Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 20 z dnia 17 maja 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Seminarium dla doktorantów

28 maja br. zapraszamy na seminarium dla doktorantów, którego tematem będą stypendia wyjazdowe w ramach 5. i 6. Programu Ramowego. Impreza odbędzie się na Akademii Ekonomicznej w sali 111 w godzinach od 10.00 do 12.30. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=35

Seminarium nt. 2 priorytetu - IST

27 maja br. na Politechnice Poznańskiej organizujemy seminarium na temat Technologii Społeczeństwa Informacyjnego. Zaprezentowana zostanie tematyka 3 konkursu w ramach tegoż priorytetu oraz zasady uczestnictwa w projektach. Więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej w dziale imprezy: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=22

Oferta współpracy w 3 konkursie „Zmiany Globalne i Ekosystemy”

W związku ze wspólna inicjatywa Punktów Kontaktowych w Europie finansowaną przez KE, przygotowywana jest akcja pomocy włączania się instytucji z Polski do projektów w ramach 6.PR - aktualnie w najbliższym przygotowywanym 3 konkursie, a później wspomagająca nawiązywanie współpracy i przygotowywanie do kolejnego 4 konkursu.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach proszone są o przeczytanie Programu Pracy (wersja z dnia 7 maja 2004), przygotowywanego na 3 konkurs, (będącego jeszcze na etapie dyskusji - jednak zmiany, jeżeli będą - to raczej kosmetyczne) dostępnego na stronie http://www.6pr.pl/n/p/6c/pr_pracy.html, wybranie odpowiadającego tematu, który będzie otwarty w 3 konkursie - a następnie wpisanie go do formularza razem z uzupełniającymi informacjami (formularz znajduje się pod adresem: ....PulpitOffer_3call_form.doc).

Proszę przesłać wypełniony formularz na adres Krajowego Punktu Kontaktowego:
dr Maria Antosiewicz,
KPK 6.PR UE; Priorytet P6.3 - "Zmiany globalne i ekosystemy"
ul. Świetokrzyska 21; 00-049 Warszawa
tel.: (+48-22) 55-42-005; 828-74-83
fax.: (+48-22) 828-53-70
najlepiej jeszcze w maju, ale można również później - wtedy zostanie dołączony do już wysłanych.

Oferty będą rozpowszechniane w czerwcu, na dużym spotkaniu informacyjnym o 6.PR we Francji, a także przez Punkt Kontaktowy we Francji drogą e-mailową oraz na dodatkowych spotkaniach informacyjnych w kolejnych miesiącach.

Podobne spotkania będą miały miejsce także w innych krajach Europy.

Nowy "Workprogramme 2004-2005" dla 5 Priorytetu

Na stronach CORDIS zamieszczony jest projekt programu pracy w priorytecie „ Bezpieczeństwo i jakość żywności” na lata 2004-2005, który będzie obowiązywał już w trzecim, lipcowym konkursie. Ostateczna wersja "Workprogramme 2004-2005" ukaże się na początku lipca. Wersja wstępna znajduje się na stronie: www.cordis.lu/food/workprogramme.htm

Zmiana w EPSS - Elektroniczny system składania wniosków

W części B formularza wniosku projektowego nastąpiła ważna zmiana. Dotychczas Komisja akceptowała część B wniosku projektowego nadsyłanego drogą elektroniczną w formacie zarówno PDF jak i RTF.

Występowały jednak różne problemy w przypadku formatu RTF. Komisja zadecydowała więc, że od maja 2004 r. będzie akceptować część B wniosku wyłącznie w formacie PDF.

Aktualna wersja EPSS znajduje się na stronie CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#userguides

I PRORYTET - informacja o stypendiach HFSP

Human Frontier Science Program (HFSP) promuje biologiczne badania podstawowe w naukach przyrodniczych. Obecnie HFSP ogłasza konkurs na 3-letnie stypendia długoterminowe (LTF - Long-Term Fellowships) i interdyscyplinarne (CDF - Cross-Disciplinary Fellowships). LTF oferują stypendia dla naukowców ze stopniem doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych.

CDF są to stypendia dla osób ze stopniem doktora w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych, matematycznych, inżynieryjnych oraz informatycznych, którzy chcą się przeszkolić w naukach biologicznych.

Formularze elektroniczne będą dostępne w czerwcu/lipcu; planuje się zakończenie wstępnej rejestracji do 26 sierpnia 2004. Więcej informacji na stronie: www.hfsp.org

Fundacja Gerda-Henkel - Stypendia dla doktorantów/stypendia naukowe

Fundacja „Gerda Henkel Stiftung” ogłasza konkurs na stypendia dla doktorantów i stypendia naukowe dla młodych naukowców z różnych dziedzin wiedzy. Program specjalny dotyczy wybitnych młodych naukowców z dziedziny historii z Niemiec i zza granicy. Dla doktorantów granica wieku wynosi 28 lat (możliwe są wyjątki takie jak urlop wychowawczy). Czas korzystania ze stypendium wynosi najwyżej 2 lata. Środki finansowe przyznawane dla doktorantów wynoszą 1 030 euro (kwota podstawowa), a wysokość stypendium naukowego wynosi 1 540 euro.

Dodatkowo Fundacja ogłasza konkurs w programie specjalnym dla młodych historyków z Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Stypendia naukowe będą przyznawane w kraju ojczystym stypendysty (maksymalnie przez 24 miesiące) oraz stypendia krótkoterminowe (maksymalnie 6 miesięcy) na pobyty w niemieckich instytutach w Europie Wschodniej. Oprócz tego Fundacja finansować będzie pobyty historyków z wyżej wymienionych krajów (maksymalnie 3 miesiące) na niemieckich uniwersytetach lub w placówkach naukowo-badawczych oraz także niemieckich młodych naukowców na uczelniach w wyżej wymienionych krajach. Wymagana jest nominacja od profesora lokalnej uczelni. Termin składania wniosków na jesienne posiedzenie Rady Fundacji upływa 30 czerwca 2004 r.

Kontakt w Fundacji „Gerda Henkel Stiftung“
Tel. +49 (0)211 35 98 53
Faks +49 (0)211 35 71 37

Stypendia dla doktorantów:
e-mail: promotion@gerda-henkel-stiftung.de
Internet: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/02_foerderung/de_foerderbereiche.htm#promotion

Stypendia naukowe:
e-mail: forschung@gerda-henkel-stiftung.de
Internet: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/02_foerderung/de_foerderbereiche.htm#stipendium

Program specjalny:
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/02_foerderung/de_sonderprog.htm#osteuropa .

Stypendia długoterminowe EMBO

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO - European Molecular Biology Organisation) funduje stypendia długoterminowe ("Long-term Fellowships" - LTF) dla doktorów biologii. Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2004 r.

Zainteresowane osoby z maksymalnie czteroletnim doświadczeniem w pracy naukowej (możliwe są wyjątki takie jak urlop wychowawczy) mogą ubiegać się o stypendium 12- lub 24-miesięczne. Celem jest zdobycie praktyki poprzez zaawansowane dokształcanie. Stypendia obejmują koszty podróży oraz koszty pobytu stypendysty i jego rodziny.

Budżet EMBO pochodzi z państw należących do EMBC ("European Molecular Biology Conference"). Są trzy rodzaje przypadków przyznawania stypendiów:

  1. stypendysta pochodzi z kraju należącego do EMBC i stara się o pracę w laboratorium instytucji kraju należącego do EMBC
  2. stypendysta pochodzi z kraju nienależącego do EMBC i zamierza pracować w laboratorium instytucji kraju należącego do EMBC
  3. stypendysta opuszcza kraj należący do EMBC i stara się o pracę w laboratorium instytucji kraju nienależącego do EMBC

Dokładniejsze informacje znajdują się na stronach internetowych: www.embo.org/fellowships i http://www.embo.org/fellowships/fellow_guide.html

Kontakt w EMBO:
Liselott Ahlgren
Tel: +49-6221-8891116
Faks: +49-6221-8891215
e-mail: Liselott.Ahlgren@embo.org

Wyniki projektów CRAFT z konkursu listopadowego (27.11.2003)

Na listopadową edycję konkursu na projekty CRAFT (FP6-2002-SME-1) złożono 968 wniosków, 26 z nich odrzucono ze względu na braki formalne, dalszej ewaluacji poddano 942 wnioski. Najwięcej z nich dotyczyło dziedzin "nowe procesy i materiały" oraz "bezpieczna i zdrowa żywność", najmniej wniosków dotyczyło tematów "energia" i "transport". Kontakt w Krajowym Punkcie Kontaktowym: Aneta Maszewska aneta.maszewska@kpk.gov.pl

CEC ANIMAL SCIENCE
Przyłącz się do sieci w zakresie nauk o zwierzętach

Z dniem 01 stycznia 2004 rozpoczął się projekt zatytułowany CEC Animal Science finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W projekcie bierze udział 16 organizacji z 11 krajów europejskich (Francja, Włochy, Izrael, Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa,

Polska, Rumunia, Słowacja oraz Turcja). Celem projektu jest ułatwienie uczestnictwa państwowym oraz prywatnym instytutom badawczym oraz firmom z sektora MŚP w projektach związanych z obszarem nauki o zwierzętach.

Jeżeli chcecie Państwo przyłączyć się do naszej sieci wystarczy zarejestrować się powstającej stronie: http://www.europartnersearch.net/animal-science/database/register.php

Szczegółowe informacje na temat projektu CEC Animal Science pod adresem:
http://www.europartnersearch.net/animal-science/index.php?page=About_us

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl