozwój wydziałów i instytutów naukowych uczelni oraz innych organizacji naukowych.


Celem konkursu jest wsparcie uniwersytetów oraz instytucji badawczych zmierzających do osiągnięcia doskonałości naukowej niezbędnej do konkurowania na poziomie międzynarodowym. Instytucje zlokalizowane w słabiej rozwiniętych regionach europejskich będą mogły starać się grant w maksymalnej wysokości 2,4 miliona euro. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak napisać dobry wniosek projektowy oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów Komisji Europejskiej.

Termin: 25 lutego br.
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, sala 236, Al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Przypominamy o organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu warsztatach pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR). Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań, który jest obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7. PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe sprawozdawczości, w tym niezbędne formularze.

Termin: 27 lutego br.
Lokalizacja: Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Poznańskiej zapraszają na seminarium pt. "Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!".

Komisja Europejska jest zainteresowana znalezieniem ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej oraz w przyszłości Horyzontu 2020. Oferta przeznaczona jest dla osób indywidualnych, jak również dla instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są bardzo duże, a w przyszłości przynoszą efekty podczas pisania własnych projektów. W programie szkolenia przewidziane są m.in. wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. PR, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

Termin: 5 marca br.
Lokalizacja: Politechnika Poznańska, ul. Jana Pawła II nr 28, budynek przy DS. nr 1, Poznań


Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


NAUKI PRZYRODNICZE DLA BIZNESU

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie – forum wymiany doświadczeń i informacji pt. „Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę – dziś nauki przyrodnicze: ekologia, ochrona środowiska, żywność…”. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przegląd różnych możliwości finansowania w postaci programów zakładających współpracę nauki oraz przemysłu. Ponadto uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie poszukiwać partnerów do wspólnej realizacji działań. Spotkanie to także możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm i naukowców współpracujących już ze sobą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 13 marca br.
Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczy, Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


CORDIS ORAZ PARTICIPANT PORTAL - NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI (ZMIANA TERMINU)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na szkolenie „Cordis oraz Participant Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości”.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7. Programu Ramowego UE. Ponadto omówiony zostanie Partners Service, który umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej bądź przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Przedstawiony zostanie także Participant Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Termin szkolenia: 19 marca br.
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, laboratorium komputerowe – sala 207,
Al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE
(ZMIANA TERMINU / PROMOCYJNA CENA!)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. PR". Warsztaty kierujemy do osób, które posiadają podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE (7. PR) i są zainteresowane aplikowaniem do Komisji Europejskiej lub rozpoczynają realizację projektu, ewentualnie już realizują projekty. Zapraszamy przede wszystkim potencjalnych lub debiutujących koordynatorów, a także osoby pełniące role partnerów w projektach.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. PR. Zarządzanie rozpoczyna się już w momencie pisania wniosku i tworzenia konsorcjum, przybiera na sile w czasie negocjacji umowy z Komisją Europejską i trwa nieprzerwanie aż do zakończenia realizacji projektu, a nawet dłużej. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczeni w zarządzaniu projektami z programów ramowych. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi w cenie promocyjnej 350 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 20 uczestników, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 20 i 21 marca br.
Lokalizacja: Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii, sala nr 154, ul. Rubież 46H, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

KONKURSY

KOMISJA EUROPEJSKA – NABÓR DO PANELU DS. BIOGOSPODARKI

Komisja Europejska (KE) przewidziała w komunikacie „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”, który został opublikowany 13 lutego 2012 roku, utworzenie Panelu ds. biogospodarki.

Celem panelu, jako ciała o charakterze doradczym, będzie zapewnienie wsparcia KE we wzmocnieniu synergii oraz spójności miedzy politykami, inicjatywami oraz sektorami gospodarki związanymi z biogospodarką na poziomie UE oraz powiązania ich z istniejącymi mechanizmami.

Panel ma składać się z trzydziestu członków reprezentujących administrację oraz zainteresowane strony: przemysł, uczelnie, środowisko naukowe, organizacje pozarządowe oraz europejskie stowarzyszenia w sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Termin składania aplikacji: do 24 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/nabor-do-panelu-ds-biogospodarki-ke-zaproszenie-do-zgloszenia-udzialu/

 


BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA – KONKURS NA PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w czwartej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB, we współpracy z konsorcjum ERA-NET EuroTransBio. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. NCBR przeznaczyło budżet w wysokości miliona euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.

Termin nadsyłania wniosków wstępnych: do 26 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,1810,iv-edycja-miedzynarodowego-konkursu-na-projekty-naukowe-w-ramach-programu-era-net-ib.html

 


POLSKI WYNALAZEK 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Telewizja Polska S.A. oraz firma Jake Vision Sp. z o.o. zapraszają do udziału w konkursie na polski wynalazek roku 2013. Zgłoszenia mogą dotyczyć wynalazku z każdej dziedziny, nad którym prace zakończyły się w okresie ostatnich pięciu lat. Spośród zgłoszeń konkursowych zostanie wybranych osiem wynalazków, które zostaną zaprezentowane podczas emitowanego na żywo widowiska finałowego w Telewizji Polskiej (planowany termin: 18 marca br.). W czasie transmisji ww. wynalazki oceni kapituła konkursu złożona ze znakomitych postaci świata nauki i biznesu. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania SMS.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10561

 


INNOWACJE SPOŁECZNE – KONKURS NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu w ramach programu Innowacje Społeczne. Celem programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Program adresowany jest do konsorcjów w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi milion złotych.

Termin nadsyłania wniosków: do 28 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/aktualnosci/art,1805,i-konkurs-w-ramach-programu-innowacje-spoleczne.html

WYDARZENIA

ŚNIADANIE Z… - NOWA INICJATYWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WIELKOPOLSKI!

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PPNT FUAM) zaprasza do udziału w spotkaniach pt. „Śniadanie z…”. Wydarzenia te są inicjatywą dedykowaną mikro, małym i średnim firmom, która ma na celu wymianę dobrych praktyk i nawiązywanie biznesowych kontaktów między młodymi a doświadczonymi przedsiębiorcami z Wielkopolski.

Spotkania będą odbywać się raz na kwartał i mają stanowić platformę do współpracy między firmami PPNT FUAM a przedsiębiorstwami z całego województwa. Wystąpienia gości będą stanowić case studies, dotyczące takich aspektów prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, jak: organizacja wewnętrzna, dystrybucja, sprzedaż czy marketing.

Pierwsze spotkanie, pt. „Zarządzanie kulturą innowacyjną przedsiębiorstwa”, poprowadzą specjaliści z firmy Prima Poland sp. z o.o.

Firma ta jest obecna na rynku polskim od prawie dwudziestu pięciu lat i stanowi część korporacji Douwe Egberts Master Blenders 1753, która pretenduje do bycia numerem dwa na rynku kawy i herbaty na świecie. Podczas spotkania z przedsiębiorcami eksperci z firmy Prima Poland sp. z o.o. zaprezentują narzędzia, które pozwalają budować kulturę innowacyjną firmy i wpływają na osiąganie wysokich wyników.

Termin pierwszego spotkania: 27 lutego br.
Koszt uczestnictwa: 20 zł

Lokalizacja: PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, wjazd nr 1 od strony ul. Boranta, budynek Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii, sala konferencyjna nr 1.54

Więcej informacji (PDF)
http://www.inqbator.pl/zalaczniki/4/2013/20130211_PPNT_FUAM_Sniadanie_z...pdf

Rejestracja uczestników:
http://uczestnicy.pl/event/sniadanie-z#channel=f344102031b0692&origin=http%3A%2F%2Fuczestnicy.pl&channel_path=%2Fevent%2Fsniadanie-z%3Ffb_xd_fragment%23xd_sig%3Df2c6815757b7e14%26

 


MARIE CURIE ACTIONS ROAD SHOW W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym „Marie Curie Actions Road Show”.  Celem wydarzenia jest przedstawienie indywidualnych grantów Marie Curie (ostatnie konkursy w 7. Programie Ramowym UE), które finansują badania i szkolenia w Europie lub poza nią. Podczas spotkania zostaną ponadto zaprezentowane różne europejskie instytucje naukowe, które zapraszają naukowców do przyjazdu w ramach stypendiów Marie Curie.

Termin: 12 marca br.
Lokalizacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5b, Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4897

Strona internetowa Marie Curie Actions 2013 Road Show:
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3354&pid=0&cid=26079

WIADOMOŚCI

SPOTKANIA INFORMACYJNE STRATEGMED – RELACJE VIDEO

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami video ze spotkań informacyjnych zorganizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach programu strategicznego Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED. Spotkania odbyły się 6 i 8 lutego br. w Warszawie i miały na celu przybliżenie potencjalnym beneficjentom pierwszego konkursu w ramach STRATEGMED następujących kwestii:
-  zasad konkursu,
-  zagadnień finansowych związanych z dofinansowaniem udzielanym przez NCBR,
-  zagadnień prawnych związanych z dofinansowaniem udzielanym przez NCBR.

Spotkania informacyjne STRATEGMED – relacje video:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1830,relacje-video-ze-spotkan-informacyjnych-w-ramach-programu-strategicznego-profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategm.html

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl