Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 198 z dnia 1 sierpnia 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - KONKURS NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie nr 3/2012 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Uczestnikami konkursu mogą być konsorcja naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki), centra naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe.

Termin nadsyłania wniosków: do 5 września br.

Więcej informacji
Wykaz tematów konkursowych (Excel)
Regulamin konkursuINNOWACYJNE LEKARSTWA - MIĘDZYNARODOWY KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w siódmym konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking - IMI JU). Konkurs obejmuje następujące tematy: - developing a framework for rapid assessment of vaccination benefit/risk in Europe, - incorporating real-life clinical data into drug development.

Termin nadsyłania wniosków: do 9 października br.

Więcej informacji
Ogłoszenie konkursowe (strona IMI JU)POST-DOC W BELGII DLA BIOLOGÓW!

Flamandzki Instytut Biotechnologii (Vlaams Instituut voor Biotechnologie - VIB) w Gandawie zaprasza do skorzystania z trzyletnich stypendiów badawczych dla biologów zajmujących się bioinformatyką, mikroorganizmami, genomiką, proteomiką i pokrewnymi dziedzinami. Aplikować o stypendium mogą naukowcy z całego świata posiadający stopień doktora, ale nie więcej niż 5 lat doświadczenia w prowadzeniu badań po jego uzyskaniu. Jednocześnie stypendium jest niedostępne dla naukowców, którzy pracowali w Belgii przez okres dłuższy niż rok w ciągu ostatnich trzech lat. VIB oferuje stypendia dzięki dofinansowaniu pozyskanemu od Komisji Europejskiej.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 września br.

Więcej informacjiNAJLEPSZE PROGRAMY STYPENDIALNE NAGRADZANE

Fundacja Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają stowarzyszenia, uczelnie wyższe, samorządy, firmy oraz fundacje realizujące bądź współpracujące przy realizacji programów stypendialnych do udziału w konkursie "Dobre Stypendia 2012". Organizatorzy konkursu pragną promować programy stypendialne, które są skuteczne, uczciwe, sprawiedliwe, ogólnodostępne i przejrzyste.

Termin nadsyłania wniosków: do 17 września br.

Ogłoszenie konkursoweKSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU

Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska oraz Polskie Radio zapraszają do udziału w konkursie "Książka Historyczna Roku" w którym przyznawana jest Nagroda im. Oskara Haleckiego. Najlepsze książki są wybierane w dwóch kategoriach:
- najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku,
- najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2011 a 30 czerwca br. Podmiotami zgłaszającymi mogą być rektorzy uczelni wyższych (jeden tytuł) oraz wydawcy (maksymalnie trzy tytuły).

Termin nadsyłania książek: do 16 sierpnia br.

Ogłoszenie konkursoweKONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ZAKRESU MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. - organizator targów KOMPOZYT-EXPO 2012 - zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu materiałów kompozytowych.

Swoje prace mogą zgłaszać absolwenci wydziałów chemicznych, wydziałów technologii i inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska politechnik i uniwersytetów w Polsce, którzy w terminie przewidzianym regulaminem studiów, w roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Prace mogą być także zgłaszane przez promotorów i opiekunów prac (za zgodą rady wydziałów).

Termin nadsyłania prac: do 28 września br.

Ogłoszenie konkursowe
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowyKONKURS NA PRACE PROMUJĄCE POLSKĘ

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza do udziału w szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski "Teraz Polska Promocja". Tematem konkursu jest promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów w kraju i na świecie.

Celem konkursu jest popularyzacja promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego. Na autorów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne - o łącznej wartości 50 000 złotych, nagrody rzeczowe, a także praktyki i staże. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku (które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi nieograniczone prawa).

Termin nadsyłania prac: do 15 października br.

Ogłoszenie konkursowe
Regulamin konkursu


WYDARZENIA

WARSZTATY GETTING READY FOR INVESTEMENT

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w warsztatach "Getting ready for investment - od pomysłu do biznesu". Pięciodniowe, bezpłatne warsztaty kierowane są do początkujących przedsiębiorców, osób z pomysłem na biznes oraz ludzi nauki którzy poszukują wsparcia, by rozwinąć projekty technologiczne. Zajęcia poprowadzą eksperci Lewiatan Business Angels (największa w Polsce sieć Aniołów Biznesu) oraz międzynarodowej firmy doradczej META Group z Włoch.

Podczas warsztatów uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zbudować model biznesowy, jak stworzyć efektywny zespół, jak przygotować się do inwestycji, a także jak dobrze zaprezentować swój pomysł przed inwestorem. Do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowani reprezentanci 20 najlepszych projektów biznesowych (maksymalnie dwóch uczestników warsztatów na projekt). Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 26 sierpnia br. (wyniki rekrutacji będą znane 5 września br.)
Termin warsztatów: 17 - 21 września br.
Lokalizacja: Warszawa

Ramowy program warsztatówWIADOMOŚCI

7. PROGRAM RAMOWY UE - POSZUKIWANIE PARTNERÓW PROJEKTOWYCH Z NIEMIEC

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) wraz z niemieckim Centrum Innowacji i Techniki (Zenit GmbH) zachęcają Polaków do składania wniosków o dofinansowanie z budżetu 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej (7. PR) i oferują pomoc w nawiązaniu współpracy z niemieckimi partnerami projektowymi.

KPK oraz Zenit poszukują polskich firm/instytucji, które:
- mają zamiar składać wniosek w ramach aktualnych i przyszłych konkursów w 7. PR jako koordynatorzy i poszukują niemieckich partnerów,
- chciałyby pełnić rolę partnera w projekcie (wniosek złożony zostanie wówczas złożony przez koordynatora z Niemiec).

Obecnie KPK pod adresem kpk@kpk.gov.pl zbiera formularze (wypełniane w języku angielskim) w którym można zaznaczyć preferowaną funkcję w projekcie, zamieścić krótki opis projektu, a także profil potencjalnego partnera oraz obszary badawcze, którymi jest zainteresowana firma/instytucja.

Formularz KPK7. PROGRAM RAMOWY UE - MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z JAPONIĄ

Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Unią Europejską a Japonią powstały zasady współpracy naukowo-technologicznej pomiędzy 27 krajami członkowskimi a Krajem Kwitnącej Wiśni. Japońscy naukowcy lub organizacje badawcze mogą uczestniczyć w projektach realizowanych we wszystkich obszarach 7. Programu Ramowego UE (7. PR) na zasadzie wzajemnych korzyści. Zainteresowanych współpracą z japońskimi partnerami w ramach projektów 7. PR zapraszamy w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE do zapoznania się z prezentacją "The EUs FP7 2013 Work Programmes International Dimension - Opportunities for Japan".

Prezentacja7. PROGRAM RAMOWY UE - RELACJA I MATERIAŁY Z DNI INFORMACYJNYCH W BRUKSELI PRIORYTET ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓWSTWO I BIOTECHNOLOGIE PRIORYTET TRANSPORT (W TYM AERONAUTYKA)

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji wideo z międzynarodowego spotkania "Info Day and Brokerage Event on Call FP7-KBBE-2013-7". Wydarzenie zostało zorganizowane 16 lipca br. przez Dyrektoriat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej i miało na celu zaprezentowanie tematyki konkursu FP7-KBBE-2013-7 (Program szczegółowy Współpraca - priorytet tematyczny Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia).

Ponadto w Internecie dostępne są już prezentacje (format PDF) z Dni Informacyjnych dotyczących aktualnych (ogłoszonych 10 lipca br.) konkursów w priorytecie tematycznym Transport (w tym Aeronautyka) programu szczegółowego Współpraca. Wydarzenie to miało miejsce 18 i 19 lipca br.

Relacja wideo (Flash Player) - Priorytet Żywność...
Relacja wideo (Windows Media Player) - Priorytet Żywność...
Prezentacje (PDF) - Priorytet TransportOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl