Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 191 z dnia 16 kwietnia 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

STYPENDIA MARIE CURIE - WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW

Przypominamy, że w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską trzech nowych konkursów w programie szczegółowym "LUDZIE", Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych o granty indywidualne Marie Curie.

Spotkanie kierowane jest do osób posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować proszone są o przesłanie szkiców projektowych do 23 kwietnia br. na adres ab@ppnt.poznan.pl

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Termin: 25 kwietnia br.
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala 236

Rejestracja uczestników dostępna na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"PISANIE WNIOSKÓW DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE - WARSZTATY

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa na dwudniowe warsztaty pt.: "Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Elementy dobrego projektu".

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ale w związku z koniecznością pisania wniosków w języku angielskim, materiały szkoleniowe będą dostępne w tym właśnie języku. Pozwoli to Państwu na zaznajomienie się z terminologią Komisji Europejskiej.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł.

Termin: 8 i 9 maja br. (rejestracja otwarta do 4 maja br.)
Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, sala 139, ul. Umultowska 89a

Rejestracja oraz więcej informacji dostępne pod adresem rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"


KONKURSY

STYPENDIA NAUKOWE DLA BADACZEK

1 maja br. otwarta zostanie XII edycja konkursu LOreal Polska dla Kobiet i Nauki. Konkurs przeznaczony jest dla badaczek zajmujących się naukami biologiczno-medycznymi. O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

Na zwyciężczynie konkursu czeka pięć stypendiów. Trzy najlepsze doktorantki (granica wieku 35 lat) otrzymają po 25 tysięcy złotych, a dwie uczone pracujące nad rozprawą habilitacyjną dostaną po 30 tysięcy złotych (granica wieku 45 lat). Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach przez okres jednego roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 lipca br.

Więcej informacjiGRAF-TECH PO RAZ PIERWSZY

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach programu GRAF-TECH. Obejmuje on wsparciem badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania przygotowujące do wdrożenia w zakresie badań oraz prac nad produktami opartymi na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu. Program skierowany jest do konsorcjów naukowych (konsorcjum musi się składać z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorcy) oraz centrów naukowo-przemysłowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 4 czerwca br.

Więcej informacji
Regulamin konkursu
Założenia konkursu + harmonogramMARTEC II - BADANIA W DZIEDZINIE TECHNOLOGII MORSKICH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że rozpoczęto nabór wniosków na projekty badawcze w dziedzinie technologii morskich w konkursie Maritime Technologies Call 2012 organizowanym przez konsorcjum projektu ERA-NET MARTEC II. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II (Wielka Brytania, Niemcy, Białoruś, Dania, Hiszpania, Islandia, Finlandia, Francja, Norwegia, Polska, Rumunia oraz Turcja).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
Ogłoszenie konkursowe
Strona internetowa programu ERA-NET MARTEC II


WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY LIFE+

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje Dzień Informacyjny programu LIFE+. Finansowanie, które można zdobyć w ramach tego programu pozwala realizować działania z obszaru aktywnej ochrony przyrody, innowacyjnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących ww. kwestii.

Celem Dnia Informacyjnego jest rozpropagowanie informacji na temat LIFE+ oraz wymiana doświadczeń między beneficjentami programu LIFE+, a potencjalnymi wnioskodawcami. Tegoroczne wydarzenie związane będzie również z obchodami dwudziestej rocznicy ustanowienia Instrumentu Finansowego LIFE. W związku z tym, swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz instytucji związanych z ochroną środowiska w Polsce. Ponadto, w ramach obchodów 20-lecia LIFE, przewidziany jest popołudniowy wyjazd do Kampinoskiego Parku Narodowego - jednego z polskich beneficjentów LIFE+.

Termin: 10 maja br. (rejestracja do 30 kwietnia br.)
Lokalizacja: Hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 stycznia 32, Warszawa

Więcej informacji
Program wydarzenia
Formularz zgłoszeniowyWIADOMOŚCI

ERA WYNALAZKÓW - PROGRAM WART OBEJRZENIA!

Zapraszamy do oglądania emitowanego na antenie TVP INFO programu popularnonaukowego "ERA WYNALAZKÓW". Prezentuje on polskich naukowców i wynalazców zajmujących się nauką teoretyczną oraz praktyczną. Program przybliża społeczeństwu ludzi nauki, którzy w zaciszu uczelnianych sal wykładowych, czy w laboratoriach obserwują i wyjaśniają zjawiska które wpływają na nasze codzienne życie. Poszczególne odcinki programu są także dostępne w Internecie.

ERA WYNALAZKÓW - odcinki on-lineBOOMERANG - MŁODZI INNOWATORZY W DZIAŁANIU

Boomerang to inicjatywa uczestników pierwszej edycji programu "Top 500 Innovators" (organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), którzy wzięli udział w dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym w Stanford University w USA w 2011 roku. Zainspirowani amerykańskim modelem kontaktów naukowców z biznesem, organizują w całej Polsce cykl spotkań z przedsiębiorcami, którzy będą dzielić się z odbiorcami ze środowiska naukowego swoimi doświadczeniami, zdobytymi w firmach, rozwijanych na bazie własnych pomysłów i wynalazków.

Spotkania będą transmitowane na żywo do kilkunastu jednostek naukowych w całej Polsce. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i rozpoczęcia współpracy. Inicjatywa służy promowaniu przedsiębiorczości w środowisku naukowym. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 kwietnia br. w Warszawie.

Ulotka informacyjna (pdf)Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl