Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 204 z dnia 31 października 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I BAZY PATENTOWE A INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na warsztaty pt.: „Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe a innowacyjność projektu w 7. PR”. Warsztaty poprowadzi prawnik, specjalista w tej dziedzinie Pan Łukasz Wściubiak – pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu własności intelektualnej, jej aspekty w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz kwestie dotyczące informacji patentowej. Druga część spotkania poświęcona zostanie praktycznym zagadnieniom związanym z przeszukiwaniem różnych baz patentowych. Zaprezentowana zostanie m.in. strona Urzędu Patentowego RP i baza Esp@cenet. Uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnej pracy na komputerach.

Termin: 13 listopada br. (rejestracja otwarta do 12 listopada br.)

Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Collegium Iuridicum Novum, sala 2.1., Al. Niepodległości 53, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ZATRUDNIANIA NAUKOWCÓW – CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym zapraszają na szkolenie pt.: „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące przyjmowania cudzoziemców w Polsce (wiza, legalizacja pobytu, podpisywanie umów) oraz wysyłania polskich naukowców za granicę (różne formy prawne delegowania). Będzie także mowa o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, sprawach podatkowych stypendiów Marie Curie oraz wzruszalności indywidualnej interpretacji podatkowej.

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Wściubiak – prawnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Krakowie oraz Pani Anita Kącka – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu. Spotkanie to jest przeznaczone dla pracowników działów kadr, księgowości, działów współpracy z zagranicą, biur wymiany międzynarodowej oraz samodzielnych pracowników naukowych prowadzących własne projekty przewidujące przyjmowanie naukowców z zagranicy lub wysyłanie polskich naukowców.

Termin: 14 listopada br. (rejestracja otwarta do 9 listopada br.)

Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
sala nr 236, Al. Niepodległości 10

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia". 

 

KONKURSY

GRANTY INTEGRACYJNE NA RZECZ ROZWOJU KARIERY

Komisja Europejska uruchomiła 18 października br. ostatni konkurs w ramach akcji Granty integracyjne na rzecz rozwoju kariery (Career Integration Grant - CIG) 7. Programu Ramowego UE (7. PR).  Akcja na celu wsparcie integracji naukowca w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7. PR (przykładowo po zakończeniu wcześniej realizowanego grantu).  CIG ma za zadanie zapewnić naukowcom, myślącym o rozwijaniu swojej kariery w Europie własnego budżetu na badania, tym samym przyczyniając się do rozwoju ich kariery naukowej. Projekty CIG, realizowane w dowolnej dziedzinie nauki i technologii, przeznaczone są dla doświadczonych naukowców (min. 4 lata doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra bądź stopień doktora) z całego świata.

Wnioski nadesłane w ramach ww. konkursu będą oceniane w dwóch turach. Terminy nadsyłania wniosków dla poszczególnych tur to kolejno 7 marca i 18 września 2013 roku.

Więcej informacji o CIG:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/cig/index_pl.htm

Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG

 


POLSKO-IZRAELSKI KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe (w dowolnej dziedzinie), ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 stycznia 2013 roku

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/iii-konkursu-pl-il/art,1597,trzeci-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html

 


KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH NA ŚWIECIE – WSPARCIE DLA FIRM

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego „GO GLOBAL.PL – wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na świecie”. Adresatami przedsięwzięcia są mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Dofinansowanie może być przeznaczone na: wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne MŚP działające  w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe. Maksymalna wartość dofinansowania zgłoszonego projektu wynosi 200 000 złotych.

Termin składania wniosków: do 5 grudnia br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/art,1602,pierwszy-konkurs-w-ramach-go_global-pl.html

 


NAJLEPSZY AKADEMICKI PROJEKT OPEN SOURCE

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ogłosiła konkurs „Najlepszy akademicki projekt Open Source”. Zgłaszane projekty muszą charakteryzować się akademickim pochodzeniem (tworzone przez studentów, pracowników naukowych, członków kół naukowych, itp.) oraz być oparte na wolnych i otwartych licencjach (np. GNU/ GPL). Każdy zgłaszany projekt powinien zawierać opis oraz informację w jakich instytucjach może zostać wykorzystany i wdrożony.

Termin nadsyłania wniosków: do 30 kwietnia 2013 roku

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.spinacz.edu.pl/anns/20/

 

WYDARZENIA

KONWENCJA BADAŃ I INNOWACJI 2012

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki zapraszają do udziału w konferencji „Konwencja Badań i Innowacji 2012 - Czas na rozwój polskich technologii”.

Konferencja ma na celu przedstawienie krajowej polityki w zakresie badań i innowacyjności oraz propozycji polskich inicjatyw technologicznych w perspektywie nowego programu wspólnotowego HORYZONT 2020 (lata 2014-2020). W jej trakcie odbędą się dyskusje z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego i przemysłowego na temat doświadczeń z dotychczasowego uczestnictwa w europejskich programach ramowych oraz naszych szans udziału w nowych inicjatywach UE.

Termin: 30 listopada br. (rejestracja otwarta do 26 listopada br.)

Lokalizacja:
Ministerstwo Gospodarki, Sala Pod Kopułą,
Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Więcej informacji:
http://conferences.kpk.gov.pl/Default.aspx?id=24

Rejestracja on-line:
https://intranet.kpk.gov.pl/app/registration/register.aspx?id=24

WIADOMOŚCI

TOP 500 INNOVATORS – INTERAKTYWNA MAPA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z uczestnikami programu „TOP 500 Innovators” przygotowało interaktywną mapę Polski prezentującą ośrodki naukowe, w których uczestnicy ww. programu pracują na rzecz innowacji patentu i wdrożeń oraz realizują innowacyjne projekty.  

Mapa „Top 500 Innovators”:
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=210365175009124276645.0004c992b57d5b4e98085&t=m&ll=52.081902,18.838119&spn=4.59651,8.640747

 


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE BADAŃ I INNOWACJI NOWA STRATEGIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska (KE) przedstawiła nową strategię rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i innowacji. Zawiera ona propozycje dotyczące skoncentrowania współpracy na strategicznych priorytetach UE, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej otwartości na udział państw trzecich w unijnych badaniach naukowych. KE chce skuteczne reagować na globalne wyzwania, zwiększyć atrakcyjność Europy jako miejsca badań naukowych i innowacji oraz podnieść konkurencyjność przemysłu. Począwszy od 2014 roku, nowa strategia będzie wdrażana głównie poprzez „Horyzont 2020”, unijny program na rzecz finansowania badań naukowych i innowacji, jak również dzięki wspólnym inicjatywom
z państw członkowskich UE.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=strategy

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl