Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 19 z dnia 30 kwietnia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

5 Priorytet NOWOŚĆ! Dwustopniowa ocena składanych wniosków

Od przyszłego, trzeciego konkursu w priorytecie 'FOOD' zostanie wprowadzona dwustopniowa ocena wniosków. Zmiana ta dotyczy wyłącznie projektów zintegrowanych i sieci doskonałości. Głównym celem jest zmniejszenie wkładu pracy związanego z przygotowaniem wniosku przez koordynatora, oraz redukcja pracy od strony oceniających wnioski - niezależnych ewaluatorów projektów. Zmiana ta przyczyni się również do wyselekcjonowania najlepszych wniosków do finansowania przez KE.

Pierwszy stopień jest to złożenie do KE krótkiego opisu wniosku:

 • nie więcej niż 20 stron (powyżej 20 stron wnioski nie będą brane pod uwagę),
 • uproszczone części A1, A2, A3.

Przy ocenie w projektach zintegrowanych pod uwagę brane będą 3 kryteria:

 • relevance,
 • S&T exellence,
 • potential impact.

W sieciach doskonałości zaś 2 kryteria:

 • relevance oraz
 • degree of integration and the JPA.

Koordynatorzy, których projekty przejdą pomyślnie pierwszy stopień oceny, poproszeni będą o nadesłanie pełnych wniosków, zgodnie z dokumentem 'Guide for proposers'.

Na pewno, pomiędzy 1. a 2. stopniem oceny, projekty muszą zachować ten sam akronim, program badań, cele oraz konsorcjum.

Przypominamy, że kolejny konkurs w priorytecie 'Jakość i bezpieczeństwo żywności' opublikowany zostanie w lipcu 2004r. z terminem składania wniosków:

 • 1. stopień - do października 2004,
 • 2. stopień - termin składania wniosków do lutego 2005r.

Jest to w serwisie pierwsza, wstępna informacja dotycząca zmiany sposobu oceny składanych wniosków do KE w priorytecie 5.

Dzień Informacyjny "Regional Innovation Policies including new tools and approches"

5 maja br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Badania i Innowacje organizuje dzień informacyjny nt. nowego konkursu w programie Badania i Innowacje. W programie: Regionalne Strategie innowacji; ocena wpływu polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym; wsparcie inicjatyw RIS – NAC; działania Sieci IntegRIS. Spotkanie odbędzie się na Politechnice Warszawskiej - Wydział Inżynierii Produkcji (Sala 129 I piętro) przy ul. Narbutta 85 w godzinach od 10.00 do 13.30.

Więcej informacji I możliwość rejestracji znajduje się na stronie KPK: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=456

FORUM "Ukraina i Polska razem w programach naukowych UE"
Rok Polski na Ukrainie

W dniach 20-22 maja br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska; Lwowskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej i Narodowy Punkt Informacyjny Współpracy Naukowej z UE, Ukraina organizują forum polsko-ukraińskie nt. współpracy w ramach programów naukowych UE. Wykładowcami będą Anna Wisniewska, Włodzimierz Laprus, Michał Klepka, Krzysztof Trojanowski, Jerzy Supel – KPK oraz Ivan Kulczycki - LCIN-E. Mowa będzie o 6. Programie Ramowym, o INTAS, INCO, oraz o zasobach ludzkich i mobilności. Spotkanie odbędzie się na Ukrainie, we Lwowie.

Rejestracja do 10 maja – więcej informacji, program spotkania i szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=487

Nowy plan działania w innowacjach w Europie - Konsultacje publiczne

Dyrekcja Generalna Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej przygotowała nowy plan działania w zakresie innowacyjności i rozpoczęła proces konsultacji publicznych w Internecie. Dokument można znaleźć na stronie internetowej: http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/consultation/index.htm

Do konsultacji zaproszeni są przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, administracji, przemysłu, usług, finansów, badań, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje zakończą się 31 maja 2004 r. Komisja zamierza uchwalić plan działania jeszcze przed nadejściem lata.

INTAS – konkursy na rok 2004

INTAS – międzynarodowe stowarzyszenie promocji współpracy z naukowcami z krajów byłego ZSRR opublikowało konkursy tematyczne I konkursy współpracy na rok 2004. Szczególny nacisk kładzie się na współpracę z naukowcami z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Wnioski można składać w następujących dziedzinach:

 • konkurs tematyczny – technologie informatyczne (budżet 1 mln euro);
 • konkurs tematyczny – czułe detektory pozycyjne (budżet 800,000 euro);
 • konkurs tematyczny – społeczeństwa w czasie transformacji: Wschód i Zachód (budżet 1.5 mln euro);
 • konkurs współpracy z Airbus – aeronautyka (budżet 1 mln euro);
 • konkurs współpracy z Kazachstanem – zarządzanie zanieczyszczeniami spowodowanymi przez człowieka (budżet 1.5 mln euro);
 • konkurs współpracy z Uzbekistanem – zrównoważony rozwój przez wykorzystanie lokalnych surowców naturalnych i nowych technologii (budżet 1 mln euro).

Ponadto w ramach INTASu funkcjonuje program stypendialny dla młodych naukowców z krajów b. ZSRR ( budżet 2.5 mln euro), a także program wspierania promocji rezultatów dotychczasowych projektów INTAS (budżet 500,000 euro).

Więcej informacji na stronie: http://www.intas.be/fund/announcement%20calls%202004.htm

Deutsche Bundesstiftung Umwelt – Międzynarodowy program stypendialny

W ramach programu stypendialnego „International Scholarship Programme“ Niemiecka Fundacja Związkowa (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) ogłasza konkurs na przyznanie 60 stypendiów dla doktorantów. Doktoranci wszystkich kierunków, którzy rozpoczęli pracę doktorską w dziedzinie ochrony środowiska, mogą ubiegać się o stypendium do 15 sierpnia 2004 r. Zgłoszenia (online) możliwe będą mniej więcej od maja.

Program stypendialny skierowany jest wyraźnie do osób z obywatelstwem estońskim, łotewskim, litewskim, polskim, czeskim (i rosyjskim z enklawy Kaliningradu). Znajomość języka niemieckiego jest obowiązkowa. Granica wieku wynosi 28 lat (możliwe są wyjątki np. okres wychowawczy lub drugi fakultet). Prace muszą być prowadzone w Niemczech.

Stypendium można pobierać maksymalnie przez okres 3 lat. Program stypendialny obejmuje także uczestnictwo w konferencjach DBU.

Kontakt: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
tel.: +49-541-96330
faks: +49-541-9633190
e-mail: info@dbu.de ; stipendienprogramme@dbu.de
Internet: http://www.dbu.de/stipendien
 
Program stypendialny niemiecko-polski: http://www.umweltstiftung.de/stipendien/polen/dtpl_stipendium.php
 
Kontakt w niemieckim Krajowym Punkcie Kontaktowym:
Sebastian Stetter
e-mail: sst@kowi.de

Wytyczne finansowe – Nowa wersja

Komisja Europejska opublikowała nową wersję wytycznych finansowych („Financial Guidelines” – kwiecień 2004). Nowa wersja znajduje się na razie jedynie na stronie internetowej niemieckiego Krajowego Punktu Kontaktowego pod adresem: http://www.kowi.de/rp6/dokumente/download/financial_guidelines.pdf Niebawem pojawi się również na cordisie.

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl