Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 203 z dnia 15 października 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

MOŻLIWOŚCI 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Przedsiębiorcza Europa! Pozyskaj środki i rozwijaj firmę. Możliwości 7. Programu Ramowego UE dla przedsiębiorstw”.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się jaką specjalną ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw przygotowała Komisja Europejska. Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielą się osoby realizujące projekty z 7. Programu Ramowego UE – zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek naukowych. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz reprezentantów jednostek naukowych, co stwarza niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów, mogących zaowocować współpracą. Szkolenie poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczeni w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów z programów ramowych.

Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Termin: 24 października br. (rejestracja do 22 października br.)
Lokalizacja: Hotel Vivaldi, sala Symfonia, ul. Winogrady 9, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, zapraszają na warsztaty pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR). Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań – obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe raportu, w tym niezbędne formularze.

Termin: 29 października br. (rejestracja do 26 października br.)
Lokalizacja: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Sala Wrzosowa
(I piętro budynek A), ul. Wojska Polskiego 71 B, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia". 

 

KONKURSY

KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY PRZEMYSŁEM A ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM

Komisja Europejska uruchomiła 2 października br. ostatni konkurs w ramach akcji Industry Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 7. Programu Ramowego UE (7. PR). Celem tego konkursu jest pobudzanie mobilności międzysektorowej, wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększanie transferu wiedzy w zakresie badań i technologii. Projekty IAPP, dotyczące wszystkich dziedzin nauki, są przygotowywane przez konsorcjum składające się z minimum dwóch instytucji, wywodzących się  z dwóch różnych sektorów (nauka i sektor komercyjny), ulokowanych w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z 7. PR.

Termin składania wniosków: do 16 stycznia 2013 roku

Więcej informacji o Industry Academia Partnerships and Pathways:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iapp/index_pl.htm

Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP

 


NAUKI SPOŁECZNE DLA GOSPODARKI – SZKOLENIA I STAŻE

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowo-stażowym „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”. Jest on skierowany do naukowców z szeroko pojmowanych dziedzin społecznych (m.in. socjologii, psychologii, pedagogiki, ekonomii, politologii) zatrudnionych na etatach dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN. Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą nadsyłać zarówno naukowcy, którzy mają już pomysł na komercjalizowanie wyników swoich prac badawczych, jak i ci, którzy dopiero takich pomysłów poszukują.

Projekt obejmuje program szkoleniowy dotyczący praktycznych aspektów współpracy nauk społecznych z gospodarką oraz program płatnych staży dla naukowców w podmiotach otoczenia gospodarczego (50 stażystów zostanie wyłonionych z grupy uczestników szkoleń).

Szkolenia będą odbywać się w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Aktualnie ogłoszone zostały nabory na cykle szkoleniowe w Lublinie (rekrutacja do 5 listopada br.) oraz w Rzeszowie (rekrutacja do 23 listopada br.).

Więcej informacji:
http://www.bepluser.pl

 


WSPARCIE KAPITAŁOWE DLA ORYGINALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ – INQBATOR SEED

InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wznowił rekrutację do usługi InQbator Seed (IQS), dzięki której autorzy oryginalnych i nowoczesnych przedsięwzięć mają szansę na pozyskanie nawet 600 000 złotych i wsparcie ekspertów w realizacji swojego innowacyjnego pomysłu. Wnioski projektowe w ramach IQS mogą składać studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, przedsiębiorcy oraz grupy projektowe (liczące maksymalnie 5 osób).

Na uzyskanie finansowania mają szansę projekty z dziedziny biotechnologii, chemii, technologii informatycznych lub komunikacyjnych, zakładające zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Realizacja zgłoszonego pomysłu nastąpi w formie spółki celowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 grudnia br.  

Więcej informacji oraz dokumentacja:
http://www.inqbator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=309&lang=pl

 

WYDARZENIA

KONFERENCJA „NAUKA IDZIE W… BIZNES”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w konferencji „Nauka idzie w... biznes” podczas której poruszona zostanie problematyka współpracy, w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, świata nauki i biznesu. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie gospodarczych i społecznych korzyści płynących ze współdziałania przedsiębiorców i naukowców oraz komercjalizacji wyników badań.

Podczas konferencji przedstawione zostaną również założenia zaplanowanego na lata 2014-2020 następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Wśród zaproszonych do prelekcji gości, znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, Komisji Europejskiej oraz beneficjenci PO IG, którzy podzielą się doświadczeniami w zakresie inicjowania dwustronnej współpracy nauka-biznes oraz opowiedzą o korzyściach płynących z realizacji dofinansowanych projektów.

Termin: 7 listopada br.
Lokalizacja: Warszawa

Więcej informacji:
http://www.poig.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/ok.aspx

WIADOMOŚCI

POLSKO-AMERYKAŃSKIE PARTNERSTWO PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH

W dniu 2 października br. w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (PPNT) miała miejsce uroczystość podpisania umowy partnerstwa pomiędzy PPNT a University Technology Park (UTP) z Chicago w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta Poznania.

Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy między oboma parkami, innowacyjne firmy z Wielkopolski które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w USA, będą mogły skorzystać z nowatorskiej usługi softlandingu ("miękkiego lądowania"). Daje im to szereg  korzyści, m.in. dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej w USA, potencjału intelektualnego tamtejszych naukowców czy nowe możliwości pozyskania szerokich kontaktów z amerykańskimi firmami i inwestorami.

Więcej informacji:
http://www.ppnt.poznan.pl/web/index.php/page/news?id=357

 


PROGRAM HORYZONT 2020 NABIERA KSZTAŁTU 

Rada Unii Europejskiej (RUE) doszła do porozumienia odnośnie głównych zasad uczestnictwa w kolejnym programie ramowym UE „Horyzont 2020” (lata 2014-2020). Ustalono, że dofinansowanie UE dla projektów badawczo-rozwojowych może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych (do 70% w przypadku inicjatyw rynkowych). Wzrosnąć ma także wysokość ryczałtu na koszty pośrednie w projekcie – z 20 do 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych.

Wprowadzony zostanie także nowy typ projektu o nazwie „Bonus +”. W jego ramach kwalifikowane koszty personelu w projekcie będą mogły być dodatkowo zwiększone o kwotę do 8000 euro rocznie na osobę. Ustalenia RUE wymagają zaopiniowania przez Parlament Europejski oraz są zależne od decyzji dotyczących budżetu Unii Europejskiej.

Więcej informacji (komunikat prasowy - PDF):
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/132804.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl