Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 181 z dnia 15 listopada 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

7. PROGRAM RAMOWY - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I BAZY PATENTOWE

PRegionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na warsztaty "Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe a innowacyjność projektu w 7. Programie Ramowym UE".

Warsztaty poprowadzi prawnik, specjalista w tej dziedzinie - Pan Łukasz Wściubiak (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE - Centrum Wspierania Technologii Politechnika Krakowska). Podczas warsztatów przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu własności intelektualnej, jej aspekty w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz kwestie dotyczące informacji patentowej. Podczas drugiej części spotkania uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnej pracy na komputerach w związku z przeszukiwaniem różnych baz patentowych m.in. strony Urzędu Patentowego RP oraz bazy Esp@cenet.

Termin warsztatów: 29 listopada br.
Lokalizacja: Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, sala 2.1.
Al. Niepodległości 53, Poznań.

Rejestracja uczestników: do 25 listopada br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ASPEKTY ZATRUDNIANIA NAUKOWCÓW CUDZOZIEMCÓW

Regionalne Centrum Informacji EURAXESS wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu organizuje szkolenie "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą".

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące przyjmowania cudzoziemców w Polsce (wiza, legalizacja pobytu, podpisywanie umów), jak i dotyczące wysyłania polskich naukowców za granicę (różne formy prawne delegowania). Będzie także mowa o ubezpieczeniach społecznych, zwolnieniach podatkowych stypendiów Marie Curie oraz nowelizacjach w ustawie o szkolnictwie wyższym. Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Wściubiak - prawnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników działów kadr, księgowości, biur wymiany międzynarodowej oraz samodzielnych pracowników naukowych.

Termin szkolenia: 30 listopada br.
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala 236

Rejestracja uczestników: do 25 listopada br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".CORDIS ORAZ PARTICIPANTS PORTAL - NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Politechnice Poznańskiej zapraszają na warsztaty "CORDIS oraz PARTICIPANTS PORTAL bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości. Serwisy informacyjne o 7. Programie ramowym UE".

Warsztaty skierowane są zarówno do osób, które są na etapie pisania projektu, jak również do osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przyłączeniem się do tworzącego się konsorcjum lub już realizowanego projektu w ramach 7. Programu Ramowego UE (7. PR). Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis informacyjny Komisji Europejskiej CORDIS oraz nowy Portal Uczestników (Participants Portal) gdzie dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów 7.PR wraz z niezbędną dokumentacją. W dalszej części spotkania każdy z uczestników w sposób praktyczny zapozna się zakładaniem profilu partnera w systemie CORDIS Partners oraz wyszukiwaniem dokumentacji na Portalu Uczestników.

Termin szkolenia: 8 grudnia br.
Lokalizacja: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3a, sala 317 E

Rejestracja uczestników: do 6 grudnia br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI PO RAZ TRZECI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w III edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:
- ekoinnowacje,
- innowacje w sektorze usług,
- popytowe podejście do tworzenia innowacji,
- nowe podejście do zamówień publicznych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie obronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. na ocenę co najmniej dobrą. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagroda główna to sprzęt komputerowy o wartości przynajmniej 3000 złotych. Organizatorzy przewidzieli także dwa wyróżnienia nagradzane sprzętem komputerowym o wartości przynajmniej 1500 złotych.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 9 lipca 2012 roku. Więcej informacji o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 339 45 21 lub pisząc na adres e-mail kip@parp.gov.pl

Regulamin konkursu
Formularz oceny formalnej
Formularz oceny merytorycznej
Karta zgłoszeniowa
Artykuł o zwycięzcy II edycji konkursuDIAMENTOWY GRANT CZEKA NA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach Programu "Diamentowy Grant". Celem programu jest stworzenie możliwości rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich prowadzącym badania naukowe, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Absolwent lub student prowadzący pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, przez uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu, będzie miał warunki do wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej.

Wnioski mogą składać jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+, A lub B, w których wybitnie uzdolniony student lub absolwent będzie realizować badania naukowe określone we wniosku. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć 200 000 zł. Wnioski mogą być składane do 15 grudnia br.

Komunikat MNiSW o ustanowieniu programu "Diamentowy grant"
Ogłoszenie konkursowe i więcej informacjiROZWÓJ ENERGETYKI JĄDROWEJ - SĄ ZADANIA DO WYKONANIA!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na wykonanie nowych zadań badawczych w ramach strategicznego projektu badawczego "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej".

Poszczególne zadania badawcze dotyczą:
- rozwoju wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (zadanie nr 1),
- analizy procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych, z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego (zadanie nr 7),
- analizy procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego (zadanie nr 8),
- opracowania metod i wykonania analiz bezpieczeństwa w reaktorów jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła w warunkach ciężkich awarii (zadanie nr 9),
- opracowania metody i wykonania przykładowej analizy systemowej pracy bloku jądrowego z reaktorem wodnym przy częściowym skojarzeniu (zadanie nr 10).

Oferty na wykonanie zadań badawczych należy składać w terminie do 5 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie konkursowe - zadanie nr 1
Ogłoszenie konkursowe - zadanie nr 7
Ogłoszenie konkursowe - zadanie nr 8
Ogłoszenie konkursowe - zadanie nr 9
Ogłoszenie konkursowe - zadanie nr 10KONKURS NA NAZWĘ... KONKURSÓW

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży podoktorskich. W konkursie może wziąć udział każdy, a autorzy najlepszych propozycji otrzymają nagrody pieniężne. Konkurs otwarty jest do 22 listopada br.

NCN czeka na propozycje nazw dla każdego z siedmiu typów konkursów na finansowanie badań podstawowych, które są regularnie ogłaszane przez tę organizację. Nazwy konkursów powinny kojarzyć się z badaniami naukowymi. Nie mogą być tłumaczeniem lub przekształceniem nazwy programów już funkcjonujących w Polsce i na świecie, w ramach których finansowane są badania naukowe. Nazwy powinny być krótkie (co najwyżej dwa słowa), łatwe do zapamiętania, skojarzenia oraz wymówienia.

Ogłoszenie konkursowe
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa
Formularz danych osobowych


WYDARZENIA

FORUM INNOWACJE W GOSPODARCE WODNEJ I ŚCIEKOWEJ NA TARGACH POLEKO 2011

Polska Platforma Technologiczna Środowiska koordynowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Europejska Platforma Wodna Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP) we współpracy z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach oraz z Targami POLEKO 2011 zapraszają do udziału w Forum Innowacje w Gospodarce Wodnej i Ściekowej. Wydarzenie będzie miało miejsce 23 listopada br., w Sali Konferencyjnej w Pawilonie 3 na terenie Targów POLEKO 2011.

Celem Forum jest przybliżenie polskim firmom, klastrom, przedsiębiorcom oraz środowisku naukowemu działań Europejskiej Platformy Wodnej ze szczególnym uwzględnieniem:
- włączenia się przedstawicieli Polski w prace Platformy Europejskiej wraz z ustaleniem zakresu i zasad tej współpracy,
- udziału polskich zespołów w projektach i przedsięwzięciach podejmowanych przez WSSTP, które zostaną zaprezentowane w trakcie Forum,
- stworzenie dogodnego klimatu dla wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

W celu zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny i odesłać go faksem na numer 32 254 17 17 lub mailem pod adres office@envitech-net.org w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada br.

Uczestnicy Forum, których zgłoszenie zostanie potwierdzone otrzymają nieodpłatnie jednodniowe karty wstępu na TARGI POLEKO 2011 obowiązujące wyłącznie w dniu imprezy.

Zaproszenie oraz agenda
Formularz rejestracyjny


WIADOMOŚCI

NAUKI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE W PRZYSZŁYM PROGRAMIE RAMOWYM

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca do zapoznania się z listem otwartym skierowanym do Komisji Europejskiej, który dotyczy konieczności obecności nauk społecznych i ekonomicznych (NSE) w przyszłym Programie Ramowym HORYZONT 2020.

List został wystosowany przez szereg instytucji m.in członków projektu NET4SOCIETY (sieć krajowych punktów kontaktowych NSE), Europejską Fundację Naukową oraz Europejskie Konsorcjum Instytutów i Centrów Humanistycznych.

Treść listu otwartegoUDZIAŁ POLSKI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM - SKRÓCONE STATYSTYKI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zapoznania się z opracowaniem "Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym - skrócony raport po 294 konkursach". Dokument zawiera informacje o uczestnictwie Polski w 7. Programie Ramowym w 294 konkursach, przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Dane o uczestnikach z Polski przedstawione zostały w podziale na lata oraz uwzględniają rozkład względem obszarów tematycznych projektów, typów organizacji uczestniczących, systemów finansowania projektów oraz lokalizacji geograficznej beneficjentów. Raport jest wersją skróconą raportu szczegółowego, który ukaże się na stronach KPK w grudniu br.

Dokument "Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym - skrócony raport po 294 konkursach"TOP 500 INNOVATORS - BLOG ZE STANFORDA ODSŁONA DRUGA

W poprzednim numerze newslettera RPK informowaliśmy o blogu czwórki młodych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy w ramach programu TOP 500 Innovators odbywają staż na Uniwersytecie Stanforda.

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym blogiem opowiadającym nam o doświadczeniach stażysty Uniwersytetu Stanforda (także w ramach programu TOP 500 Innovators). Tym razem autorką bloga jest dr Anna Czerwoniec z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy do lektury!

Odnośnik do blogaOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl