Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 196 z dnia 30 czerwca 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA TOP 500 INNOVATORS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że od 28 czerwca br. trwa rekrutacja uzupełniająca do drugiej edycji rządowego programu "Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization". W tej rekrutacji zostanie wybranych do 40 uczestników programu, którzy w miesiącach październik - grudzień br. wyjadą na  najlepsze uczelnie świata, aby odbyć dwumiesięczny program stażowo-szkoleniowy z zakresu współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników badań.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 lipca br.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych: od 24 do 30 lipca br.

Więcej informacjiPROGRAM "POMYSŁY" - WAŻNE ZMIANY!

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przedstawiła wstępne i nieoficjalne informacje o nadchodzącym konkursie w Programie "Pomysły" ("Ideas"). Najbliższa odsłona konkursu, który zostanie ogłoszony 10 lipca br. niesie ze sobą wiele zmian w porównaniu z poprzednimi edycjami.

Wprowadzony zostanie nowy typ grantu, przez co liczba grantów badawczych zwiększy się do czterech:
- Starting Grant dla naukowców początkujących (2 - 7 lat po doktoracie; do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat),
- Consolidator Grant dla naukowców u progu samodzielności badawczej (7 - 12 lat po doktoracie; do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat),
- Advanced Grant dla naukowców doświadczonych o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat),
- Synergy Grant dla zespołów od 2 do 4 naukowców (niezależnie od stażu badawczego; do 15 mln euro na projekt trwający do 6 lat).

Zwiększenie budżetu o 500 000, 750 000 bądź 1 milion euro (kwoty w kolejności dla ww. typów grantów) będzie możliwe w trzech przypadkach:
- przyjazd lidera projektu z kraju trzeciego lub stowarzyszonego względem UE,
- zakup kosztownej aparatury badawczej,
- konieczność dostępu do specjalistycznej infrastruktury badawczej.

Planowany jest następujący terminarz konkursów:
- Starting Grant (10 lipca br. - 17 października br.),
- Consolidator Grant (7 listopada br. - 21 lutego 2013),
- Advanced Grant (10 lipca br. - 22 listopada br.),
- Synergy Grant (10 października br. - 10 stycznia 2013).

Ostateczne zasady konkursów w Programie "Pomysły" zostaną umieszczone w dokumentacji konkursowej publikowanej w serwisie Komisji Europejskiej Participants Portal.

Więcej informacji
Participants Portal - Program "Pomysły"MAESTRO I HARMONIA PO RAZ TRZECI - KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło 15 czerwca br. trzecią edycję dwóch konkursów. Pierwszy z nich nosi nazwę MAESTRO 3. Doświadczeni naukowcy mogą w ramach ww. konkursu starać się o finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Drugi z konkursów - HARMONIA 3 - pozwala na uzyskanie środków na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Termin składania wniosków (obydwa konkursy): do 15 września br.

Ogłoszenie konkursowe MAESTRO 3
Ogłoszenie konkursowe HARMONIA 3ASTROFIZYKA CZĄSTEK - KONKURS ASPERA

Międzynarodowe konsorcjum ASPERA (AstroParticle ERA-net) oraz Narodowe Centrum Nauki ogłosiły konkurs na finansowanie projektów badawczych z zakresu astrofizyki cząstek pt. "Targeted R&D and design studies in view of realisation of future Astroparticle Physics research infrastructures" obejmujący następujące zagadnienia:
- R&D for low energy neutrino detectors, where low energy covers 1MeV to 10s of GeV,
- R&D for third generation interferometers.

Termin składania wniosków: do 3 września br.

Ogłoszenie konkursowe
Strona konsorcjum ASPERAZ POLSKI DO PORTUGALII I NA ODWRÓT - PROGRAM WYMIANY NAUKOWCÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2013-2014 na podstawie programu wykonawczego z Portugalią. Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Portugalii i pobytów naukowców portugalskich w Polsce. Strona portugalska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobytu naukowców polskich w Portugalii. Każdy złożony projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole co najmniej jednego doktoranta.

Termin składania wniosków: do 31 lipca br.

Więcej informacjiDOFINANSOWANIE ZA WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - KONKURS MNISW DLA UCZELNI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK).

Konkurs pozwoli wyłonić te jednostki, które opracowały najlepsze programy kształcenia zgodne z KRK, przeznaczone do realizacji począwszy od roku akademickiego 2012/13 oraz wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia. Najlepsze uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych (przekazane jednorazowo do 31 grudnia br.).

Termin składania wniosków: do 25 września br.

Ogłoszenie konkursowe


WYDARZENIA

7. PROGRAM RAMOWY UE - DZIEŃ INFORMACYJNY W BRUKSELI KONKURS W PRIORYTECIE ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓWSTWO I BIOTECHNOLOGIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w międzynarodowym spotkaniu "Info Day and Brokerage Event on Call FP7-KBBE-2013-7". Wydarzenie, którego organizatorem jest Dyrektoriat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, ma zaprezentować tematykę konkursu FP7-KBBE-2013-7 (Program szczegółowy Współpraca - priorytet tematyczny Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia), którego ogłoszenie przewidziano na lipiec br.

Na program wydarzenia złożą się sesje plenarne i warsztaty panelowe poświęcone udziałowi w powyższym konkursie. Uczestnicy będą mieć również okazję do wymiany informacji i spotkań sieciujących na specjalnej sesji. Dzień informacyjny zgromadzi uczestników z sektorów publicznego i prywatnego z UE i krajów trzecich, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej w celu zaprezentowania informacji i poszukiwania partnerów do projektów w ww. konkursie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Termin: 16 lipca br.
Lokalizacja: Charlemagne Building, Rue de Loi 170, Bruksela, Belgia.

Więcej informacji
Program wydarzenia7. PROGRAM RAMOWY UE - DNI INFORMACYJNE W BRUKSELI KONKURS W PRIORYTECIE TRANSPORT (W TYM AERONAUTYKA)

Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uniwersytetów oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Dniach Informacyjnych dotyczących najbliższych konkursów (planowany termin ogłoszenia - lipiec br.) w priorytecie tematycznym Transport (w tym Aeronautyka) programu szczegółowego Współpraca. Celem wydarzenia jest prezentacja tematyki ww. konkursów. Udział w Dniach Informacyjnych to także doskonała okazja do spotkania urzędników Komisji Europejskiej oraz przede wszystkim potencjalnych partnerów projektowych.

Termin: 18 i 19 lipca br.
Lokalizacja: Charlemagne Building, Rue de Loi 170, Bruksela, Belgia.

Więcej informacji
Zaproszenie
RejestracjaWIADOMOŚCI

KOBIETY W NAUCE - NOWA EUROPEJSKA KAMPANIA

Komisja Europejska rozpoczęła trzyletnią kampanię pt. "Science: It's a girl thing!", która ma na celu zainteresowanie dziewcząt naukami ścisłymi oraz zachęcenie kobiet do wyboru kariery naukowca. Kampania będzie realizowana we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Związane z nią wydarzenia organizowane będą najpierw w sześciu krajach - Austrii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Polsce. Krótki film promujący kampanię spotkał się jednak z negatywnym odbiorem części środowisk naukowych.

Strona kampanii
Film promocyjnyTV LABORATORIA

Zapraszamy do zapoznania się z portalem TVLaboratoria.net, gdzie umieszczane są materiały filmowe o polskiej nauce, naukowcach i uczelniach. Projekt w ramach którego powstał portal ma na celu zmobilizować młodych ludzi, zwłaszcza tych zaciekawionych nauką, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, obserwacjami i osiągnięciami. Misją TV Laboratoria jest prezentowanie intrygujących ludzi i miejsc oraz zachęcenie internautów do prezentowania swoich filmów oraz dyskusji.

Portal TV LaboratoriaPROGRAM STRATEGICZNY NCBIR - PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED". NCBR zawiadamia ponadto, iż aktualnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem do jego implementacji.

Projekt programu STRATEGMEDOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl