Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 177 z dnia 15 września 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

WYDARZENIA

TYDZIEŃ 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE W REGIONIE

Od 17 do 21 października br. będzie miał miejsce w Poznaniu szereg wydarzeń odbywających się pod hasłem "Tydzień 7. Programu Ramowego UE w regionie".

Wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty składające się na wydarzenie organizowane są przez sieć Lokalnych Punktów Kontaktowych Programu Ramowego UE pod przewodnictwem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu, który mieści się Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Współorganizatorami wydarzenia są cztery poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

Do udziału w wydarzeniach wchodzących w zakres "Tygodnia 7. Programu Ramowego UE w regionie" zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań, stypendyści indywidualni Marie Curie, laureaci programu IDEAS, realizatorzy projektów badawczych i wspierających oraz profesjonalni trenerzy. Pragną oni podzielić się z uczestnikami wykładów i warsztatów swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie programów ramowych UE i komunikacji interpersonalnej.

Uczestnictwo w "Tygodniu 7. Programu Ramowego UE w regionie" da Państwu możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących założeń i procedur aplikowania o granty oraz usłyszenia praktycznych porad związanych ze skutecznym zdobywaniem finansowania i realizacją projektów. Ponadto, biorąc udział w warsztatach, zdobędą Państwo szereg umiejętności przydatnych w komunikacji interpersonalnej na arenie międzynarodowej. Udzielając się podczas paneli dyskusyjnych oraz rozmów kuluarowych będą Państwo mieli niepowtarzalną okazję do wymiany wiedzy i poglądów odnośnie europejskich programów wspierających badaczy oraz naukę. Będzie można zapoznać się z perspektywami finansowania badań naukowych w świetle przyszłego Programu Ramowego UE "Horizon 2020" (lata 2014-2020).

Program pierwszych trzech dni "Tygodnia 7. Programu Ramowego UE w regionie" skupia się na szkoleniach i panelach dyskusyjnych dotyczących grantów dla instytucji, grantów indywidualnych oraz możliwości rozwoju potencjału naukowego. Natomiast ostatnie dwa dni wydarzenia to prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów warsztaty, które pokażą uczestnikom jak zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Rejestracja na poszczególne dni "Tygodnia 7. Programu Ramowego UE w regionie" jest otwarta do 12 października br. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz rejestracja

SZKOLENIA

JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE?

Przypominamy, że 29 i 30 września br. odbędą się w Poznaniu organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE warsztaty pt. "Jak napisać wniosek do 7. PR? Warsztaty dla początkujących".

Podczas warsztatów będzie się można dowiedzieć jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów Komisji Europejskiej. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z rożnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Ponadto przedstawione zostaną aspekty finansowe, a teoria poparta będzie praktycznymi ćwiczeniami umożliwiającymi ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Koszt uczestnictwa: 350 zł (wpłaty do 25 września br.)
Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46.

Więcej informacji oraz rejestracjaRAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na warsztaty "Raport Idealny w 7. Programie Ramowym", które odbędą się 10 października br.

Uczestnicząc w warsztatach będzie można zapoznać się z zasadami raportowania dotyczącymi przedstawienia pracy i kosztów. Zdobytą wiedzę będzie można utrwalić i zastosować podczas ćwiczeń praktycznych dotyczących części opisowych i finansowych raportu. Podczas warsztatów omówiony zostanie także elektroniczny system składania raportów.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępna wkrótce na stronie http://rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Nasze szkolenia.


KONKURSY

NOWY KONKURS W PROGRAMIE START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych naukowców do udziału w Programie START. W jego ramach można otrzymać roczne stypendium w wysokości 28 tysięcy złotych.

Program START przeznaczony jest dla młodych uczonych, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 lat i pracują w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, zajmującej się prowadzeniem badań naukowych. Kandydaci do stypendium powinni również wykazać się dorobkiem naukowym, który mogą udokumentować publikacjami w pismach naukowych. Oceniane są także plany badawcze kandydata. Zgłoszenia do programu mogą być dokonywane przez instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo bezpośrednio przez zainteresowanych otrzymaniem stypendium.

Termin składania wniosków: 31 października br.

Więcej informacji
Formularz wniosku on-line
Regulamin konkursu (aktualny od 2009 roku)
Instrukcja wypełnienia wniosku
Instrukcja sporządzenia listy publikacjiPROGRAM VENTURES - RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór do kolejnej edycji Programu VENTURES. W jego ramach finansowane są najlepsze projekty badawcze z wszystkich dziedzin nauki, których wyniki będzie można zastosować w innowacyjnej gospodarce.

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. W programie udział mogą brać doktoranci, absolwenci (do 3 lat po ukończeniu studiów) zatrudnieni na etatach naukowych i studenci przygotowujący prace magisterskie.

Finansowanie w ramach konkursu obejmuje stypendium dla kierownika projektu oraz grant badawczy. Kwota miesięcznego stypendium dla studentów i absolwentów wynosi 1500, a dla doktorantów 3000 złotych. Natomiast grant badawczy to kwota do 35 000 złotych.

Termin składania wniosków: 30 października br.

Więcej informacji
Dokumentacja konkursowa
Formularz wniosku on-lineSZWEDZKI KONKURS

Szwedzka Narodowa Komisja ds. Przestrzeni Kosmicznej i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ogłosiły otwarcie naboru na studenckie projekty badawcze, które mogą zostać zrealizowane dzięki rakietom sondażowym REXUS i balonom BEXUS. Projekty mają zostać zrealizowane podczas lotów BEXUS 14/15, we wrześniu 2012 roku i REXUS 13/14 - w marcu 2013 roku.

W konkursie mogą brać udział także studenci oraz doktoranci z Polski (w wieku do 28 lat w chwili zakończenia naboru). Loty będą się odbywać z poligonu koło miasta Kiruna, które znajduje się w północnej Szwecji.

Termin składania aplikacji: do 23 października br.

Strona konkursu


WIADOMOŚCI

UDZIAŁ POLSKI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - STATYSTYKI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował raport "Udział Polski w 7. Programie Ramowym UE - Statystyki po 274 zakończonych konkursach". Zawarto w nim informacje o wynikach 274 konkursów 7. Programu Ramowego (na podstawie danych Komisji Europejskiej).

Raport składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia wyniki w konkursach 7. Programu Ramowego opisujące uczestnictwo państw UE. Druga część zestawia podstawowe mierniki uczestnictwa w ww. programie z danymi o nakładach na badania i rozwój, pochodzącymi z Eurostatu. W trzeciej części omówiono szczegółowo charakterystyki dotyczące polskiego uczestnictwa w programie. Raport wzbogacają liczne tabele i wykresy.

Raport "Udział Polski w 7. Programie Ramowym UE - statystyki po 274 zakończonych konkursach" (pdf)POLSKA MNIEJ INNOWACYJNA?

World Economic Forum we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim opublikował podczas pierwszego dnia tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy "Globalny Raport Konkurencyjności 2011-2012". Polska zajęła w nim 41 miejsce. W rankingu przedstawionym w raporcie Polska spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o dwie pozycje. Obecny spadek to zdaniem autorów raportu efekt pogorszenia się stabilności makroekonomicznej i innowacyjności Polski. Do stworzenia raportu posłużyły ankiety zabrane przez NBP od 200 przedsiębiorstw.

Artykuł na stronie NBP
Globalny Ranking Konkurencyjności - prezentacja NBP (7 września br.)
Globalny Ranking Konkurencyjności 2011-2012NOWE ZADANIA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) obsługę programów "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" i "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków", a także zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko i Kapitał Ludzki. Przekazanie ww. kompetencji weszło w życie 1 września br. Dotychczasowe zasoby informacyjne o powyższych Programach Operacyjnych znajdują się aktualnie na stronie NCBIR.

Wspomniana instytucja ponadto informuje, że ze względu na ogromną skalę przedsięwzięcia możliwy będzie utrudniony kontakt z pracownikami byłego Departamentu Wdrożeń i Innowacji.

Strona NCBiRZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

Od nowego roku akademickiego zmieniają się zasady przyznawania stypendiów doktorantom. Zwiększa się (z 3 do 6 procent ogólnej kwoty dotacji dla studentów i doktorantów) maksymalna pula środków jaką uczelnia może przeznaczyć na stypendia doktoranckie. Ponadto będzie można pobierać kilka stypendiów jednocześnie, a najlepsi młodzi naukowcy uzyskają dodatkowe stypendia.

Doktoranci w najlepszych instytucjach (np. mających status Krajowego Wiodącego Ośrodka Naukowego - KNOW) będą mieli możliwość otrzymywania tzw. dotacji projakościowej. Otrzyma ją 30 procent najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Doktorantom będzie przysługiwało także stypendium socjalne (składające się z komponentów: socjalnego, mieszkaniowego i żywieniowego) oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium socjalne będzie łatwiejsze do uzyskania w związku ze zmianami kryteriów jego przyznawania (m.in. zwiększenie limitu maksymalnego dochodu na głowę w rodzinie).

Osoby z otwartymi przewodami doktorskimi będą mogły starać się o stypendium doktorskie, a najlepsi doktoranci ubiegać się o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Odrębne stypendia będą mogli otrzymywać doktoranci angażujący się w badania naukowe lub tworzenie nowych technologii.

Wybitni młodzi naukowcy do 35. roku życia, zatrudnieni w jednostkach naukowych i prowadzący działalność naukową będą mieli możliwość otrzymania specjalnego stypendium w wysokości do 3830 złotych miesięcznie.

Niektóre nagrody i stypendia będzie można ze sobą łączyć. Stypendia naukowe dla doktorantów (finansowane z budżetu państwa) będą otrzymywać także doktoranci uczący się w prywatnych instytucjach, o ile zatwierdzi je minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów wiążą się z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która wchodzi w życie 1 października br.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl