Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 197 z dnia 16 lipca 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

OGROMNE FUNDUSZE NA BADANIA - NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE!

Komisja Europejska ogłosiła 10 lipca br. 51 konkursów w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej (7. PR) we wszystkich obszarach tematycznych i akcjach 4 programów szczegółowych: Współpracy, Ludziach, Pomysłach i Możliwościach. Ogłoszono ponadto konkurs w Programie Ramowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM).

Jest to największa i zarazem ostatnia tura konkursowa (w 7. PR zostanie ogłoszonych jeszcze kilka pojedynczych konkursów) o budżecie wynoszącym 8,1 miliarda euro. Środki te zostaną przeznaczone na badania i innowacje prowadzące do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwiązania problemów społecznych Europy.

Komisja Europejska traktuje część ogłoszonych konkursów jako pomost do kolejnego programu ramowego o nazwie Horyzont 2020 (lata 2014 - 2020). Wspomniane fundusze łączące 7. PR ze swoim "następcą" przeznaczone są na poszukiwanie rozwiązań dla kluczowych wyzwań stojących przed Europą (m.in. odporność na antybiotyki, doskonalenie sektora usług publicznych czy bezpieczeństwo energetyczne).

Szczegółowy terminarz konkursów wkrótce na stronie internetowej RPK Poznań!

Lista konkursów oraz niezbędna dokumentacja (Participants Portal)KONKURS NA ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY

Miesięcznik "Forum Akademickie" zaprasza naukowców do udziału w VIII edycji konkursu na artykuł popularnonaukowy "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na nagrody pieniężne (I miejsce - 6000zł, II miejsce - 4500 zł, III miejsce - 2000zł), rzeczowe (sprzęt elektroniczny) oraz darmowy udział w szkoleniach. Przewidziane są także wyróżnienia.

Termin nadsyłania artykułów: do 10 października br.
(rozstrzygnięcie konkursu w grudniu br.)

Więcej informacjiNAGRODY DLA NAJLEPSZYCH STYPENDYSTÓW AKCJI MARIE CURIE

Komisja Europejska zaprasza wszystkich stypendystów Akcji Marie Curie, którzy realizowali lub realizują swoje granty w ramach 6. i 7. Programu Ramowego UE do udziału w tegorocznym konkursie na Nagrodę Marie Curie. Zgłoszenia do konkursu mogą być dokonywane na zasadzie nominacji przez innego naukowca (o równorzędnym doświadczeniu badawczym), profesora, pracodawcę bądź instytucję goszczącą stypendystę. Nagroda zostanie przyznana stypendystom Marie Curie wyróżniającym się w jednej z trzech kategorii konkursowych: rozpowszechnianie nauki, innowacja i przedsiębiorczość oraz obiecujący talent badawczy.

Termin nadsyłania nominacji: do 31 sierpnia br.

Więcej informacjiURUCHOMIENIE PROGRAMU POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Jego celem jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz promowanie współpracy dwustronnej poprzez popularyzację i wspieranie badań naukowych. Program został stworzony by zapewnić finansowanie badań i rozwoju, prowadzonych wspólnie przez jednostki naukowe w Polsce i Norwegii, w następujących obszarach:
- środowisko,
- zmiany klimatyczne, w tym badaniach polarne,
- zdrowie,
- nauki społeczne, w tym kwestia migracji,
- promowanie równości płci oraz równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

W ramach ww. programu przewidziano także uruchomienie tzw. Funduszu Małych Grantów, który będzie wspierał projekty realizowane przez kobiety, tak by zwiększyć ich udział w najmniej sfeminizowanym obszarze, jakim są nauki techniczne.

Uruchomienie pierwszego konkursu w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza planowane jest na wrzesień br.

NCBR zaprasza specjalistów z dziedzin naukowych, ekonomicznych i technologicznych do składania swoich aplikacji do bazy ekspertów Programu. Rolą ekspertów będzie ocena wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie
Więcej informacji o rekrutacji ekspertówSZANSA DLA DOKTORANTÓW - STYPENDIUM IM. ANNY PASEK

Doktoranci, którzy w swoich badaniach zajmują się Systemem Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcją, mogą ubiegać się o stypendium im. Anny Pasek. Prowadzone przez nich badania powinny mieć potencjalne znaczenie praktyczne. Stypendium podzielone jest na dwie części: 20 tysięcy złotych na realizację rocznego projektu badawczego oraz 25 tysięcy złotych stypendium do dyspozycji stypendysty.

  Termin składania wniosków: do 16 listopada br.

Więcej informacjiDOŁĄCZ DO EUROPEJSKICH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE ICT!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do skorzystania z możliwości dołączenia się do trwających projektów w obszarze ICT Programu Szczegółowego "Współpraca" (7. Program Ramowy UE). Wspomniana możliwość jest zawarta w działaniu "Objective ICT-2013.11.4: Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union" wchodzącym w skład ogłoszonego 10 lipca br. konkursu FP7-ICT-2013-10 (str. 111 - Programu Pracy ICT na rok 2013). Dołączać można do już istniejących projektów, które kończą się po 30 czerwca 2014 roku.

Warunkiem udziału jest wystąpienie koordynatora projektu z wnioskiem o dołączenie nowego partnera spoza krajów, które już są w konsorcjum i uzasadnienie jego obecności w konsorcjum. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do miliona euro, lecz nie więcej niż 30 procent części budżetu projektu finansowanego przez UE.

Konkurs w ramach którego funkcjonuje działanie "Objective ICT-2013.11.4..." jest otwarty do 15 stycznia 2013 roku.

Więcej informacji
Program Pracy ICT na rok 2013
Lista projektów do których można się dołączać (Excel)


WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zaprasza przedstawicieli polskiego i norweskiego środowiska naukowego oraz inne podmioty na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Celem tego wydarzenia jest przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom Programu na temat zasad i procedur konkursowych oraz stworzenie okazji dla polskich i norweskich naukowców do poznania się, wymienienia poglądów i rozpoczęcia ewentualnej współpracy nad wspólnym projektem.

Lokalizacja: Warszawa
Termin: 6 września br. (rejestracja do 31 sierpnia br.)

Więcej informacji
Wstępny program wydarzenia
Formularz rejestracyjnyWIADOMOŚCI

LISTA KRAJOWYCH NAUKOWYCH OŚRODKÓW WIODĄCYCH OGŁOSZONA!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę instytucji, które jako pierwsze otrzymały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Znalazło się na niej sześć jednostek w dziedzinie nauk ścisłych, nauk medycznych i farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Każda z jednostek, którym przyznano status KNOW, w ciągu najbliższych pięciu lat otrzyma 50 milionów złotych dodatkowego finansowania - w równych corocznych ratach do 2017 roku m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Więcej informacji oraz lista jednostek KNOW (wraz z opisami)KIERUNKI MOBILNOŚCI GEOGRAFICZNEJ NAUKOWCÓW - ANKIETA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Komisję Europejską dotyczącej kierunków mobilności geograficznej naukowców w Europie i poza nią. Celem ankiety jest zebranie opinii oraz doświadczeń badaczy związanych ze zmianą miejsca pracy i przekraczaniem granic. Dane zebrane dzięki ww. ankiecie pomogą europejskim władzom podejmować działania mające na celu poprawę warunków pracy mobilnych naukowców oraz możliwości rozwoju ich kariery. Komisja Europejska gwarantuje, że wszelkie dane podane w ankiecie będą poufne.

Ankieta będzie otwarta do 15 września br.

Odnośnik do ankietyOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl