Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 172 z dnia 1 czerwca 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

POTENCJAŁ BADAWCZY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE ORAZ SERWIS INFORMACYJNY CORDIS

Przypominamy, że w drugim tygodniu czerwca br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje dwa szkolenia.

Pierwsze z nich to seminarium pt. "Rozwój potencjału badawczego Poznania. Seminarium dla kierowników jednostek naukowych". Jest ono organizowane w związku z planowanym na lipiec br. uruchomieniem przez Komisję Europejską kolejnej edycji konkursu "Potencjał badawczy regionów konwergencji" (REGPOT) w ramach Programu Szczegółowego Możliwości.

Celem akcji REGPOT jest wzmocnienie potencjału badawczego najbardziej obiecujących instytucji naukowych (w rozumieniu wydziału uczelni bądź samodzielnego instytutu naukowego) z regionów konwergencji poprzez wsparcie ich współpracy z partnerami zagranicznymi.

Do uczestnictwa w seminarium zaproszone są osoby odpowiedzialne za rozwój wydziałów i instytutów naukowych, mające wpływ na decyzję o pisaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Termin: 7 czerwca br. (rejestracja do 3 czerwca br.)
Lokalizacja: Lokalizacja: Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7, Poznań

Drugie szkolenie odbędzie się w formie warsztatów pt. "Po nitce do kłębka - CORDIS od podszewki. Serwis informacyjny o 7. Programie Ramowym". Warsztaty skierowane są zarówno do osób, które są na etapie pisania projektu, jak również do osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przyłączeniem się do tworzącego się konsorcjum lub już realizowanego projektu w ramach 7. Programu Ramowego UE. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis informacyjny Komisji Europejskiej - CORDIS. W dalszej części spotkania każdy z uczestników w sposób praktyczny zapozna się zakładaniem profilu partnera w systemie CORDIS Partners.

Termin: 9 czerwca br. (rejestracja do 7 czerwca br.)
Lokalizacja: Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Sala 2.1, Al. Niepodległości 53, Poznań

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjnyJAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty pt. "Jak napisać wniosek do 7. PR? Elementy dobrego projektu - warsztaty dla początkujących".

Podczas warsztatów będzie się można dowiedzieć jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Ponadto przedstawione zostaną aspekty finansowe, a teoria poparta będzie praktycznymi ćwiczeniami, umożliwiającymi ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Termin: 20-21 czerwca br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W OBSZARZE CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że 16 maja br. otwarty został konkurs w ramach inicjatywy Wspólnego Programowania w zakresie chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programme Neurodegenrative Programming). Temat konkursu to: "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and harmonisation of their use between clinical centres".

NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie do 3 zwycięskich projektów z udziałem polskich wykonawców.

Termin składania wniosków: 5 września br.

Więcej informacji o konkursie
Ogłoszenie konkursowe

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu w NCBiR udziela Pani Izabela Rzepczyńska pod numerem telefonu: 515 061 529.PROGRAM EUROSTARS POSZUKUJE EKSPERTÓW TECHNICZNYCH

Program EUROSTARS to inicjatywa realizowana w celu zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni prowadzących ogólnoeuropejskie projekty rozwoju innowacyjnych produktów, procesów i usług oraz pobudzania rozwoju małych i średnich firm poprzez ułatwianie im dostępu do pomocy finansowej na realizację projektów badawczych i innowacyjnych.

Organem zarządzającym programem jest Sekretariat Inicjatywy EUREKA, który poszukuje wykwalifikowanych ekspertów technicznych z krajów członkowskich.

Eksperci techniczni oceniają każdy projekt zgłaszany do konkursów Programu EUROSTARS pod względem m.in. potencjału technicznego i menadżerskiego konsorcjum, poziomu technicznego i innowacyjności oraz konkurencyjności rozwiązań. Najbliższy termin zgłaszania wniosków do konkursu Programu EUROSTARS mija 22 września br. Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej kandydatury proszone są o przesłanie maila zgłoszeniowego w języku angielskim na adres: experts@eurostars-eureka.eu. Następnie, Sekretariat Inicjatywy EUREKA poprosi kandydata o przesłanie wypełnionych formularzy określających profil kandydata na eksperta i jego doświadczenia zawodowe.

Wymagania formalne dla kandydata na eksperta:
- wyższe wykształcenie,
- posiadanie przynajmniej 10-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinach, w których zgłaszająca się osoba ma zamiar oceniać projekty,
- stały pobyt lub obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Inicjatywy EUREKA,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju sugeruje przesłanie informacji o zgłoszeniu swojej kandydatury na stanowisko eksperta do Krajowego Koordynatora Inicjatywy EUREKA w Polsce na adres: i.jedrzejczak@ncbir.pl.

Ogłoszenie o naborze ekspertów
Inicjatywa EUREKA
Program EUROSTARS
Przewodnik dla ekspertów technicznych (i kandydatów) w Programie EUROSTARS<BEZPIECZNE KOPALNIE

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił 3 konkursy w ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach". Wnioski projektowe mogą dotyczyć następujących tematów:

- KONKURS 1 - Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego,
- KONKURS 2 - Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego,
- KONKURS 3 - Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.

Wnioski na wykonanie projektów należy składać w terminie do 17 lipca br. za pomocą systemu informatycznego OSF dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl.

Dodatkowo należy dostarczyć do Centrum jeden egzemplarz wniosku w formie wydruku z wymaganymi podpisami w terminie do 26 lipca br.

Ogłoszenie KONKURS 1
Ogłoszenie KONKURS 2
Ogłoszenie KONKURS 3
Dokumentacja konkursowaSTYPENDIA INDYWIDUALNE Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła 5 nabór wniosków o wsparcie finansowe w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ustanowionego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wsparcie finansowe udzielane jest doktorantom, młodym naukowcom oraz przedstawicielom instytucji działających w obszarze edukacji. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów:
- indywidualnych wizyt studyjnych obywateli Polski i państw-darczyńców oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego,
- indywidualnych wizyt studyjnych przedstawicieli instytucji edukacyjnych w Polsce i krajach państw - darczyńców (działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego, kształcenia zawodowego i osób dorosłych).

Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie on-line, następnie po wydrukowaniu i podpisaniu należy komplet dokumentów złożyć w terminie do 18 lipca br. osobiście w Kancelarii w siedzibie Fundacji (do godz. 16.00) lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa.

Całkowita pula środków możliwych do uzyskania w 5 naborze wniosków to 250 000 euro.

Składanie wniosków - system on-line
Dokumenty dla wnioskodawców
Więcej informacjiPOLSKO-NIEMIECKA NAGRODA DLA NAUKOWCÓW

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wraz z Deutsche Forschungsgemeinschaft ogłosiła IV edycję Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS. Dwóch naukowców - polski i niemiecki - którzy zwyciężą w konkursie o powyższą nagrodę, otrzymają po 50 000 euro.

Nagroda przyznawana jest naukowcom, którzy realizują wspólny projekt badawczy. Nominacje zgłaszać mogą uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.

Do nagrody mogą być nominowani uczeni, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, nie ukończyli 65 lat, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej, zaś w chwili przyznania nagrody zaangażowani są w polsko-niemiecki projekt badawczy. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Nominacje można składać do 31 lipca br. (wniosek on-line)

Więcej szczegółów
Regulamin
Wniosek on-line


WYDARZENIA

NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - DNI INFORMACYJNE W WARSZAWIE

W związku z planowanym na lipiec br. otwarciem kolejnych edycji konkursów w 7. Programu Ramowego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) organizuje w czerwcu br. szereg Dni Informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców.

Każdy z Dni zostanie poświęcony odmiennemu priorytetowi tematycznemu konkursów. Uczestniczący w spotkaniach będą mogli uzyskać od ekspertów KPK oraz przedstawicieli instytucji europejskich informacje odnośnie m.in. ogólnych ram nowych konkursów i ich tematyki, doświadczeń ekspertów oceniających wnioski oraz zestawień innych inicjatyw i konkursów w których można uzyskać dofinansowanie w poszczególnych dziedzinach nauki.

Eksperci KPK doradzą także na jakie elementy wniosku w konkretnych priorytetach tematycznych należy zwrócić szczególną uwagę, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Terminy Dni Informacyjnych (podział wg Priorytetów Tematycznych):

Dzień 1. Przestrzeń Kosmiczna, Bezpieczeństwo oraz Nauki Społeczno Ekonomiczne + Nauka w Społeczeństwie - 14 czerwca br.

Dzień 2. Zdrowie oraz Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia - 15 czerwca br.

Dzień 3. Nanonauka, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Produkcyjne oraz Środowisko - 16 czerwca br.

Dzień 4. Energia (w tym energia jądrowa - EURATOM) - 17 czerwca br.

Dzień 5. Programy Ramowe dla MŚP. Dzień informacyjny dla przedsiębiorstw w ramach Innovation Week - 20 czerwca br.

Uczestnictwo w Dniach Informacyjnych jest bezpłatne. Lokalizacja oraz szczegółowe informacje dostępne poprzez odnośniki poniżej:

Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4
Dzień 5


WIADOMOŚCI

BRAK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W EUROPIE

23 maja br. w opiniotwórczej amerykańskiej gazecie New York Times ukazał się raport specjalny "Opóźnienia w innowacyjności Europy Środkowej i Wschodniej". Autorka - Jacy Mayer - stwierdza, że państwa ww. regionu burzą obraz Unii Europejskiej jako światowego centrum innowacji. Swoje stwierdzenie wspiera wynikami ostatniego raportu Innovation Union Scoreboard (IUS), który pokazuje, że Europa podzielona jest na dwie części. Jedna z nich napędza sektor nowych technologii, natomiast druga grupa reprezentowana jest przez państwa w których polityka innowacyjna wciąż posiada niski priorytet.

Najbardziej innowacyjne okazały się kraje Europy Zachodniej oraz Skandynawii, natomiast państwa Europy Środkowej i Wschodniej odnotowały wyniki innowacyjności poniżej unijnej średniej (Bułgaria, Rumunia, Litwa i Łotwa zamknęły listę innowatorów).

Do grona europejskich potęg w dziedzinie badań, rozwoju i nowych technologii takich jak Holandia czy Francja dołączyła Słowenia. Pomimo światowego kryzysu finansowego nakłady na badania i innowacje w tym kraju wzrastają systematycznie i w 2020 roku mają osiągnąć poziom 3,6% PKB.

Polska w raporcie IUS osiągnęła przeciętne wyniki, zbliżone do Czech i Węgier. W Czechach podjęto działania mające na celu poprawę innowacyjności naszego południowego sąsiada. Czeskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu utworzyło we wrześniu ubiegłego roku specjalny oddział zajmujący się projektami unijnymi, badaniami i rozwojem. Natomiast na Węgrzech sytuacja w dziedzinie innowacyjności wydaje się być gorsza niż w naszym kraju. Tam ponad 80% innowacji jest wdrażanych przez zaledwie kilka największych firm w państwie.

W raporcie specjalnym New York Timesa cytowany jest m.in. Mark English, rzecznik unijnej komisarz ds. badań, innowacji i nauki, który stwierdza, że "...Europie nie udało się zredukować luki innowacyjnej, która powstała pomiędzy Unią Europejską, USA a Japonią. Chociaż początkowo tendencja utrzymująca się w państwach członkowskich była obiecująca, nawet pomimo kryzysu gospodarczego, ostatecznie zanotowaliśmy wzrost innowacyjności niższy od spodziewanego."

Pełen tekst raportu New York Timesa
Raport IUS za rok 2010SPOŁECZNOŚĆ NAUKOWCÓW W INTERNECIE

Innowacyjna platforma społecznościowa iProfesor, która została wdrożona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod koniec 2010 roku jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się projektem w naszym kraju i jedną z niewielu takich inicjatyw w Europie. Przez zaledwie kilka miesięcy iProfesor zgromadził kilka tysięcy użytkowników.

Wspomniana platforma społecznościowa oferuje naukowcom bezpłatny dostęp do szeregu możliwości dzięki którym mogą oni prezentować swoje osiągnięcia naukowe, nawiązywać kontakty zawodowe, zamieszczać informacje na temat organizowanych konferencji, zarządzać realizowanymi projektami oraz brać udział w dyskusjach.

Platforma ze względu na zastosowane przy jej tworzeniu rozwiązania informatyczne spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Poza naukowcami pełen dostęp do platformy mają jednostki naukowo-badawcze, a w ograniczonym stopniu przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz wydawnictwa naukowe.

Więcej informacji
Platforma iProfesorSTAŻE W USA DLA NAJLEPSZYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Szefowa resortu nauki Barbara Kudrycka poinformowała 17 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że 500 najbardziej uzdolnionych młodych naukowców z Polski otrzyma możliwość odbycia 2 miesięcznego stażu na najlepszych amerykańskich uczelniach - Uniwersytecie Stanforda i Instytucie Technologicznym w Massachussets. Będzie to możliwe dzięki nowemu programowi stażowo-szkoleniowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) "TOP 500 Innovators".

Uczestnicy stażu będą przyglądać się w jaki sposób amerykańscy naukowcy radzą sobie z transferem wiedzy i badań do gospodarki. Polscy naukowcy zostaną podzieleni na 2 grupy. Pierwszą z nich stanowić będą tzw. liderzy innowacyjności, którzy będą zawodowo pośredniczyć pomiędzy nauką a biznesem. Naukowcy z drugiej grupy będą uczyć się jak sprostać wymaganiom przedsiębiorców.

Pierwsi beneficjenci programu, którzy zostaną wybrani na drodze konkursu, wyjadą do USA już jesienią br. (wyjazdy będą trwać do 2015 roku). Stosowne ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej MNiSW w czerwcu br.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl