Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 185 z dnia 13 stycznia 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje 24 stycznia br. warsztaty pt. "Finansowanie projektów 7. PR UE" poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7. Programie Ramowym UE.

Spotkanie to w szczególności kierujemy do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE. Zasady finasowania w 7. Programie Ramowym UE przedstawione zostaną nie tylko teoretycznie, ale także w formie praktycznych ćwiczeń.

Rejestracja uczestników: do 20 stycznia br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, PoznańZAPLANUJ ROK Z MARIĄ SKŁODOWSKĄ-CURIE!

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu dzień informacyjny dotyczący systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie, który zawiera kilkanaście rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, kierowanych zarówno dla indywidualnych naukowców, jak i instytucji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jakie są możliwości współpracy między sferą przemysłu a nauki, w jaki sposób sfinansować wymianę pracowników naukowych z krajami trzecimi, a także jak stworzyć dobry program szkoleniowy, aby przyciągnąć na uczelnie młodych naukowców z całego świata.

Naukowcom, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej indywidualnej kariery naukowej proponujemy pakiet informacji o najlepszych europejskich i pozaeuropejskich stypendiach. Granty Marie Curie pozwalają na przyspieszenie rozwoju kariery naukowej w najlepszych światowych zespołach badawczych, a dodatkowo są bardzo dobrze finansowane.

Dofinansowanie Komisji Europejskiej dla pojedynczego projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Termin: 7 lutego br.
Rejestracja uczestników: do 3 lutego br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowo-Konferencyjne, sala 122, ul. Piotrowo 2


KONKURSY

PRAKTYKI DLA INŻYNIERÓW, FIZYKÓW I ASTRONOMÓW

Polscy naukowcy i studenci w związku z procesem przystępowania Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency - ESA) mogą starać się o praktyki w tej organizacji. Skorzystanie z Programu Praktyk ESA jest okazją na styczność z nowoczesnymi technologiami oraz najlepszymi naukowcami w Europie. Program skierowany jest przede wszystkim do studentów ostatnich lat, absolwentów i doktorantów reprezentujących takie dziedziny wiedzy jak m.in. astronomia, fizyka oraz nauki techniczne.

Praktyki oferowane są w ramach 22 projektów dotyczących dotyczących różnych tematów i zagadnień. Praktyki mogą trwać od 3 do 6 miesięcy i są bezpłatne (ESA może jednak przyznać dietę w wysokości 20 euro/dzień).

Termin składania wniosków: 5 lutego br.

Lista projektów oferowanych w ramach Programu Praktyk ESA (tematyka + wymagania)
Formularz aplikacyjny on-line
Więcej informacji o stażach i praktykach w ESA
Więcej informacji o ESATOP 500 INNOVATORS - DRUGI NABÓR

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) na 16 stycznia br. zaplanowało ogłoszenie naboru do II edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Uczestnicy programu mogą w jego ramach wyjechać na dwa miesiące zdobywać wiedzę i doświadczenie na wiodących uczelniach świata wg rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University czy Massachusetts Institute of Technology.

Na staż mogą wyjechać najlepsi pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań i transferem technologii. W rekrutacji w bieżącym roku zostanie wybranych 120 uczestników projektu, którzy wyjadą w 3 grupach po 40 osób w 2 terminach: kwiecień - czerwiec br. lub październik - grudzień br.

Ministerstwo finansuje koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu.

Przyjmowanie zgłoszeń do programu będzie prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa od 16 stycznia do 10 lutego br. Formularze aplikacyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej MNiSW w dniu ogłoszenia naboru do II edycji programu.

Regulamin i harmonogram rekrutacjiROBOMATICON 2012

Wszystkich zainteresowanych robotami i robotyką zapraszamy do udziału w II edycji zawodów ROBOMATICON 2012, które odbędą się 3 marca br. na Politechnice Warszawskiej. Zawody mają popularyzować robotykę amatorską, umożliwić uczestnikom rozwój swoich zainteresowań i umiejętności poprzez rywalizację w duchu fair play. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, drużyny lub koła naukowe. Pula nagród przewidziana w zawodach wynosi 10 tysięcy złotych.

Na zawody składają się cztery konkurencje:
1) MiniSumo - to walki robotów na arenie. Dwa roboty stają naprzeciw siebie i starają się wypchnąć przeciwnika poza ring
2) LineFollower - dla autonomicznych robotów. Zwyczajowo robot ma za zadanie w jak najkrótszym czasie pokonać trasę wyznaczoną przez czarną linię na białym tle. Ważna jest nie tylko mechanika pojazdu, ale także oprogramowanie
3) MicroMouse - celem robota jest dotarcie do środka labiryntu. Wyzwaniem jest zarówno pewna i szybka jazda między ścianami, jak i ustalenie swojego położenia oraz określenie najszybszej drogi do celu (bez wcześniejszej znajomości labiryntu)
4) Freestyle ELFA - wymarzona konkurencja dla wszystkich robotów nie mieszczących się w innych kategoriach. Można tutaj  zaprezentować każde urządzenie robotyczne. Liczy się kreatywność i wykonanie robota.

Rejestracja uczestników jest otwarta do 25 lutego br.

Więcej informacji
Regulamin zawodów
Opisy i regulaminy poszczególnych konkurencjiNAGRODA KALMARU

100 tysięcy koron szwedzkich (ponad 50 tysięcy złotych) czeka na zwycięzcę tegorocznej edycji międzynarodowej Nagrody Kalmaru, która co roku przyznawana jest przez szwedzkie miasto o tej samej nazwie autorom prac poświęconych ochronie Morza Bałtyckiego. Nagrodę mogą otrzymać ponadto te osoby, które tworzą innowacyjne rozwiązania sprzyjające polepszeniu środowiska naturalnego.

W konkursie będą oceniane również propozycje działań praktycznych lub strategicznych, które mają uświadamiać społeczeństwo o celowości indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska w rejonie Morza Bałtyckiego. Wnioski mogą składać szkoły, uczelnie, organizacje młodzieżowe i pozarządowe. Możliwe są zgłoszenia indywidualne (można zgłaszać kandydatury innych osób).

Wnioski należy przesyłać do 30 marca br.

Więcej informacjiNAGRADZAJĄ ZA PRACE NA TEMAT KORUPCJI

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) ogłosiło konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o tematyce korupcyjnej. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem korupcji oraz wskazanie sposobów jej rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania, promowanie postaw etycznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat korupcji.

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w konkursie, a także zgodę uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Zgłaszane mogą być prace obronione w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012.

W konkursie na pracę magisterską laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają odpowiednio nagrody w wysokości 3000, 2500 oraz 2000 złotych. W konkursie na pracę doktorską wymienione kwoty zostały podwyższone o 1000 złotych. Ponadto prace laureatów zostaną opublikowane w "Przeglądzie Antykorupcyjnym".

Prace można zgłaszać do 1 października br.

Ogłoszenie konkursowe
Regulamin konkursu


WYDARZENIA

GIEŁDA KOOPERACYJNA FUTURE MATCH 2012 NA TARGACH CEBIT

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych, instytucji publicznych w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Future Match 2012 na targach technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroniki konsumenckiej CeBIT 2012 odbywających się w  dniach 6 - 10 marca br. w Hanowerze.  

Giełda pozwala wystawcom i zwiedzającym znaleźć partnerów biznesowych m.in. w zakresie kooperacji technologicznej, badań i rozwoju, produkcji, marketingu, współpracy w formie joint venture czy licencji. W 2011 roku w giełdzie kooperacyjnej Future Match wzięło udział 263 uczestników z 35 krajów.  W ramach giełdy odbyło się 1140 spotkań.

Opłata rejestracyjna wynosi 110 euro i zawiera m.in. bilet wstępu na targi, wpis do katalogu on-line uczestników, możliwość rezerwacji spotkań (indywidualne harmonogramy) oraz udział w spotkaniach z umówionym partnerami. Uczestnicy giełdy kooperacyjnej Future Match 2012 będą mogli skorzystać ze stoiska Ministerstwa Gospodarki, organizowanego w ramach targów CeBIT 2012.

Zakończenie rejestracji przewidziano na 20 lutego br.

Więcej informacji
Rejestracja on-line
Strona internetowa targów CEBIT


WIADOMOŚCI

GRANT ERC AdG DLA PROFESORA HORODECKIEGO!

Prof. Ryszard Horodecki, fizyk z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał grant przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) w ramach konkursu IDEAS dla zaawansowanych naukowców (Advanced Grant - AdG). Jego projekt "Kwantowe zasoby: koncepcje i zastosowania" został wsparty kwotą o wysokości blisko 2 milionów euro. W badaniach poza Uniwersytetem Gdańskim będą uczestniczyć inne ośrodki polskie: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto w projekcie prof. Horodeckiego biorą również udział instytucje zagraniczne: Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium oraz Uniwersytet w Sztokholmie.

Dotychczas grant ERC AdG otrzymali tylko dwaj inni Polacy: prof. Tomasz Dietl z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Fizyki PAN (rok 2008) oraz prof. Andrzej Udalski, astronom z Uniwersytetu Warszawskiego (rok 2009). Znaczący jest fakt, że w latach 2008 - 2010 Francja, Niemcy i Wielka Brytania uzyskały o wiele więcej grantów niż Polska: odpowiednio 172, 104 i 101 grantów ERC AdG.

Prof. Horodecki otrzymał również grant Ideas Plus (rok 2011) na projekt "Wydajność kwantowo-mechanicznych zasobów" (ponad 2 miliony złotych) w związku z ubieganiem się o grant ERC AdG w poprzedniej edycji konkursu.

Więcej informacji
Statystyki dotyczące liczby przyznanych grantów ERC AdG (lata 2008-2010, podział na kraje instytucji goszczącej - slajd 8)UDZIAŁ POLSKI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - NOWY RAPORT

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Warszawie opublikował raport zawierający informacje o wynikach 294 konkursów, przeprowadzonych dotychczas przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego UE. Raport przedstawia wyniki uczestnictwa krajów UE (miary bezwzględne oraz miary w odniesieniu do liczby badaczy oraz nakładów rządowych na badania i rozwój) oraz uwzględnia analizę projektów z polskim uczestnictwem w podziale na priorytety tematyczne/obszary, system finansowania projektów oraz typ organizacji.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl