Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 195 z dnia 15 czerwca 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

EKOLOGIA W BRANŻY LOTNICZEJ - PRESTIŻOWY KONKURS DLA STUDENTÓW!

Ekologiczny transport lotniczy jest tematem III edycji międzynarodowego konkursu "Pomysły z polotem", który jest organizowany przez europejskie konsorcjum AIRBUS przy wsparciu UNESCO. W konkursie mogą wziąć udział zespoły studentów (od 3 do 5 osób) niezależnie od narodowości i kierunku studiów. Organizowany co dwa lata konkurs składa się z trzech rund o rosnącym poziomie trudności. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy euro. Zespół, który zajmie drugą lokatę otrzyma kwotę o połowę niższą.

W konkursie studenci muszą przedstawić nowe pomysły na rozwiązania problemów przed którymi stoi branża lotnicza ujętymi w następujące kategorie: energia, wydajność, zrównoważony rozwój, wzrost ruchu lotniczego, doświadczenia pasażera oraz przyjazność dla społeczności lokalnych. Projekty opracowywane przez zespoły konkursowe będą nadzorowane przez pracowników AIRBUS-a. Będą oni mogli także udzielać wskazówek studentom. W minionej edycji konkursu wzięło udział ponad 2600 studentów z 287 uniwersytetów z 75 państw. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń zespołów planowane jest na listopad br.

Więcej informacji i rejestracja zespołów (otwarta od 17 czerwca br.)
Zwycięzcy II edycji konkursu - zespół "Na skrzydłach Feniksa" z Nankinu


WYDARZENIA

JAK MOBILNI NAUKOWCY WYKORZYSTALI SWOJĄ SZANSĘ? KONFERENCJA W BRUKSELI

Dyrektoriat Generalny ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej osiągnięcia systemu stypendialnego Marie Curie w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Wydarzenie nosi nazwę "Should I stay or should I go? Marie Curie Actions shaping the European Research and Innovation Landscape".

Jego organizatorzy pragną pokazać jak stypendia Marie Curie wpłynęły na kariery naukowe najlepszych mobilnych naukowców oraz rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Konferencja będzie skupiać się wokół zagadnień mobilności, badań i innowacji. Organizatorzy podkreślają, że zaproszeni do udziału w wydarzeniu prelegenci to w większości młodzi naukowcy, a prezentacje będą przedstawiane zgodnie z założeniami konferencji naukowych TED (Technology Entertainment and Design).

Termin: 3 i 4 lipca br.
Lokalizacja: Teatr Flagey, Place Sainte Croix, 1050 Bruksela, Belgia

Więcej informacji
Program wydarzenia
Rejestracja on-linePROGRAM POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA - DZIEŃ INFORMACYJNY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza przedstawicieli środowiska naukowego oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na dzień informacyjny połączony z warsztatami na temat zasad i procedur konkursowych.

Głównymi obszarami zainteresowań w ramach współpracy polsko-norweskiej będą: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, zdrowie, nauki społeczne z uwzględnieniem tematyki migracji oraz promowanie równości płci i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wnioski powinny być składane przez konsorcja składające się z min. jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Otwarcie konkursu w ramach ww. programu planowane jest na wrzesień br.

Termin: 6 września br.
Lokalizacja: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracjaWIADOMOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ - ZASADY MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

W związku z polityką unijną mającą na celu promowanie mobilności naukowców, studentów, uczniów, praktykantów oraz wolontariuszy z krajów trzecich do Europy, Komisja Europejska prowadzi konsultacje odnośnie związanych z tym procedur, takich jak wizy, czy legalizacja pobytu. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat wszelkich utrudnień związanych z wjazdem i pobytem obywateli państw trzecich na terytorium UE oraz uproszczenia procedur i formalności administracyjnych.

Więcej informacji oraz formularz konsultacjiAKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że 12 czerwca br. swoją działalność rozpoczęła Akademia Młodych Uczonych (AMU). Tworzy ją 35 osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk spośród młodych polskich naukowców wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Członkiem AMU mogła zostać osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora i w chwili wyboru nie ukończyła 38 roku życia.

Zadania postawione przed Akademią Młodych Uczonych skupiają się wokół działań na rzecz aktywizacji środowiska młodych naukowców. Zadaniem członków AMU jest m.in. przedstawianie opinii dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych, przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl