Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 209 z dnia 15 stycznia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR). Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań, który jest obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe sprawozdawczości, w tym niezbędne formularze.

Termin: 31 stycznia br.

Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 154

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


CORDIS ORAZ PARTICIPANT PORTAL - NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

Regionalny Punkt Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu „Cordis oraz Participant Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości”.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7. Programu Ramowego UE. Ponadto omówiony zostanie Partners Service, który umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej bądź przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Przedstawiony zostanie także Participant Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Wstępny termin szkolenia: 12 lutego br.

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. PR". Warsztaty kierujemy do osób, które posiadają podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE (7. PR) i są zainteresowane aplikowaniem do Komisji Europejskiej lub rozpoczynają realizację projektu, ewentualnie już realizują projekty. Zapraszamy przede wszystkim potencjalnych lub debiutujących koordynatorów, a także osoby pełniące role partnerów w projektach.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. PR. Zarządzanie rozpoczyna się już w momencie pisania wniosku i tworzenia konsorcjum, przybiera na sile w czasie negocjacji umowy z Komisją Europejską i trwa nieprzerwanie aż do zakończenia realizacji projektu, a nawet dłużej. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczeni w zarządzaniu projektami z programów ramowych. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 25 uczestników, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 19 i 20 lutego br.
Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 154

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

PILOTAŻOWY KONKURS ERA CHAIRS OTWARTY!

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach pilotażowego konkursu na ERA Chairs (Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej). Celem konkursu jest wspomożenie wysiłków uniwersytetów oraz instytucji badawczych zmierzających do osiągnięcia doskonałości naukowej niezbędnej do konkurowania na poziomie międzynarodowym. Instytucje zlokalizowane w słabiej rozwiniętych regionach europejskich będą mogły starać się grant w maksymalnej wysokości 2,4 miliona euro.

Termin składania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10535

Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html#/

 


SIÓDMY KONKURS CIP ICT-PSP URUCHOMIONY

Komisja Europejska zaprasza do udziału w siódmym konkursie Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT-PSP). Jest on częścią Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Celem programu ICT-PSP jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.

Dofinansowanie mają szanse uzyskać projekty realizowane w następujących obszarach:
- zastosowanie chmur obliczeniowych w e-administracji,
- tworzenie cyfrowych archiwów dla firm i administracji publicznej,
- kreowanie wydajnych ekonomicznie i środowiskowo centrów obliczeniowych,
- ochrona stron internetowych oraz infrastruktury przesyłowej przed cyberatakami,
- wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, szukanie innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby uzyskać wsparcie w ramach Programu Horyzont 2020.  

Termin składania wniosków: do 14 maja br.

Więcej informacji:
http://www.dnw.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=366:ruszy-nowy-konkurs-w-obszarze-ict&catid=1:news

Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7

 


DZIEDZICTWO KULTUROWE – MIEDZYNARODOWY KONKURS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z konsorcjum Joint Programming Initiative (JPI) Cultural Heritage zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na temat dziedzictwa kulturowego. Konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze obejmujący cztery tematy. NCN będzie finansować jedynie projekty z zakresu badań podstawowych dotyczące jednego tematu: Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage). Wnioski mogą składać konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów finansujących projekty w zakresie wspomnianego tematu (Belgia, Cypr, Dania, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska, Hiszpania).

Termin składania wniosków: do 5 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-01-11-konkurs-jpnd

 


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE DOTYCZĄCE EKO-INNOWACJI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w drugim konkursie ERA-NET Eco-Innovera na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie eko-innowacji pt.: „Boosting Eco-Innovation through joint cooperation in research”. Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów wynosi trzy lata. Na finansowanie polskich podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 tysięcy euro. Wnioskodawcami w konkursie mogą być jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków: do 8 kwietnia br. (do godziny 12)

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eco-innovera/konkursy/art,1776,otwarcie-2-konkursu-w-ramach-era-net-eco-innovera.html

 


BADANIA NAD ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – MIĘDZYNARODOWY KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie ERA-NET NEURON II na projekty naukowe dotyczące badań nad zaburzeniami psychicznymi. Finansowane będą badania podstawowe, mające na celu zrozumienie mechanizmów choroby, jak również badania kliniczne. Tematyka projektów może obejmować zaburzenia afektywne, związane ze stresem, zaburzenia lękowe, schizofrenie, urojenia, zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a także inne zaburzenia psychiczne. Badania związane z demencją nie będą finansowane w niniejszym konkursie.

Jednym z istotnych celów konkursu jest również wsparcie dla młodych naukowców oraz ułatwienie nawiązania współpracy z konsorcjami naukowymi i zdobycie doświadczenia, które będzie cenne w karierze naukowej.

Termin składania wniosków wstępnych: do 11 marca br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/neuron-ii/konkursy/art,1779,drugi-konkurs-w-ramach-era-net-neuron-ii-jtc-2013.html

 


KONKURS NA PROPOZYCJE NOWYCH AKCJI COST

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konkursie na propozycje nowych akcji Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej COST. Zadaniem wspomnianego programu jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tzw. akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST nie finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak spotkania, konferencje, krótkoterminowe wymiany naukowe i kontakty zewnętrzne.

Termin nadsyłania wniosków (oraz rejestracji wniosków interdyscyplinarnych): do 29 marca br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/konkurs-na-propozycje-nowych-akcji-cost-16/

 


POBYT BADAWCZY W SZWAJCARII DLA DOKTORANTÓW I DOKTORÓW

Uniwersytet we Fryburgu ogłosił konkurs o stypendia na pobyty badawcze realizowane na ww. uczelni. Stypendium dla doktorantów wynosi 1700 franków szwajcarskich miesięcznie i może trwać od czterech do sześciu miesięcy. Stypendium dla doktorów wynosi 1900 franków szwajcarskich miesięcznie i może trwać od jednego do trzech miesięcy.

Najbliższy termin składania wniosków: do 28 lutego br.

Więcej informacji (sekcja „Scholarship student”):
http://www.unifr.ch/international/en/in/exchange#boursier

 

WYDARZENIA

GIEŁDA KOOPERACYJNA FUTURE MATCH 2013

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe działające w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2013 organizowanej podczas targów CeBIT 2013. Wydarzenie to należy do najważniejszych imprez w branży technologii ICT. W 2013 roku partnerem strategicznym CeBIT będzie Polska.

Giełda Future Match organizowana od 1999 roku to doskonała okazja do:
- pozyskania nowych partnerów komercyjnych oraz badawczych,
- zapoznania się z nowymi i innowacyjnymi technologiami,
- promocji firmy na rynkach zagranicznych,
- wymiany doświadczeń z ekspertami z branży ICT.

Opłata rejestracyjna wynosi 110 euro (+VAT).  Bezpłatnie w giełdzie mogą wziąć udział przedstawiciele spoza branży - potencjalni nabywcy usług ICT.

Termin: 5 – 9 marca br. (rejestracja do 18 lutego br.)
Lokalizacja: CeBIT, Hannover Fairground, Hall 9 / C50, 30521 Hanower

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.een.org.pl/index.php/Targi/articles/gielda-kooperacyjna-future-match-2013.html

WIADOMOŚCI

ANKIETA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest ustalenie stanu zaawansowania realizacji priorytetowych obszarów Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Badanie przeprowadza Komisja Europejska. Swoją opinię na ww. temat będzie można wyrazić do  25 stycznia br.
 
Ankieta on-line:
http://ec.europa.eu/research/era/survey2012_en.html#questionnaire

 


GRANTOBIORCY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI – ZESTAWIENIA RANKINGOWE

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe zestawienia rankingowe podmiotów, którym w latach 2011-2012 przyznało finansowanie na realizację projektów badawczych oraz staży podoktorskich.

Lista zestawień rankingowych NCN:
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/statystyki/rankingi

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl