Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 188 z dnia 1 marca 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu organizują seminarium pt. "Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!".

Komisja Europejska jest zainteresowana znalezieniem ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej (7. PR). Oferta przeznaczona jest dla osób indywidualnych, jak również dla instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są bardzo duże, a w przyszłości przynoszą efekty podczas pisania własnych projektów.

Jest to kolejne z serii szkolenie, poświęcone możliwościom aktywnego uczestnictwa w ofercie 7. PR. Polecamy je Państwu tym bardziej, że w programie przewidziane są m.in. wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7.PR, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.
Termin: 8 marca br. (rejestracja do 4 marca br.)

Lokalizacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, sala 262
Więcej informacji oraz rejestracja na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".EKOINNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) w Warszawie zapraszają na warsztaty pt. "Ekoinnowacje dla przedsiębiorstw! Warsztaty z przygotowania wniosków w dziedzinie ekoinnowacji w Programie CIP EIP" (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji).

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości pozyskania dofinansowania na innowacyjne projekty przyczyniające się do ochrony środowiska lub wydajniejszego wykorzystania zasobów w ramach europejskiego Programu CIP EIP. Uczestnicy zapoznają się także ze strukturą i etapami przygotowania wniosku projektowego.

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ale także inne podmioty zainteresowane wdrażaniem projektów ekoinnowacyjnych. Podczas spotkania, ekspert KPK zaprezentuje zasady uczestnictwa, strukturę wniosku projektowego, konstruowanie budżetu projektu a także wskazówki, jak zwiększyć szanse na sukces swojej aplikacji. Przedstawione zostaną ponadto przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach omawianego programu.

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Termin: 20 marca br.

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW i MŁODYCH NAUKOWCÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS z Poznania oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Przyrodniczym zapraszają na seminarium pt. "Kariera Naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców".

Na spotkaniu przedstawimy bogatą ofertę stypendialną dla doktorantów. W ofercie tej są zarówno stypendia wyjazdowe, jak i możliwości dofinansowania badań naukowych prowadzonych w kraju oraz zbierania materiałów do pracy doktorskiej czy habilitacyjnej.

Zapraszamy młodych naukowców z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Osoby z krótkim doświadczeniem badawczym także mają szansę na znalezienie stypendiów, gdyż część ofert przeznaczona jest dla początkujących naukowców.

Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie (7. Program Ramowy UE), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oferty rządu francuskiego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zaprezentujemy kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji. Ponadto swoje doświadczenia przedstawią naukowcy, którym udało się zdobyć stypendia.

Termin: 21 marca br.

Lokalizacja: Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań
Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do 31 marca br. trwa nabór wniosków w VII edycji konkursu na stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych i młodych naukowców. Stypendia przyznawane są osobom, które w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyły 35 roku życia i zatrudnione są w jednostkach naukowych. Stypendium przyznawane jest na okres do 36 miesięcy.

Wnioski o stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Zespół oceniający nadesłane wnioski weźmie pod uwagę: wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych, dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne, wkład realizowanych badań w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Więcej informacji
Zasady przyznawania stypendiów
Wzory formularzyKONKURS NA LOGO "CENTRUM NOWOCZESNOŚCI"

Ogłoszony został konkurs na logo Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" w Toruniu, które będzie popularyzować naukę i osiągnięcia techniczne, stosując nowoczesne i interaktywne metody prezentacji. Konkurs jest skierowany do studentów i doktorantów oraz absolwentów uczelni i wydziałów artystycznych o profilu plastycznym, a także firm zajmujących się grafiką projektową. Znaki graficzne, zgłaszane do konkursu, powinny cechować się wysokimi walorami artystycznymi i użytkowymi, nadawać się do zastosowania w rożnych technikach.

Projekty można przesyłać do 25 marca br. Ogłoszenie wyników nastąpi dzień później.

Ogłoszenie konkursowe
Regulamin konkursuSTUDENCKI NOBEL 2012

NStudenci z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału w IV edycji konkursu Studencki Nobel. Na zwycięzcę czeka tytuł najlepszego polskiego studenta i nagroda, którą w tym roku będzie samochód osobowy. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci uczelni publicznych oraz prywatnych. Oceniane będą m.in. wyniki ze studiów, aktywność naukowa, społeczna, publikacje, znajomość języków obcych czy odbyte staże. Oprócz najlepszego z najlepszych - zwycięzcy Studenckiego Nobla, w Konkursie Branżowym nagradzani będą także najlepsi studenci w następujących kategoriach: nauki rolniczo-przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki prawnicze, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, sztuka, sport, języki obce.

W pierwszym etapie konkursu Uczelniane Komisje Konkursowe wybiorą najlepszych studentów na poszczególnych uczelniach. Następnie Regionalne Komisje Konkursowe wybiorą najlepszych studentów każdego województwa. W finale zmagań spośród zwycięzców z poszczególnych województw Krajowa Komisja Konkursowa wybierze najlepszego studenta Polski.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 marca br.

Więcej informacjiOTWARTA INNOWACJA WG PROCTER & GAMBLE

Jedno z największych światowych przedsiębiorstw, grupa kapitałowa Procter & Gamble (PG) zaprasza naukowców i przedstawicieli biznesu z całego świata do udziału w programie P&G Connect + Develop. W jego ramach grupa kapitałowa ogłasza w formie zadań swoje potrzeby badawcze i innowacyjne.

Zgłaszając swoje rozwiązanie konkretnego zadania można nawiązać współpracę naukową i komercyjną z firmą Procter & Gamble, która poszukuje nie tylko nowej wiedzy, ale także innowacyjnych rozwiązań w zakresie: pakowania, wzornictwa, marketingu, kształtowania metod badawczych, inżynierii czy technologii.

Więcej informacji o programie P&G Connect + Develop
Lista zadańBEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - KONKURS NA BADANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie 2/2012 z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Zgłaszane mogą być projekty dotyczące następujących tematów: - nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia, - projektowanie badań empirycznych i analizy materiałów dotyczących specyfiki metod kryminalistyki w pracy służb specjalnych i służb porządku publicznego, - system akustycznej platformy pomiarowej dla potrzeb bezpieczeństwa informacji stworzony z wykorzystaniem interferometrycznej metody pomiaru drgań, - mobilna, trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu pracująca w paśmie S.  

Wnioski o finansowanie projektów mogą składać konsorcja naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki), centra naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe.

Termin składania wniosków mija 28 marca br.

Więcej informacji


WYDARZENIA

MISJA GOSPODARCZA DO IZRAELA - TARGI I KONFERENCJA BIOMED 2012

Sieć Enterprise Europe Network w Polsce, działająca przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza do udziału w misji gospodarczej na targi oraz konferencję ILSI Biomed 2012, która obędzie się w dniach 20-24 maja br. w Tel Awiwie. Misja przeznaczona jest dla firm z branży medycznej i biotechnologicznej.

ILSI Biomed to największe międzynarodowe wydarzenie z udziałem przedsiębiorców i naukowców z ponad 40 krajów (m.in. z Izraela, USA, Chin, Szwajcarii, Niemiec i Danii), prezentujących aktualne rozwiązania i innowacje w branżach: medycznej, biomedycznej oraz farmaceutycznej. Program misji obejmuje m.in. udział w konferencji i seminariach tematycznych ILSI Biomed 2012, udział w targach oraz koordynowane spotkania sieciujące z potencjalnymi parterami ze sfery biznesu oraz badań.

Przy zgłoszeniu do udziału w misji co najmniej 4 firm możliwe jest uzyskanie od Ministerstwa Gospodarki dofinansowania kosztów udziału w misji w ramach branżowego projektu promocyjnego. Zgłoszenia firm zainteresowanych wyjazdem na misję oraz uzyskaniem dofinansowania przyjmowane są do 20 marca br.

Więcej informacji


WIADOMOŚCI

POLSKI NAUKOWIEC WE WŁADZACH ERC

Prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN i Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego został powołany do pięcioosobowego Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC - European Research Council). Organ ten nadzoruje działalność Rady, która zajmuje się stymulowaniem, wspieraniem i finansowaniem badań naukowych w Europie i która w 2012 roku rozdysponuje na najlepsze projekty badawcze około 1,5 miliarda euro. Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl