Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 175 z dnia 2 sierpnia 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

RPK POZNAŃ WKRÓTCE WZNAWIA SZKOLENIA

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wznowi we wrześniu br. działalność szkoleniową. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.rpk.ppnt.poznan.pl oraz profilu na portalu Facebook w celu uzyskania aktualnych wiadomości o szkoleniach i warsztatach RPK Poznań.

Profil RPK Poznań na Portalu Facebook


KONKURSY

WYSYP KONKURSÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

20 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła 42 nowe konkursy w 7. Programie Ramowym UE (7. PR) we wszystkich obszarach tematycznych i akcjach 4 programów szczegółowych: Współpracy, Ludziach, Pomysłach i Możliwościach. Większość z nich zostanie zamknięta w listopadzie bądź grudniu tego roku.

Lista konkursów oraz niezbędna dokumentacja do każdego z nich jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls, a nie jak do tej pory na portalu CORDIS. Terminarz konkursów znajdzie się wkrótce w zakładce "Konkursy" działu "7. Program Ramowy" strony internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl.

Zachęcamy się do zapoznania z dokumentacją konkursową i składania wniosków. Więcej o budżetach nowych konkursów w 7. PR można przeczytać w dziale "Wiadomości" newslettera.UNIJNA NAGRODA DLA INNOWACYJNYCH KOBIET BIZNESU

Komisja Europejska ustanowiła Europejską Nagrodę dla Kobiet - Innowatorek. Zostanie ona przyznana trzem kobietom-przedsiębiorcom, które w toku swojej kariery realizowały bądź realizują projekty finansowane ze środków Programów Ramowych UE (w tym Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji).

Pierwsza nagroda wynosi 100 000 euro, druga 50 000 euro, a trzecia 25 000 euro. Procedura aplikacyjna to tylko trzy kroki. Pierwszy z nich wymaga podania swoich danych osobowych, drugi - przesłania skanów dokumentów potwierdzających istnienie naszego przedsiębiorstwa oraz otrzymanie dofinansowania z funduszy Programów Ramowych UE. W ostatnim kroku, aplikantka przedstawia komisji konkursowej swoje osiągnięcia zawodowe.

Aplikacje można składać do 20 września br.

Ogłoszenie
Regulamin nagrody
Formularz aplikacyjnyPOLSKO-IZRAELSKA WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz MATIMOP (Izraelskie Centrum Przemysłowe ds. Badań i Rozwoju) ogłaszają nabór wniosków do konkursu na projekty badawczo-rozwojowe dotyczące projektów naukowych ukierunkowanych na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych, które będzie można wdrożyć do gospodarki. Rezultatem prowadzonych prac muszą być rozwiązania gotowe do komercyjnego zastosowania, charakteryzujące się potencjałem rynkowym dla Polski, Izraela i Europy.

W skład konsorcjów projektowych musi wchodzić przynajmniej 1 małe i średnie przedsiębiorstwo z każdego z państw. Jedno z ww. firm powinno być liderem konsorcjum. Dodatkowo, w Polsce - w roli partnera - w składzie konsorcjum mogą znajdować się instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe oraz inni przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków: 10 października br.

Informacji odnośnie konkursu udziela:
Hanna Sroczyńska
Dział współpracy międzynarodowej NCBiR
Telefon: +48 785 66 14 73
E-mail: h.sroczynska@ncbir.pl

Harmonogram konkursu i informacje szczegółoweSZANSA NA DOFINANSOWANIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

12 sierpnia br. zostanie ogłoszony ostatni już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Programu Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.4 wspiera projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia przez nich prototypu rozwiązania.

Przedsiębiorca z uzyskanej dotacji może sfinansować badania, których celem będzie stworzenie nowych linii produkcyjnych i technologii, jak również nowych produktów, w tym produktów eksperymentalnych. Skutkiem ich realizacji musi być powstanie nowych koncepcji technologicznych i rozwiązań produktowych, które zostaną skomercjalizowane i okażą się sukcesem rynkowym.

Termin składania wniosków: 30 września br.

Więcej informacji
Strona internetowa Działania 1.4 - 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaKONKURS NA PRACE MAGISTERSKIE Z DZIEDZINY ATOMISTYKI

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ogłosiło konkurs w którym mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich związanych z atomistyką. Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć zagadnień takich jak: wykorzystanie zjawisk, procesów i technik jądrowych; ekonomia i odbiór społeczny zastosowań energetyki jądrowej. Podczas oceny prac będzie brana pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia w postaci streszczenia pracy, opinii opiekuna naukowego, oceny pracy przez komisję egzaminacyjną. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2010/2011.

Sponsorem nagród w dziedzinie energetycznych zastosowań technik jądrowych jest Polska Grupa Energetyczna S.A.

Adres, pod który należy przysyłać prace:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, g.zakrzewska@ichtj.waw.pl
tel. 225041288, 225041384, fax 225041313

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 sierpnia br.MŁODZI WYNALAZCY NA START!

Firma Eurobusiness-Haller uruchomiła szóstą edycję konkursu "Młody wynalazca" na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Mogą w nim wziąć udział osoby poniżej 30. roku życia.

Nagrodą główną w konkursie jest prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli "BRUSSELS INNOVA" oraz na Wystawie - Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych 2011 w czasie Międzynarodowych Targów Wynalazczości w Warszawie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 września br.

Strona konkursuNAGRODY DLA NAJLEPSZYCH ARTYKUŁÓW POPULARNONAUKOWYCH

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłosiła konkurs na najlepszy artykuł popularnonaukowy - "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach".

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział.

Organizatorzy czekają na teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków. Na laureatów czekają m.in. szkolenia, okulary projekcyjne Cinemizer do oglądania filmów 2D i 3D oraz nagrody pieniężne. Ponadto wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane w "Forum Akademickim". Laureaci i wyróżnieni dostaną książki z serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę "Forum Akademickiego".

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada br.

Strona konkursuSPOŁECZNOŚCIOWE PROJEKTY NAUKOWE - MIEDZYNARODOWY KONKURS

Citizen Science Alliance (CSA) - konsorcjum czołowych brytyjskich i amerykańskich uniwersytetów i instytucji badawczych - ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji nowych społecznościowych projektów naukowych. Konkurs jest otwarty także dla uczestników z Polski.

CSA chce w ten sposób powołać kilka kolejnych przedsięwzięć, które będą działały na platformie Zooniverse. Autorzy zwycięskich propozycji otrzymają granty na ich realizację od amerykańskiej Fundacji Alfreda P. Sloana. W przygotowaniu propozycji w naszym kraju (pojawiły się już pierwsze koncepcje) służą pomocą koordynatorzy Zooniverse w Polsce i partnerzy CSA - dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Jan Pomierny, wydawca portalu Astronomia.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 sierpnia br.

Platforma Zoouniverse
Strona konkursuZŁOTY MEDAL CHEMII

Ruszył konkurs Instytutu Chemii Fizycznej PAN na najlepsze prace licencjackie lub inżynierskie z nauk ścisłych. Celem konkursu "Złoty Medal Chemii" jest zachęcenie młodych ludzi do trwałego związania się z nauką. Mogą w nim wziąć udział autorzy prac licencjackich i inżynierskich z chemii, fizyki lub ich pogranicza z biologią.

Autor najlepszej pracy otrzyma Złoty Medal Chemii i 10000 złotych, zdobywca drugiego miejsca - 5000 złotych, trzeciego - 2500 złotych. Ponadto zostaną przyznane cztery wyróżnienia po 1000 złotych oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów.

Termin nadsyłania prac: 30 września br.

Więcej informacji oraz regulamin konkursuIUVENTUS PLUS - KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło drugą edycję programu "Iuventus Plus". Młodzi naukowcy, którzy kontynuują badania opublikowane w wiodących czasopismach naukowych na świecie mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

W programie "Iuventus Plus" mogą wziąć udział naukowcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Projekt zgłoszony do dofinansowania, powinien być kontynuacją badań naukowych, których wyniki opublikowano lub przyjęto do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JRC) lub Reference Index for the Humanities (ERIH).

Więcej informacjiNARODOWE CENTRUM NAUKI - NOWY KONKURS

We wrześniu br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosi dodatkowy konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień doktora. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia konkursu zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady NCN.

Zaktualizowany harmonogram konkursów NCNNARODOWE CENTRUM NAUKI - KONKURS DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW POTRWA DŁUŻEJ

Narodowe Centrum Nauki informuje, że przesunięty został termin składania wniosków w ogłoszonym przez tą instytucję 15 czerwca br. konkursie dla doświadczonych naukowców. Aktualnie wnioski w ww. konkursie można składać do 30 września br.

Więcej informacji


WYDARZENIA

TARGI BRUSSELS INNOVA 2011 - MIEJSCE SPOTKAŃ NAUKOWCÓW I WYNALAZCÓW

W dniach od 17 do 19 listopada br. odbędą się w Brukseli Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova 2011". Targi stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 2000 specjalistów różnych dziedzin z całego świata.

Uczestnictwo w targach daje możliwość prezentowania polskim wystawcom swoich wynalazków na zgrupowanych razem stanowiskach tworzących "Pawilon Polski Brussels Innova 2011", nad którym honorowy patronat objęła Rada Główna Instytutów Badawczych.

Wynalazki prezentowane na targach biorą udział w prestiżowym międzynarodowym konkursie "Brussels Eureka". Oceniane wynalazki i innowacje będą oceniane w 39 kategoriach odpowiadających branżom wystawienniczym targów. Ponadto szczególnie zasłużeni wynalazcy, odznaczeni będą Belgijskimi oraz Europejskimi Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości.

Do udziału w targach szczególnie zapraszane są uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz wynalazcy.

Strona targów Brussels Innova 2011
Formularz rejestracyjny


WIADOMOŚCI

DOSTĘP DO INFORMACJI NAUKOWEJ - KONSULTACJE SPOŁECZNE UE

Komisja Europejska (KE) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do wyrażenia swoich opinii odnośnie pytań "Jak zapewnić trwały dostęp do cyfrowych danych?" oraz "Co obecnie stoi na przeszkodzie utrwalenia dorobku naukowego w formie elektronicznej?". Otwarte konsultacje mają zapewnić KE wiele ciekawych pomysłów przezwyciężania obecnie występujących barier efektywnej digitalizacji nauki.

Urzędnicy KE doszli do wniosku, że wysokie ceny subskrypcji naukowych publikacji oraz wzrost ilości dostępnych materiałów znacznie utrudnia odnalezienie właściwych treści. W opinii KE bezpłatny wgląd w informacje informacje naukowe za pośrednictwem Internetu powinien rozwiązać te problemy. Zdaniem KE ogólnodostępne wyniki badań przyśpieszą postęp naukowy, pozwolą na podniesienie poziomu edukacji oraz kreatywnego przetwarzania wcześniej opracowanych danych.

Zbieranie opinii zainteresowanych podmiotów odnośnie ww. pytań i kwestii potrwa do 9 września br. i będzie odbywać się za pomocą kwestionariuszy on-line.

Więcej informacji
Kwestionariusz w PDF
Kwestionariusz on-line dla obywateli UE
Kwestionariusz on-line dla instytucji europejskich
Kwestionariusz on-line dla przedstawicieli władz publicznych7 MILIARDÓW EURO NA BADANIA - NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Naukowcy oraz przedsiębiorcy z UE mogą starać się w sumie o prawie 7 miliardów euro w ogłoszonych 20 lipca br. konkursach w ramach 7. Programu Ramowego UE (7. PR).

Z tej puli 656 milionów euro zostanie przeznaczone na badania w dziedzinie zdrowia (priorytetami będą sposoby zapewnienia Europejczykom aktywnego i zdrowego starzenia się oraz leczenie chorób rzadkich).

Priorytet tematyczny "Technologie informacyjno-komunikacyjne" to kolejne 1,3 miliarda euro do uzyskania. Nacisk kładziony jest zwłaszcza na technologie dla osób starszych, robotykę, fotonikę, technologie językowe, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zastosowanie telekomunikacji w ochronie zdrowia lub na rzecz oszczędzania energii.

Komisja europejska przeznaczy także 256 milionów euro na badania w dziedzinie ochrony środowiska (zwłaszcza na badania nad zachowaniem bioróżnorodności i ochroną przed skutkami zmian klimatu).

Badania na rzecz tzw. bio-gospodarki zostaną wsparte 307 milionami euro, a tworzenie nowych technologii (np. nowe maszyny dla przemysłu) 488 milionami euro.

Na podmioty zajmujące się kwestiami dotyczącymi transportu czeka kolejne 313 milionów euro.

Wydzielona pula 40 milionów euro zasili fundusze badaczy poświęcających się zagadnieniu tzw. "inteligentnych miast" (mniejsze zużycie energii w miastach i doskonalsza komunikacja).

Europejska Rada ds. Badań Naukowych dostanie 1,6 miliarda euro. Organizuje ona konkursy na finansowanie badań podstawowych.

Program Marie Curie, w ramach którego dofinansowywane są wyjazdy zagraniczne naukowców, otrzyma 900 milionów euro.

Więcej informacjiDODATKOWE ŚRODKI NA BADANIA PODSTAWOWE OD NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) przeznaczyła w trzech z pięciu ogłoszonych dotychczas konkursów o 200 milionów złotych więcej na badania podstawowe (wzrost z 250 do 450 milionów złotych).

Najbardziej zwiększono pulę środków przeznaczonych dla badaczy, którzy ubiegają się o finansowanie badań w ramach konkursu dla osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia naukowego doktora. Pierwotnie mieli oni otrzymać 16 milionów złotych. Aktualnie ta suma wzrosła do ponad 62 milionów złotych (prawie czterokrotny wzrost).

Na projekty złożone w ramach konkursu, w którym finansowane są projekty badawcze i finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, przeznaczonych zostanie 276,5 milionów złotych zamiast wcześniejszych 184.

Naukowcy, którzy złożyli wnioski w ramach konkursu adresowanego do osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, NCN przeznaczy 113 milionów złotych (ponad dwa razy więcej niż zakładano w momencie ogłaszania konkursu).

Więcej informacjiSERWIS "CORDIS PARTNERZY" W NOWEJ FORMIE

Portal Internetowy CORDIS (Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju) uruchomił zmodernizowaną wersję bezpłatnego serwisu "CORDIS Partners". Ma on służyć promowaniu kompetencji i organizacji, wyszukiwaniu przedsiębiorstw i partnerów naukowych, tworzeniu grup oraz dołączaniu do istniejących sieci. Serwis jest teraz bardziej funkcjonalny i posiada nowe możliwości.

Strona CORDIS PartnersPORTAL ATHENAWEB

Zapraszamy do zapoznania się z portalem multimedialnym AthenaWeb. Został on uruchomiony jako przestrzeń robocza oraz platforma komunikacji audiowizualnej dla profesjonalistów zajmujących się nauką oraz przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji naukowej.

Portal AthenaWebOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl