Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 21 z dnia 1 czerwca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

"Zasady dofinansowania projektów przez Ministra Nauki i Informatyzacji w ramach Specjalnych Programów Badawczych (SPB)"

4. czerwca br. Biuro Programów Europejskich Politechniki Gdańskiej zaprasza na szkolenie dotyczące dofinansowywania przez KBN projektów z programów ramowych UE. Wykładowcami będą Pani Krystyna Bandau - Palka, Główny Specjalista w Wydziale Integracji Europejskiej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Pani Małgorzata Deinrych - Audytor Wewnętrzny Akademii Morskiej w Gdyni. Będzie mowa o zasadach dofinansowania udziału polskich naukowców w projektach 6. Programu Ramowego oraz w innych programach badawczych. Ponadto na szkoleniu zaprezentowane zostaną zasady rozliczeń podatkowych w projektach realizowanych w ramach programów badawczych w świetle nowych przepisów prawnych. Spotkanie odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, w sali 403. Więcej informacji pod adresem: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=506

Doświadczenia z audytu Komisji Europejskiej dotyczącego projektów

5. Programu Ramowego UE

8 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje spotkanie poświęcone sprawom finansowym projektów europejskich. Odbędzie się ono o godz. 11 w siedzibie KPK przy ulicy Świętokrzyskiej 21 w Warszawie w Sali nr 100. Wykładowcami będą Elżbieta Książek z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Edyta Czerwonka – z Uniwersytetu Warszawskiego. Instytucje te doświadczyły już audytu Komisji Europejskiej dotyczącego realizowanych projektów w 5.Programie Ramowym. Ich przedstawicielki podzielą się spostrzeżeniami i doświadczeniami nabytymi w trakcie tych audytów. Program i możliwość rejestracji na spotkanie znajdują się na stronie internetowej: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=502

„Możliwości bezpośredniego wsparcia inwestycji poprawiających poziom technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstwa z funduszy strukturalnych UE w latach 2004 – 2006”
WARSZTATY WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Także 8 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje warsztaty dla przedsiębiorstw nt. wykorzystania funduszy europejskich. Wykładowcami będą eksperci z Krajpwego Punktu Kontaktowego Andrzej Siemaszko, Aleksander Bąkowski, Małgorzata Snarska-Świderska, Zygmunt Krasiński, Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, Anna Ober. W programie wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, wykorzystanie funduszy strukturalnych, rozwój nowych technologii, wspólne wypełnianie wniosków projektowych, procedury aplikacyjne oraz kryteria oceny wniosków. W trakcie warsztatów będzie możliwość konsultacji indywidualnych. Impreza odbędzie się w siedzibie KPK w Sali 110. Koszt uczestnictwa to 200 zł. Liczba miejsc ograniczona do 20. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=517

Dzień Informacyjny, spotkania partnerskie i warsztaty:
„INDUSTRYLINK 2004 – nowe technologie dla przemysłu”
Poznań, 14-15 czerwca 2004r.

Przypominamy o międzynarodowej imprezie, która odbędzie się na 76. Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu. Zapraszają na nią Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (RPK) w ramach projektu INDUSTRYLINK oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w ramach projektu STEF-NANO-ACC. Wykładowcami będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego z Polski i Holandii oraz przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji naukowych. Omawiana będzie tematyka Technologie przemysłowe w 6.PR; Nowe konkursy w priorytecie Nanotechnologia i Materiały Produkcyjne; Specjalne projekty dla MŚP - CRAFT; Prezentacja projektów NMP z 5.PR i propozycji do 6.PR. Warsztaty będą dotyczyć praktycznych problemów związanych z pisaniem wniosku do projektu ramowego. W pierwszym dniu przewidziano spotkania potencjalnych partnerów.

Impreza odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 14A. Kontakt: Poznański Park Naukowo-Technologiczny: Ewa.Kocinska@ppnt.poznan.pl; Krajowy Punkt Kontaktowy:
Aleksandra.Buczkowska@kpk.gov.pl

Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne oraz poczęstunek.

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy, który prosimy przesłać pocztą, mailem lub faxem do 7 czerwca 2004r. wraz z wypełnioną ofertą współpracy. Szczegóły, formularz oraz oferta współpracy dostępne są na stronie: http://www.industrylink.pl

Konferencja "Innowacyjne Regiony Europy - partnerstwo i współpraca gospodarcza"

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wystawie "Innowacyjne Regiony Europy - partnerstwo i współpraca gospodarcza", które odbędą się w Poznaniu w ramach Międzynarodowego Forum Gospodarczego na Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych. Konferencja odbędzie się 14 czerwca, natomiast wystawa będzie trwała przez cały okres targów - od 14 do 17 czerwca 2004r. Więcej informacji: http://www.6pr.pl/info/integris-14jun/index.html

European Summer University on innovation and business intelligence

Szkoła inżynierska w Cherbourgu organizuje III Europejski Uniwersytet Letni dotyczący innowacji. Odbędzie się on w Cherbourgu we Francji w dniach 26 czerwca do 16 lipca br. Celem kursu jest podniesienie świadomości nt. wagi innowacji dla gospodarki, jak również roli, jaką odgrywa business intelligence jako katalizator innowacji w przedsiębiorstwach.

Program składa się z trzech głównych części:

  • wykłady głoszone przez międzynarodowych specjalistów w dziedzinie;
  • projekt badawczy nt. działań innowacyjnych małej firmy z Normandii we Francji, a także forum studentów i regionalnych przedstawicieli biznesu;
  • konferencja w Paryżu nt. rynku wewnętrznego i rozszerzenia UE.

Całkowity koszt udziału w trzytygodniowym kursie wynosi 300 euro (100 euro dla uczestników z krajów Europy Wschodniej), obejmuje on szkolenie, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki i inne wizyty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z:
Laurent Lecoeur
International Relations Coordinator
Cherbourg School of Engineering
BP 78 50 130 Cherbourg Octeville
France
Tel: +33 2 33 01 41 34
Fax: +33 2 33 01 42 01
http://www.chbg.unicaen.fr/eic/UEE

Warszawa, 26 maja 2004, Międzynarodowe seminarium pt. „Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce i rozszerzonej Europie – Nowe wyzwania”

W dniu 26 maja 2004 w Warszawie w Centrum Multimedialnym Foksal odbędzie się międzynarodowe seminarium pt. „Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce i rozszerzonej Europie – Nowe wyzwania”. Seminarium organizowane jest przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej, Polskim Związkiem Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska, European Renewable Energy Council oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dlatego prosimy Państwa o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeń: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2465

Mobilni Naukowcy- kwestionariusz na stronie

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiego kwestionariusza naukowców polskich wyjeżdżających na różne rodzaje stypendiów (nie tylko w 6PR) jak i obcokrajowców przebywających w Polsce. Kwestionariusz znajduje się na stronie: http://www.cec-wys.org/html/

Otwarcie 3 konkursu (3 Call IST)!!!!

Według nieoficjalnych informacji z Komisji Europejskiej, trzeci konkurs (3 Call) priorytetu IST zostanie otwarty w pierwszej połowie czerwca br. i zamknięty 22 września 2004. Konkurs ma na celu głównie poprawę aktywności i wyników partnerów z nowych krajów UE oraz poprawę współpracy z krajami stowarzyszonymi ze szczególnym uwzględnieniem firm typu SME.

Konkurs będzie składał się z 3 elementów:

  • konkurs na projekty towarzyszące (SSA i CA) dla ACs, SMEs, INCO w celu poprawy współpracy naukowo-badawczej instytucji naukowych, publicznych i firm z krajów UE, nowych krajów UE oraz krajów stowarzyszonych
    Budżet KE na te projekty wynosi 28 Milionów Euro
  • łączony konkurs z 3 priorytetem NMP (Nanotechnologies and Materials>Programme) – budżet 180 Milionów Euro;
  • Future and Emerging Technologies - budżet: 80 Milionów Euro

Mamy duże podstawy by sądzić, że w najbliższym konkursie wzrosną szanse wniosków i partnerów z krajów kandydackich. Zachęcamy więc do składania wniosków. Powodzenia.

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl