Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 180 z dnia 2 listopada 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

TWORZENIE BUDŻETU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje 8 listopada br. warsztaty pt. "Tworzenie budżetu w 7. Programie Ramowym UE".

Spotkanie skierowane jest do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat aspektów finansowych w programach ramowych UE. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną zasady finansowe obowiązujące w 7. Programie Ramowym UE. W programie czekają na uczestników liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami opracowywania budżetu projektu.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów Programów Ramowych. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".SZKOLENIA RPK POZNAŃ W LISTOPADZIE

Koniec listopada br. to czas dwóch szkoleń organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu. Pierwsze z nich nosi nazwę "Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe a innowacyjność projektu w 7. Programie Ramowym" i odbędzie się 29 listopada br.

Zaledwie dzień później, 30 listopada br. będzie można uczestniczyć w szkoleniu "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców: cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą". Jest ono organizowanym przez RPK Poznań we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

DZIEWCZYNY PRZYSZŁOŚCI PO RAZ TRZECI

Trzecia edycja elitarnego konkursu "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie" została ogłoszona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miesięcznik ELLE. W konkursie mogą wziąć udział studentki kierunków ścisłych, technicznych, przyrodniczych i medycznych, które prowadzą własne badania naukowe.

Kandydatki samodzielnie dokonują zgłoszenia do konkursu. Przy ocenie formularzy zgłoszeniowych będą brane pod uwagę: oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres postępowania badawczego, przyjęta metodologia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań. Nagroda główna w konkursie to 20 000 złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2012r.

Więcej informacji
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy7. PROGRAM RAMOWY UE - ERC SYNERGY GRANT

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła 25 października br. konkurs "ERC Synergy Grant" w ramach Programu Szczegółowego "Pomysły". Celem konkursu jest umożliwienie małym grupom złożonym z indywidualnych badaczy oraz ich zespołów na łączenie komplementarnych umiejętności, wiedzy i zasobów w celu wspólnego rozwiązywania problemów na tzw. granicy wiedzy. Wspólny wysiłek powinien pozwolić na osiągnięcie doskonalszych rezultatów niż te które mogłyby wyniknąć z działań samodzielnego badacza i jego zespołu.

Konkurs jest otwarty do 25 stycznia 2012r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowaNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - NOWY KONKURS W GRUDNIU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o planowanym ogłoszeniu (w grudniu br.) wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN). Tematyką konkursową będzie: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine".

Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum trzech i maksimum siedmiu grup badawczych z przynajmniej trzech różnych państw (Polska, Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Turcja).

W sprawach dotyczących konkursu można się kontaktować z Panem Marcinem Chmielewskim (m.chmielewski@ncbir.pl; tel. +48 22 244 28 58 w. 109) oraz Panią Małgorzatą Ziemińską (m.zieminska@ncbir.pl). Ogłoszenie konkursu pojawi się wkrótce na stronie internetowej NCBiR.

Więcej informacjo o grudniowym konkursie TRANSCAN
Strona NCBiR


WYDARZENIA

GIEŁDA KOOPERACYJNA W RYDZE - WSPÓŁPRACUJ Z PARTNERAMI Z REGIONU BAŁTYCKIEGO

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Łotewską Agencją Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych, instytucji publicznych i in. do udziału w bezpłatnej międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej organizowanej podczas Międzynarodowych Targów Tech Industry 2011. Uczestnicy giełdy mogą wziąć udział również w wizytach w firmach łotewskich, parkach przemysłowych oraz Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju, zaplanowanych na 23 listopada br. Targi Tech Industry 2011 są międzynarodowym przedsięwzięciem dla takich branż, jak:  inżynieria mechaniczna, obróbka metalu, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie i narzędzia elektryczne. Jest to jedna z najważniejszych imprez dla tych sektorów w regionie bałtyckim.

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Ponadto, uczestnicy giełdy otrzymają w Centrum Informacyjnym identyfikatory, uprawniające do wolnego wstępu na wystawy, seminaria i konferencje, które będą odbywać się podczas targów.

Pomocą oraz dalszymi informacjami odnośnie udziału w giełdzie kooperacyjnej służy Pani Anna Awdiejewa (anna_awdiejewa@parp.gov.pl; tel. 22 432 71 95) z ośrodka European Enterprise Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program wydarzenia
Więcej informacjiDNI INFORMACYJNE ORAZ SPOTKANIA PARTNERSKIE - 7. PROGRAM RAMOWY UE I ICT

W związku z planowanym otwarciem 19 stycznia 2012r. w ramach programu szczegółowego "Współpraca" (7. Program Ramowy UE) dziewiątego konkursu w priorytecie ICT w Luksemburgu i Brukseli organizowane są dwa wydarzenia.

Pierwszym z nich jest "Digital Preservation and Access to Cultural Resources: ICT Call 9 Information Day", który będzie miał miejsce 15 listopada br. w Luksemburgu. Wydarzenie adresowane jest do badaczy zainteresowanych składaniem propozycji projektowych w dziewiątym konkursie w ramach priorytetu ICT w tematach: ICT-2011.4.3 Digital Preservation oraz ICT-2011.8.2 Access to Cultural Resources. Uczestnicy dnia informacyjnego będą mieli możliwość lepszego zrozumienia wytycznych Komisji Europejskiej, wymiany pomysłów i doświadczeń w dziedzinie oraz (przede wszystkim) spotkania potencjalnych partnerów projektowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja jest możliwa do 7 listopada br.

Drugim wydarzeniem jest dzień informacyjny dotyczący obszaru tematycznego 2.1 - Cognitive Systems and Robotics (ponownie dziewiąty konkurs w ramach priorytetu ICT). Odbędzie się on 15 listopada br. w Brukseli. Uczestnicy wydarzenia poza wysłuchaniem prezentacji przedstawicieli Komisji Europejskiej dotyczących konkursu będą mieli okazję do zaprezentowania swoich instytucji oraz pomysłów na projekt. Jest to szansa na znalezienie partnerów konsorcyjnych w ww. obszarze tematycznym. Rejestracja jest otwarta do dnia rozpoczęcia wydarzenia.

Więcej informacji - Dzień Informacyjny - Digital Preservation and Cultural Resources
Więcej informacji - Dzień Informacyjny - Cognitive Systems and Robotics


WIADOMOŚCI

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI - UZASADNIENIA OCEN WNIOSKÓW

Narodowe Centrum Nauki (NCN) informuje, że trwają prace nad udostępnieniem wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2011 r., uzasadnień ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych, uzgodnionych na posiedzeniach panelowych Zespołów Ekspertów. Uzasadnienia ocen zostaną udostępnione za pośrednictwem systemu OSF w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej w drugiej połowie listopada br. TOP 500 INNOVATORS - BLOG Z DOLINY KRZEMOWEJ

Czwórka młodych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęła blogowanie z Uniwersytetu Stanforda. W czasie dwumiesięcznego stażu w jednej z najlepszych uczelni świata będą relacjonować swój pobyt w Dolinie Krzemowej. Blogerzy na staż wyjechali w ramach programu "Top 500 Innovators - Science, Management, Commercialization", ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnośnik do bloga "Z AGH na Stanford"NOWE PAŃSTWO STOWARZYSZONE Z 7. PROGRAMEM RAMOWYM UE

11 października br. europejska Komisarz ds. Badań, Innowacji i Nauki Máire Geoghegan-Quinn podpisała z Prezydentem Akademii Nauki Republiki Mołdawii Gheorghe Duca porozumienie dotyczące stowarzyszenia Mołdawii z 7. Programem Ramowym UE. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2012r.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl