Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 193 z dnia 15 maja 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

JAK ZNALEŹĆ STYPENDIUM ZAGRANICZNE? OFERTA WSPÓLNOTOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO I PORTALU EURAXESS

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS oraz Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na warsztaty pt.: "Jak znaleźć stypendium zagraniczne? Oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej i portalu EURAXESS".

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) umożliwia naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach.
JRC posiada 7 instytutów badawczych w 5 krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy) oferujących pracę czasową, stypendia, staże, szkolenia. JRC kieruje swoją ofertę do studentów, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli sektora prywatnego lub non-profit oraz do przedstawicieli organizacji badawczych i laboratoriów krajowych. Podczas warsztatów pokażemy on-line, gdzie i w jaki sposób dotrzeć do niezbędnych informacji. Zapewniamy możliwość pracy przy komputerach.

Warsztaty będą również dobrą okazją do zaznajomienia się z ofertą Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców - EURAXESS, który umożliwia zapoznanie się z ofertami pracy, stypendiów, staży w różnych instytutach naukowych w Europie i poza nią.

Termin: 22 maja br. (rejestracja do 18 maja br.)

Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Collegium Iuridicum Novum, sala 2.1,
Al. Niepodległości 53, Poznań

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"BUDŻET PROJEKTU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - WARSZTATY

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej zapraszają na warsztaty pt.: "Tworzenie budżetu projektu w 7. PR".

Spotkanie skierowane jest do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat aspektów finansowych w programach ramowych UE. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną zasady finansowe obowiązujące w 7. Programie Ramowym UE. W programie czekają na uczestników liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami opracowywania budżetu projektu.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów Programów Ramowych. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 25 maja br. (rejestracja do 22 maja br. - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Lokalizacja: Politechnika Poznańska,
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, sala 207, Poznań

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA INNOWACYJNYCH FIRM - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt.: "Postaw na innowacje! Skorzystaj z możliwości wsparcia dla swojej firmy". Celem spotkania jest zapoznanie polskich przedsiębiorców z kompleksową ofertą, na jaką mogą liczyć przy wdrażaniu innowacji w firmach. Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy również reprezentantów jednostek naukowo-badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami.

Usługi wsparcia firmy na arenie międzynarodowej zaprezentuje przedstawiciel europejskiej sieci Enterprise Europe Network. O 7. Programie Ramowym UE wspierającym finansowo ponadnarodowe badania prowadzone zarówno przez same przedsiębiorstwa, jak i na ich rzecz opowie ekspert z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu. Z aktualnymi programami krajowymi adresowanymi do małych i średnich przedsiębiorstw zapoznają Państwa eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja objęła ponadto patronat nad spotkaniem.

Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Termin: 29 maja br. (rejestracja do 25 maja br.)
Lokalizacja: World Trade Center,
ul. Bukowska 12, sala seminaryjna, Poznań

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY - WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt.: "Stypendia po szwajcarsku. Szkolenie z pisania wniosków stypendialnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy". Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

W praktyce są to wyjazdy stypendialne dla doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii, a także krótkie wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować (po zakończeniu warsztatów) proszone są o przesłanie szkiców projektowych do dnia 25 maja br. na adres ab@ppnt.poznan.pl. Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Termin: 5 czerwca br. (rejestracja do 1 czerwca br.)

Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny,
Al. Niepodległości 10, Sala 236, Poznań

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"PISANIE WNIOSKÓW DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE - ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na dwudniowe warsztaty pt.: "Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Elementy dobrego projektu".

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ale w związku z koniecznością pisania wniosków w języku angielskim, materiały szkoleniowe będą dostępne w tym właśnie języku. Pozwoli to Państwu na zaznajomienie się z terminologią Komisji Europejskiej.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł.

Termin (po zmianie): 11 i 12 czerwca br. (rejestracja otwarta do 10 czerwca br.)

Lokalizacja: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
PPNT Budynek B, II piętro,
ul. Rubież 46, Poznań

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"


KONKURSY

PROJEKTY BADAWCZE Z DZIEDZINY NANOELEKTRONIKI - SIÓDMY KONKURS JU ENIAC

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje, że 4 maja br. otwarto siódmy konkurs JU ENIAC (Joint Undertaking ENIAC) na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanoelektroniki. Na finansowanie polskich podmiotów NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Maria Bojanowska
Email: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
Tel.:  +48 515 061 549

Termin składania wniosków: do 14 czerwca br. (wnioski wstępne - etap I) / do 13 września br. (wnioski pełne - etap II)

Ogłoszenie konkursowe
Dokumentacja konkursowa - Program Pracy
Dokumentacja konkursowa - Poradnik dla wnioskodawcówBADANIA NA RZECZ PRZEMYSŁU - KONKURS W RAMACH INICJATYWY CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o otwarciu czternastego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking). Jest ona przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 miliona euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Więcej informacji
Ogłoszenie konkursoweMOBILNOŚĆ PLUS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło 27 kwietnia br. program pod nazwą "Mobilność Plus". Jego celem jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Środki finansowe przyznawane w ramach programu obejmują również fundusze związane z pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz ich podróżą.

Komunikat o ustanowieniu programuOSTATNIA SZANSA NA GRANT KWERENDA

Od 15 maja br. będzie można składać wnioski do ostatniej edycji programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej KWERENDA. Program ten umożliwia uzyskanie stypendiów na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych. Celem takich badań powinno być poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które są niezbędne do zakończenia rozpoczętych prac naukowych. Stypendia mogą być też przyznane na kwerendy w polskich bibliotekach i archiwach osobom pracującym naukowo za granicą.

Stypendium wynosi średnio 2500 euro miesięcznie (wysokość uzależniona od miejsca realizacji stypendium) i może trwać maksymalnie dwa miesiące. Projekt realizować można w uzasadnionych przypadkach w więcej niż jednej instytucji.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 czerwca br.

Więcej informacji


WYDARZENIA

SPOTKANIE SIECIUJĄCE W LYONIE - PARTNERZY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE NANOTECHNOLOGIA, NANONAUKI I NANOMATERIAŁY

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych znalezieniem partnerów do projektów w 7. Programie Ramowym UE (7. PR) do udziału w europejskim spotkaniu sieciującym. Dotyczy ono obszaru tematycznego NMP (nanotechnologia, nanonauki, nanomateriały, nowe technologie produkcyjne, energooszczędne budynki oraz ekologiczne samochody) oraz badawczych partnerstw publiczno-prywatnych w 7. PR. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Termin: 12 czerwca br. (rejestracja do 22 maja br.) Lokalizacja: INSA - La Rotonde 20, Avenue Albert Einstein, F-69621 Villeurbanne Cedex (Lyon)

Zaproszenie
Rejestracja
Program spotkaniaWIADOMOŚCI

INTERAKTYWNA MAPA INWESTYCJI W NAUKĘ I SZKOLNICTWO WYŻSZE W POLSCE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza do zapoznania się z interaktywną mapą inwestycji w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Mapa pozwala zobaczyć, jakie inwestycje w ostatnich latach powstały lub powstają w każdym województwie, aż w 25 obszarach nauk, takich jak np. nauki humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne. Mapa daje też odpowiedź na pytania, jakie nakłady i na ile inwestycji poczyniono w poszczególnych regionach kraju.

Aplikacja wskazuje również na największe inwestycje w ostatnich latach na polskich uczelniach. Prezentowane dane będą na bieżąco aktualizowane wraz z postępem realizacji projektów i uruchamianiem kolejnych. Mapa będzie również sukcesywnie wzbogacana o nowe ilustracje i zdjęcia, które mogą nadsyłać beneficjenci środków.

Interaktywna mapa inwestycji w naukę i szkolnictwo wyższe w PolsceORIENTATION PAPERS 2013 - PROGRAM SZCZEGÓŁOWY "WSPÓŁPRACA"

Na stronie Komisji Europejskiej zostały oficjalnie opublikowane tzw. "Orientation papers" dotyczące znacznej części priorytetów tematycznych programu szczegółowego Współpraca. Zawierają one przewidywaną tematykę najbliższych konkursów.

Orientation papers 2013Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl