Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 205 z dnia 19 listopada 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

HORYZONT 2020

Z WIDOKIEM NA HORYZONT 2020 – SEMINARIUM

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na seminarium pt.: „Z widokiem na Horyzont 2020. Program Ramowy Badań i Innowacji na lata 2014-2020”.

Seminarium będzie dobrą okazją do zapoznania się z aktualnymi ustaleniami dotyczącymi zaplanowanego na lata 2014-2020 programu Horyzont 2020. Będzie to największy europejski program finansowania badań naukowych i innowacji o budżecie wynoszącym około 80 miliardów euro!

Uczestnicy seminarium zapoznają się z propozycją Komisji Europejskiej odnośnie finansowania badań i innowacji w programie Horyzont 2020. W oparciu o dotychczasową historię sukcesu naszego regionu w programach ramowych UE przedstawione zostaną korzyści, które można osiągnąć biorąc udział w projektach europejskich. Specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu powiedzą także jak, z praktycznego punktu widzenia, przygotować siebie oraz swoją instytucję do uczestnictwa w programie Horyzont 2020.

Termin: 6 grudnia br. (rejestracja otwarta do 4 grudnia br.)
Lokalizacja:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Minus, sala XVII, ul. Wieniawskiego 1

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

SZKOLENIA

ROZWIŃ SKRZYDŁA – OFERTA WSPÓLNOTOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na spotkanie pt.: „Rozwiń skrzydła. Stypendia, staże, eksperci czyli oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.”

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) umożliwia naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Centrum składa się z siedmiu instytutów badawczych (w Belgii, Włoszech, Niemczech, Holandii i Hiszpanii) oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, gdzie i w jaki sposób dotrzeć do informacji niezbędnych przy aplikacji do JRC. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznają się z funkcjonowaniem Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców - EURAXESS, który zawiera bogatą bazę stypendiów, staży oraz ofert pracy w różnych instytutach naukowych w Europie i poza nią. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również jak powinno wyglądać europejskie CV, które może stać się przepustką do zaistnienia na arenie międzynarodowej.

Termin: 21 listopada br. (rejestracja otwarta do 20 listopada br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala nr 236

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


CORDIS ORAZ PARTICIPANTS’ PORTAL – WARSZTATY

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na warsztaty pt.: „CORDIS oraz Participants’ Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości.  Serwisy informacyjne o 7. Programie Ramowym UE”.

Podczas pierwszej części warsztatów zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej – CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7. PR UE. Ponadto omówiony zostanie serwis CORDIS Partners. Umożliwia on zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej oraz przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej.

W dalszej części spotkania przedstawiony zostanie Participants’ Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość indywidualnej pracy na komputerach (przewidziano ćwiczenia praktyczne związane z omawianymi zagadnieniami).

Termin: 27 listopada br. (rejestracja otwarta do 26 listopada br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 207, Al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ROZLICZENIA FINANSOWE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej zapraszają na szkolenie pt.: „Rozliczenia finansowe w 7. PR. Spotkanie z biegłym rewidentem.”

Szkolenie będzie dobrą okazją do zapoznania się z aktualnymi zasadami obowiązującymi na etapie realizacji i rozliczania projektów w 7. Programie Ramowym UE. Przedstawione zostaną między innymi szczegóły dotyczące rodzajów kosztów i metod ich sprawozdawania, kalkulacje dofinansowania, obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej oraz aspekty dotyczące kontroli finansowej. Szkolenie poprowadzi biegły rewident – Pan dr Ernest Podgórski z Gdyni, który audytuje  projekty z programów ramowych. Podzieli się on z Państwem swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami z przeprowadzonych audytów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin: 28 listopada br. (rejestracja otwarta do 26 listopada br.)
Lokalizacja: Politechnika Poznańska, ul. Jana Pawła II 28, przy DS. nr 1

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na warsztaty pt.: „Finansowanie projektów w 7. PR UE” poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7. Programie Ramowym UE.

Podczas warsztatów zasady finansowania w 7. PR UE zaprezentowane zostaną nie tylko teoretycznie, ale również w formie praktycznych ćwiczeń. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego programów ramowych UE z Poznania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 7 grudnia br. (rejestracja do 5 grudnia br.)
Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

GRANTY IDEAS DLA BADACZY U PROGU SAMODZIELNOŚCI BADAWCZEJ

Europejska Rada ds. Badań (ERC – European Research Council) ogłosiła 7 listopada br. ostatni w 7. Programie Ramowym UE konkurs na granty ERC dla naukowców u progu samodzielności badawczej (tzw. Consolidator Grants).

Wspomniane granty przeznaczone są dla naukowców  którzy mają doświadczenie naukowe od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora oraz są autorem kilku międzynarodowych publikacji (bez udziału promotora) oraz posiadają udokumentowane inne publikacje, wystąpienia na konferencjach międzynarodowych, nagrody bądź patenty.

Celem ww. grantów jest wsparcie niezależnych karier zawodowych wybitnych naukowców, którzy pragną wzmocnić swój zespół badawczy lub program badawczy oraz ugruntować niezależność naukową. Naukowcy mogą składać projekty dotyczące dowolnej dziedziny nauki.

Termin składania wniosków: do 21 lutego 2013 roku

Więcej informacji:
http://erc.europa.eu/consolidator-grants

Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG

 


OECD – STYPENDIUM IM. THOMASA J. ALEXANDRA DLA DOKTORÓW

Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) ogłosił nabór wniosków do Programu stypendialnego im. Thomasa J. Alexandra.

Program ma na celu poprawę jakości oraz powszechności edukacji, zwłaszcza w państwach rozwijających się gospodarczo, poprzez trzy rodzaje działań:
- badania ilościowe mające na celu dostarczenie analiz odnoszących się do polityk i praktyk  edukacyjnych,
- wzmocnienie wykorzystania ww. analiz przy tworzeniu polityk i strategii,
- wspomaganie liderów na polu edukacji w modyfikowaniu stosowanych przez nich praktyk w celu poprawy ich wpływu na proces nauczania.

OECD do składania wniosków stypendialnych zachęca w szczególności naukowców (brak ograniczeń co do dziedziny nauki) ze stopniem  doktora, mających doświadczenie w stosowaniu ilościowych metod badawczych (ankiety na dużą skalę) oraz publikowaniu w czasopismach naukowych. Stypendyści będą pracować od 3 do 12 miesięcy w siedzibie OECD w Paryżu.

Termin składania wniosków: do 21 grudnia br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.oecd.org/pisa/pisafellowshipsandgrants/

 


STYPENDIUM FUNDACJI POLPHARMY

Naukowa Fundacja Polpharmy ogłosiła nabór wniosków do IV edycji konkursu stypendialnego kierowanego do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Podyplomowego Kształcenia Medycznego. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów z udokumentowanym dorobkiem naukowym. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków: do 31 grudnia br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
http://www.polpharma.pl/pl/fundacja/program-stypendialny/

 


NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE – STYPENDIUM W WIEDNIU

Instytut Nauk o Człowieku (IWM - Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu ogłosił nabór wniosków do Programu stypendialnego im. Józefa Tischnera. Zaproszeni do składania wniosków są doktoranci i doktorzy poniżej 35 roku życia, którzy posiadają obywatelstwo polskie. Program stypendialny jest otwarty dla wszystkich dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Beneficjenci programu wyjadą do IWM na okres 6 miesięcy i otrzymają stypendium w wysokości 9300 euro.

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2013 roku

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=151

 


MOŻLIWOŚĆ WYMIANY OSOBOWEJ NAUKOWCÓW Z REGIONEM WALONII

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2013 - 2014 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. Zgłaszane projekty powinny być uzgodnione przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. Dopuszczona tematyka projektów dotyczy następujących dziedzin nauki: badania kosmiczne, żywność i rolnictwo, energia, ekologiczne technologie, nowe materiały, nauki o życiu i medycyna, ICT, mechatronika oraz nauki humanistyczne. Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Belgii (Walonii-Brukseli) i pobytów naukowców belgijskich w Polsce. Strona belgijska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Belgii (Walonii-Brukseli).

Termin składania wniosków: do 21 grudnia br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-wymiany-osobowej-naukowcow-ze-wspolnota-francuska-belgii-i-re/

 


ERA-NET CHIST-ERA – KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE Z DZIEDZINY ICT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w ogłoszonym 30 października br. trzecim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET CHIST-ERA. Konkurs obejmuje dwa tematy: Intelligent User Interfaces (IUI) oraz Context- and Content-Adaptative Communication Networks (C3N).

Termin składania wniosków: do 22 stycznia 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/chist-era/aktualnosci/art,1618,otwarcie-trzeciego-konkursu-w-ramach-era-net-chist-era.html

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.chistera.eu/call-2012-announcement

 


KONKURSY DOTYCZĄCE BADAŃ I INNOWACJI ZWIĄZANYCH Z MORZEM BAŁTYCKIM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków w ogłoszonych 12 listopada br. w ramach programu BONUS-185 dwóch konkursach dotyczących badań i innowacji związanych z rejonem Morza Bałtyckiego.

W ramach międzynarodowego konkursu tematycznego Viable Ecosystem NCBR przeznaczyło na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców 1,5 miliona euro.

Natomiast w przypadku międzynarodowego konkursu innowacyjnego (MKI BONUS-185) NCBR przeznaczyło na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców 250 tysięcy euro.

Termin składania wniosków Viable Ecosystem: do 14 lutego 2013 roku (rejestracja wniosku do 14 stycznia 2013 roku)

Termin składania wniosków MKI BONUS-185: do 12 marca 2013 roku (rejestracja wniosku do 12 lutego 2013 roku)

Więcej informacji – konkurs Viable Ecosystem:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,1630,otwarcie-1-konkursu-tematycznego-w-ramach-bonus-185.html

Więcej informacji – MKI BONUS-185:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,1631,otwarcie-1-konkursu-innowacyjnego-w-ramach-bonus-185.html
 

WYDARZENIA

KAPITAŁ DLA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW – SEMINARIUM W POZNANIU

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (PPNT FUAM) zaprasza przedsiębiorców i naukowców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na seminarium pt.: „Kapitał dla innowacyjnych pomysłów”.

Uczestnictwo w spotkaniu to doskonała okazja do zapoznania się z bogatą ofertą PPNT FUAM, a szczególnie  Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie program wsparcia kapitałowego dla innowacyjnych przedsięwzięć z dziedzin: chemii, biotechnologii oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych - InQbator Seed.

PPNT FUAM funkcjonuje od blisko 18 lat i posiada długą historię świadczenia usług badawczych, analitycznych i technologicznych z dziedziny chemii, fizyki, geologii oraz udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z programów ramowych UE. Oferuje także poszukiwanie partnerów do współpracy, odbiorców produktów i usług na rynkach europejskich oraz doradztwo w zakresie własności intelektualnej, ochrony patentowej i wyceny technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin: 28 listopada br. (rejestracja otwarta do 26 listopada br.)
Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, sala konferencyjna, ul. Rubież 46H

Rejestracja oraz program wydarzenia:
http://www.ppnt.poznan.pl/web/index.php/page/news?id=368

WIADOMOŚCI

NAGRODY MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE PRZYZNANE!

Komisja Europejska ogłosiła 5 listopada br. nazwiska zdobywców nagrody Marie Curie za wybitne osiągnięcia w nauce. Nagrody są przyznawane aktualnym i byłym beneficjentom systemu stypendialnego Marie Curie.

W kategorii „Obiecujący talent” nagrodę otrzymał Dr Gkikas Magiorkinis (Grecja) za pracę nad ustaleniem, w jaki sposób na świecie rozprzestrzeniał się wirus zapalenia wątroby typu C. W kategorii „Innowacyjność i przedsiębiorczość” nagrodzona została Dr Sarit Sivan (Izrael) za opracowanie innowacyjnej metody leczenia bólów kręgosłupa. Natomiast w kategorii „Upowszechnianie nauki” uhonorowana została Dr Claire Belcher (Wielka Brytania) za badania nad rolą pożarów w historii Ziemi oraz ich konsekwencjami dla życia roślinnego i zwierzęcego.

Więcej informacji:
http://www.neurope.eu/article/first-marie-curie-prize-reveals-winners

 


UPOWSZECHNIANIE NAUKI W PROJEKTACH 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE
PRZEWODNIK KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska opublikowała przewodnik „Communicating EU Research & Innovation. A guide for project participants”. Zawiera on użyteczne informacje i wskazówki dotyczące rozpowszechniania rezultatów projektów, jak również przykłady rozwiązań zastosowanych przez koordynatorów projektów.

Przewodnik (PDF):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Guidance+documents+for+FP7/Communication/Coomunicating-Research-120925-WEB_en.pdf;efp7_SESSION_ID=GXkjQmjM6hGVDQynGyfkTRSnGJ0

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl