Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 179 z dnia 15 października 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE ŚRODKÓW WSPOMAGAJĄCYCH JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCE W PROJEKTACH UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają Państwa na szkolenie "Pozyskiwanie i rozliczanie środków wspomagających jednostki uczestniczące w projektach UE".

Szkolenie organizujemy ze względu na nową ustawę o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. oraz wejście w życie 12 lutego br. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z 11 stycznia 2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. W związku z powyższym uległy zmianie dotychczasowe zasady przyznawania dofinansowania dla jednostek biorących udział w projektach 7. Programu Ramowego UE.

Podczas spotkania omówione zostaną aktualne zasady przygotowania wniosku do MNiSW o dofinansowanie (podstawy prawne, formularze, oceny, terminy itp.), umowy i raportu rocznego lub końcowego z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków finansowych.

Szkolenie poprowadzi Krystyna Bandau-Palka z Wydziału Programów Międzynarodowych, Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji oraz rejestracja (otwarta do 25 października br.) dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".

Termin: 27 października br.
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, aulaTWORZENIE BUDŻETU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. "Tworzenie budżetu w 7. Programie Ramowym UE".

Spotkanie skierowane jest do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat aspektów finansowych w programach ramowych UE. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną zasady finansowe obowiązujące w 7. Programie Ramowym UE. W programie czekają na uczestników liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami opracowywania budżetu projektu.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów Programów Ramowych.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 8 listopada br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

KONKURS W RAMACH ERA-NET PLUS OLAE +

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, iż na 24 października 2011 br. planowane jest otwarcie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w ramach działania ERA-NET PLUS OLAE+ w obszarze elektroniki organicznej (znanej także jako elektronika plastikowa bądź drukowana).

Konkurs będzie dwuetapowy, a NCBiR, jako partner konsorcjum OLAE+ będzie finansowało polskie podmioty realizujące projekty wyłonione w konkursie. Oprócz Polski partnerami w konsorcjum OLAE+ są: Austria, Katalonia, Flandria, Niemcy, Izrael, Szwecja i Wielka Brytania.

Na stronie interntowej konkursu OLAE+ można opublikować profil własnej instytucji oraz poszukiwać partnerów projektowych.

NCBiR zaparasza także polskie instytucje zainteresowane udziałem w konkursie do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym OLAE +, które będzie miało miejsce 27 października br w Brukseli. Szczeg ółowych informacji odnośnie konkursu udziela w NCBiR pan Dominik Kwasiborski pod adresem e-mail: dominik.kwasiborski@ncbir.pl.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury aplikacyjnej oraz terminów zostaną wkrótce ogłoszone na stronie internetowej NCBiR.

Ogłoszenie konkursowe w ramach ERA-NET PLUS OLAE +
Więcej informacji odnośnie spotkania informacyjnego OLAE + w BrukseliINNOWACYJNE PRACE DYPLOMOWE NAGRADZANE

Trwa TechAward - konkurs na poświęconą innowacyjnemu rozwiązaniu pracę magisterską, inżynierską lub doktorską. Do konkursu można zgłaszać innowacyjne prace z zakresu tworzenia lub studium zastosowania nowatorskiej technologii z potencjałem rynkowym.

W konkursie TechAward mogą wziąć udział absolwenci i doktoranci, którzy obronili prace w roku akademickim 2010/2011 lub studenci i doktoranci w trakcie obron zaplanowanych na rok akademicki 2011/2012. W konkursie zostaną wytypowane dwie zwycięskie prace, po jednej z dwóch kategorii: praca magisterska lub inżynierska oraz praca doktorska.

W pierwszej kategorii nagrodą główną jest iPhone 4, a w drugiej - iPad 2 3G. Poza tym zwycięski projekt będzie miał możliwość dofinansowania przez organizatora - fundusz SpeedUp IQbator.

Strona konkursy TechAward
Regulamin konkursu
Strona internetowa organizatora - Speed Up IQbatorKOLEJNA EDYCJA KONKURSU DLA POPULARYZATORÓW NAUKI

Rozpoczęła się VII edycja Konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest promowanie ludzi nauki, zespołów naukowych, dziennikarzy i redakcji, wyróżniających się w popularyzacji nauki polskiej w społeczeństwie.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. W pierwszej z nich mogą uczestniczyć naukowcy oraz instytucje naukowe. Druga natomiast obejmuje dziennikarzy, redakcje oraz instytucje nienaukowe. Dodatkowo wyróżniane są najlepsze prezentacje podczas festiwali nauki oraz najaktywniejsi w dziedzinie popularyzacji nauki rzecznicy uczelni oraz instytucji naukowych.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą instytucje, uczelnie i środowiska naukowe, resort nauki, naukowcy, a także organizatorzy konkursu. Zgłoszenia kandydatów - z opisem ich dokonań - należy kierować na adres mailowy: naukawpolsce@pap.pl, do 31 października br.

Regulamin konkursu
Więcej informacjiSZANSA NA PROMOCJĘ I WDROŻENIE PROJEKTÓW OPEN SOURCE

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ogłosiła konkurs na innowacyjne projekty Open Source powstające w środowisku akademickim. Konkurs jest skierowany do uczelni, pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz instytucji z otoczenia nauki. Jest to szansa na wypromowanie i wdrożenie swojego projektu w firmach biznesowych.

Główną nagrodą w konkursie jest udział w grudniowej konferencji organizowanej w ramach prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania projektu "Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji - Platforma współpracy - SPINACZ". Poza udziałem w wydarzeniu zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania swojego pomysłu lub projektu oraz otrzyma 800 zł.

Organizator zaprasza także uczestników konkursu do odwiedzenia i rejestracji na stronie internetowej projektu SPINACZ. Tam ich projekty Open Source będą bezpłatnie promowane.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada br.

Ogłoszenie konkursowe
Regulamin konkursu
Strona Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania


WYDARZENIA

FUTURE INTERNET WEEK oraz ICT FINANCE MARKETPLACE - INTERNET JUTRA I SZANSA NA BIZNES W POZNANIU

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza do udziału w konfrencji "Future Internet Week - Internet Jutra". Cykliczna, odbywająca się raz na pół roku, impreza jest ściśle związana z państwem członkowskim UE, obejmującym aktualnie Prezydencję w strukturach unijnych. Jest to wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja, promocja i poznanie projektów "Internetu Przyszłości" współfinansowanych przez Komisję Europejską. Przy tej okazji organizowane są otwarte lub bardziej środowiskowe spotkania i warsztaty projektów, grup roboczych czy też społeczności współpracujących nad konkretnymi aspektami wdrożeń Internetu kolejnej generacji.

Szacuje się, że przez cały tydzień Future Internet Week, podczas 10 towarzyszących konferencji, odwiedzi ponad tysiąc osób. Konferencja będzie trwać od 24 do 28 października br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2.

W ramach konferencji odbędą się także dwa wydarzenia finansowane przez Komisją Europejską w ramach inicjatywy ICT Finance Marketplace. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

Pierwszym z nich jest Venture Academy, które jest zorganizowane na zasadzie szkolenia podczas którego doświadczeni trenerzy pochodzący ze środowisk przemysłowych i biznesowych pokażą uczestnikom jak rozwijać umiejętności przydatne przy spotkaniach z inwestorem.

Drugim ze wspomnianych wydarzeń jest Investment Forum. W jego ramach przedsiębiorcy mogą zaprezentować swój pomysł na biznes reprezentantom międzynarodowej sieci inwestorów pochodzących ze środowisk korporacyjnych i tzw. "venture capital". Prezentacjom będą przyglądać się także potencjalni partnerzy strategiczni oraz eksperci z dziedziny technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Venture Academy odbędzie się 27 października br. na terenie Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. Investment Forum odbędzie się dzień później w tym samym miejscu. Organizatorzy zapraszają potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców gotowych zaprezentować swój pomysł na biznes w sektorze informatyczno-telekomunikacyjnym do rejestracji i udziału w wydarzeniach. Kontakt z organizatorami dostępny pod adresem e-mail: molony@teseo.be

Rejestracja on-line na konferencję
Strona internetowa konferencji
Więcej informacji oraz rejestracja (Venture Academy oraz Investment Forum)


WIADOMOŚCI

NARODOWE CENTRUM NAUKI UZUPEŁNIA WYKAZ PANELI DZIEDZINOWYCH

Narodowe Centrum Nauki (NCN) dokonało uzupełnienia słów kluczowych w wykazie paneli NCN. Wprowadzone zmiany to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez środowisko naukowe w ciągu ostatnich miesięcy. Nowy wykaz paneli obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po 8 września br.

Aktualny wykaz paneli NCNROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZYCH KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki w pierwszych czterech ogłoszonych konkursach rozdzieliła ponad 500 mln złotych pomiędzy 1871 najlepszych projektów badawczych. Do Centrum spłynęło blisko 8 tys. wniosków opiewających na kwotę niemal 2,5 miliarda złotych.

Najwięcej, bo aż 901 projektów otrzyma środki w ramach pierwszego konkursu, na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Jest to 24,5 % wszystkich wniosków złożonych w tej kategorii.

W konkursie dla osób bez stopnia naukowego doktora na finansowanie może liczyć 613 projektów (25,5 % całkowitej liczby wniosków złożonych w kategorii), w konkursie dla osób ze stopniem doktora do finansowania zakwalifikowano 289 projektów (20,4 % spośród wszystkich wniosków w tym konkursie). W konkursie na projekty międzynarodowe niewspółfinansowane, środki z NCN otrzyma 68 projektów (21,8 % złożonych w tym konkursie propozycji).

Z 1871 wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 784 projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 556 z zakresu nauk o życiu oraz 531 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl