Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 18 z dnia 15 kwietnia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

„Wpływ metod pakowania i konserwowania żywności na zdrowie człowieka” – Kraków – kolejne warsztaty inicjatywy POLFOOD

22 i 23 kwietnia br. Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii, Politechniki Krakowskiej organizuje kolejne warsztaty z cyklu POLFOOD. Podczas warsztatów wystąpią przedstawiciele Komisji Europejskiej, zagraniczni i polscy przedstawiciele realizowanych dotychczas projektów europejskich, tworzonych w tym momencie konsorcjów projektowych i aktualnie poszukujących partnerów. Dzieląc się własnym doświadczeniem będą zachęcać uczestników do aplikowania o fundusze europejskie. Podczas warsztatów swoje wyniki i opinie przedstawią także eksperci z Polski. Zostaną także przedstawione aspekty prawne dotyczące opakowań zmieniające się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W czasie drugiego dnia będzie możliwość indywidualnych spotkań uczestników warsztatów z wykładowcami. Warsztaty odbędą się w Centrum Biznesu i Innowacji Copernicus przy al. Jana Pawła II 41c w Krakowie.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne oraz materiały. Koszt uczestnictwa to 50 zł. Więcej informacji na stronach: http://www.polfood.pl/?d=16 oraz http://www.transfer.edu.pl/

Konkurs w 5 priorytecie tematycznym - Jakość i bezpieczeństwo żywności

7 lipca 2004 r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie trzeciego konkursu w tematyce priorytetu 5 „Jakość i bezpieczeństwo żywności”. Ocena wniosków ma przebiegać dwustopniowo. Planowany termin składania wniosków dla pierwszego etapu upływa 10 października 2004r., a dla drugiego etapu przypuszczalnie 3 lutego 2005 r. Budżet przewidziany na ten konkurs wynosi 211 milionów euro. Projekt programu pracy trzeciego konkursu na lata 2005/2006 znajduje się na stronie KoWi pod adresem: http://www.kowi.de/aktuelles/default.htm

Doświadczenia z audytu Komisji Europejskiej dotyczącego projektów
5. Programu Ramowego UE

11 maja br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje spotkanie poświęcone sprawom finansowym projektów europejskich. Odbędzie się ono o godz. 11 w siedzibie KPK przy ulicy Świętokrzyskiej 21 w Warszawie. Wykładowcami będą Elżbieta Książek z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Diana Postuła - specjalista ds. Europejskich Programów Badawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Instytucje te doświadczyły już audytu Komisji Europejskiej dotyczącego realizowanych projektów w 5.Programie Ramowym. Ich przedstawicielki podzielą się spostrzeżeniami i doświadczeniami nabytymi w trakcie tych audytów. Program i możliwość rejestracji na spotkanie znajdują się na stronie internetowej: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=471

Konkursy INTAS 2004

2 kwietnia br., INTAS opublikował 8 nowych konkursów z datą zamknięcia 3 września 2004 (godzina 13:00, lokalny czas Brukseli). Są to:

  • 3 konkursy tematyczne (Thematic Calls for Proposals for Research Projects and Networks),
  • 3 konkursy współpracy (Collaborative Calls for Proposals for Research Projects and Networks),
  • 1 konkurs na granty stypendialne dla młodych naukowców (Call for Applications for Young Scientists Fellowships),
  • 1 konkurs na granty innowacyjne (Call for Applications for Innovation Grants).

Zarówno konkursy tematyczne (Informatyka, Detektory Położenia, Przekształcanie Społeczeństw: Wschód i Zachód), jak i konkursy współpracy (współfinansowane przez Airbus, Kazachstan, Uzbekistan), mają ściśle określoną tematykę. Zwraca uwagę brak w 2004 konkursów otwartych na projekty badawcze i sieci (Open Calls for Proposals for Research Projects and Networks), wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Jedynie granty stypendialne mają otwartą (tj. dowolną) tematykę. INTAS uzasadnia brak konkursów o otwartej tematyce obserwacją, że wnioski składane na takie konkursy mają niski współczynnik sukcesu. Patrz strony internetowe INTAS: http://www.intas.be/mainfs.htm w sekcji Funding Opportunities.

Europejskie badania w zakresie bezpieczeństwa - konkurs

31 marca br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na składanie wniosków projektowych w zakresie „Preparatory Action on the Enhancement of the European Industrial Potential in the Field of Security Research 2004-2006” (PASR 2004). Więcej informacji o konkursie: http://www.cordis.lu/security/calls.htm Termin składania wniosków przewidziany jest na 23 czerwca 2004 r. Budżet przypadający na ten konkurs wynosi 13 milionów euro (całkowity budżet to 65 milionów euro). Komisja podaje szczegóły dotyczące tematyki konkursu w komunikacie „On the Implementation of the Preparatory Action on the Enhancement of the European Industrial Potential in the Field of Security Research, Towards a programme to advance European security through Research and Technology” (COM(2004)72 final z 3 lutego 2004, Rozdział II). Więcej informacji i dokumenty, w tym także sprawozdanie grupy osobistości GOP (Group of Personalities) „Research for a secure Europe” znajdują się pod adresem: http://europa.eu.int/comm/research/security/index_en.html

Konkurs - Seminaria w tematyce strategii wykorzystania badań

30 marca 2004 r. Dyrekcja Generalna Badań Naukowych Komisji Europejskiej ogłosiła konkurs w zakresie technologii przemysłowych dotyczący seminariów na temat strategii wykorzystania badań. Celem konkursu jest pomoc Komisji w inicjatywie zwiększenia potencjalnego oddziaływania projektów finansowanych w ramach jednego z programów naukowo-badawczych zarządzanych przez Dyrekcję Technologii Przemysłowych przez określenie czynników, które mogłyby ograniczyć te oddziaływania, a także przez zwiększenie świadomości uczestników partnerów w tym względzie oraz zainicjowanie dyskusji na temat strategii postępowania w przypadkach zagrożeń i wystąpienia możliwych problemów. Projekty muszą składać się z dwóch odrębnych części: (1) studium na temat potencjalnych przeszkód w wykorzystaniu wyników projektów (wewnętrzne przeszkody takie jak możliwe konflikty interesów między partnerami projektów oraz przeszkody zewnętrzne np. prawne lub normatywne, ewolucja rynku, rozwój innych technologii w celu rozwiązania tego samego problemu lub zaadresowanych do tego samego rynku, brak szkolenia, brak akceptacji przez społeczeństwo itp., (2) seminarium na temat strategii wykorzystania. Planuje się na początku umowę na 45 seminariów (czas trwania: 24 miesiące). Budżet wynosi 275 000 euro. Możliwe jest przedłużenie kontraktu na 90 seminariów. Termin przesyłania zainteresowanym dokumentów konkursu upływa 18 maja br. Termin składania ofert upływa 27 maja br., godz. 17:00. Tekst komunikatu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://ted.publications.eu.int/static/doccur/en/en/53415-2004.htm

Dokumenty konkursu oraz dodatkowe informacje można otrzymać pod następującym adresem:
European Commission
DG Research, Directorate Industrial Technologies
Office MO75 6/18
Att: Stefaan Vandendriessche
B-1049 Brussels
Tel.: 0032-2-295.93.12
Fax: 0032-2-296.70.23
e-mail: stefaan.vandendriessche@cec.eu.int

Konsultacje work programme’u IST

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji w celu oceny i uaktualnienia programu pracy (workprogramme) priorytetu Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST) na lata 2005 i 2006. Dokument ten zdefiniuje tematykę, budżet i terminy kolejnych konkursów i przetargów z dziedziny IST w 6.PR. Głównymi celami konsultacji z przedstawicielami przemysłu i środowiska badań naukowych są:

  • przegląd i dostosowanie głównych wyzwań naukowych, jakie należy podjąć: cele kluczowe i planowane przełomy, zadania wymagające szczególnego nakładu badań;
  • zapewnienie doradztwa dotyczącego różnych typów akcji i wymaganych instrumentów;
  • dostosowanie priorytetów do odpowiednich regionalnych, krajowych i międzynarodowych działań i polityk.

Pomysły i sugestie można składać on-line do 20 kwietnia br. Zostaną one uwzględnione razem z wynikami innych konsultacji – podczas spotkań i warsztatów.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem internetowym:
http://www.cordis.lu/ist/workprogramme/wp0506-consultation.htm

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl