Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 194 z dnia 1 czerwca 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY - WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS oraz Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu organizują warsztaty pt.: "Stypendia po szwajcarsku. Szkolenie z pisania wniosków stypendialnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy".

Głównym celem projektów realizowanych przy wsparciu Funduszu Stypendialnego wchodzącego w skład Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

W praktyce są to wyjazdy stypendialne dla doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii, a także krótkie wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją. Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Termin: 5 czerwca br. (rejestracja do 1 czerwca br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, Al. Niepodległości 10, Sala 236, Poznań

Rejestracja oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"


KONKURSY

PIĘĆ STYPENDIÓW OD "POLITYKI" DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Fundacja Tygodnika "Polityka" ogłosiła Konkurs o Nagrody Naukowe w którym młodzi naukowcy mogą otrzymać stypendium w wysokości 30 tysięcy złotych. Nagrody przyznawane są w kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu oraz nauki techniczne.

Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać młodzi naukowcy, którzy opiszą swoje istotne osiągnięcie z ostatnich dwóch lat - badania, pracę naukową bądź popularnonaukową, publikację itp. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku br.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca br.

Więcej informacji
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursuGRANTY NA GRANTY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejna edycję konkursu "Granty na granty". Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. Możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe w ramach:
- 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej,
- 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM),
- Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do 15 listopada br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowaSZANSA NA PRACĘ DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI!

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (2 stanowiska pracy) oraz w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych (1 stanowisko pracy).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 czerwca br.

Ogłoszenie konkursowePRZEDSIĘBIORCO! WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU ZNÓW DOSTĘPNE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła II edycję programu Wsparcie na uzyskanie grantu, którego celem jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Adresatami programu są przedsiębiorcy którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Termin nadsyłania wniosków: do 31 lipca br. (godz. 16.30).

Uwaga! W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Ogłoszenie konkursowe
Dokumentacja konkursowa


WYDARZENIA

KONFERENCJA NetWORKs 2012

Zapraszamy do udziału w konferencji "NetWORKs - Budowanie przewagi w zarządzaniu projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań poprzez sieć współpracy". Wydarzenie poświęcone zostanie krajowym i europejskim praktykom systemowego wspierania badań, zaprezentowane zostaną wyniki badań potrzeb zespołów badawczych oraz czynników determinujących efektywną współpracę B+R pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesowymi. 

Podczas konferencji eksperci zaprezentują najlepsze praktyki w zakresie tworzenia i funkcjonowania biur działających na rzecz rozwijania prac badawczych. Wnioski płynące z wystąpień stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji na temat współpracy uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami oraz rozważań nad zasadnością powołania międzyuczelnianego ośrodka wspierania badań. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Termin: 6 czerwca br.
Lokalizacja: Sala nr 9, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

Więcej informacji
Program konferencji
Rejestracja on-lineWIADOMOŚCI

OTWARTY DOSTĘP DO WYNIKÓW BADAŃ - APEL POLSKICH NAUKOWCÓW

Grupa polskich naukowców skierowała do rządu apel w którym proponuje, żeby wyniki badań finansowanych ze środków publicznych były dostępne publicznie bez ograniczeń (tzw. mandat otwarty). Wspomniani naukowcy zwracają się także do krajowych instytucji finansujących naukę (m.in. MNiSW, NCBR, NCN itd.) z wnioskiem o wprowadzenie wymogu otwartości oraz zapewnienie technicznych, ekonomicznych i prawnych warunków jego realizacji w odniesieniu do publikacji stanowiących polski dorobek naukowy. Apel wraz z listą sygnatariuszy oraz komentarzem wideo odnośnie otwartości w nauce dostępny jest poprzez odnośnik pod treścią wiadomości.

Apel naukowców - otwarty dostęp do wyników badańIDEALNY PROJEKT DEMONSTRACYJNY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przygotował polską wersję modelowego wniosku typu "Działania Demonstracyjne". Przedstawiono ją w publikacji pt.: "DEMOPAC - czyli jak skutecznie przygotować projekt Działania Demonstracyjne w 7. Programie Ramowym UE". Publikacja pokazuje jak powinien wyglądać poprawnie przygotowany projekt tego typu. Oprócz samej (fikcyjnej) treści wniosku, w tekście zawartych jest także wiele cennych komentarzy i wskazówek. Zapraszamy do lektury.

Publikacja w formacie PDFOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl