Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 17 z dnia 30 marca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Szkolenia dot. możliwości współpracy z Joint Research Centre, oferty stypendialnej Marie Curie, Europejskiego Portalu dla Naukowców i Mobility Information Centre

W dniach 5 - 8 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się cykl szkoleń dotyczących możliwości współpracy z Joint Research Centre, oferty stypendialnej Marie Curie oraz Europejskiego Portalu dla Naukowców i Mobility Information Centre. Będą mieli Państwo okazję zapoznać się z oferowanymi przez JRC propozycjami współpracy na rok 2004 (stypendia, praktyki, warsztaty, zaawansowane szkolenia, czasowe pobyty ekspertów w instytutach JRC), ofertami stypendialnymi Marie Curie z 5. i 6. PR oraz uzyskać informacje na temat Europejskiego Portalu dla Naukowców i Mobility Information Centre.

Szkolenia odbędą się w dniach 5-8 kwietnia w następującej kolejności:

  • 5 kwietnia - Uniwersytet Warszawski, godz. 12:00-14:00
  • 6 kwietnia - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, godz. 9:30-11:30
  • 7 kwietnia - Politechnika Warszawska; godz. 14:00-16:00
  • 8 kwietnia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, godz. 10:00-12:00

Więcej informacji oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronach: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2364 i http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=442

Marie Curie – nowa strona do poszukiwania możliwości wspierania młodych naukowców

Na serwerze CORDIS dostępna jest nowa strona internetowa przeznaczona dla młodych naukowców o wolnych stanowiskach i możliwościach wspierania w instytutach europejskich w ramach środków przyznanych instytucjom na stypendia MC oraz na konferencje i "Summer Schools". Naukowcy mogą znaleźć na tej stronie informacje o możliwościach wspierania i wolnych miejscach pracy dotyczących zarówno 5. Programu Ramowego jak i 6 Programu Ramowego.

Ze względu na to, że wiele projektów pierwszej rundy konkursów 6PR jest jeszcze w fazie negocjacji, obecnie w bazie danych znajdują się głównie informacje dotyczące 5PR. natomiast należy się spodziewać opublikowania danych 6PR w ciągu 2 - 3 miesięcy.

Adres jest następujący: http://mc-opportunities.cordis.lu

Wyniki Grantów Reintegracyjnych Marie Curie

Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego konkursu na europejskie granty reintegracyjne – ERG. Wstępne wyniki znajdują się na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/mc_eur_fellowships.htm

Dzień Informacyjny Priorytetu 6.3 "Zmiany Globalne i Ekosystemy", przygotowanie do 3 konkursu

22 kwietnia br. KPK wraz z BPK na Uniwersytecie Warszawskim organizują dzień informacyjny nt. zmian globalnych i ekosystemów. Gościem będzie dr Pierze Mathy z Komisji Europejskiej oraz dr Janina Fudała, prof. Andrzej Myczko, prof. Maciej Zalewski, a także przedstawiciele KPK (Andrzej Siemaszko, Anna Wiśniewska, Barbara Trammer). Omawiane będą badania nad środowiskiem - tematy w ramach Priorytetu 6.3.

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Kazimierzowskim (Uniwersytet Warszawski), sala im. Brudzińskiego (parter na lewo), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Spotkanie potrwa od 12:30 - 16:15. Więcej informacji na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=462

Międzynarodowa konferencja
BADANIA - INNOWACYJNOŚĆ - WZROST GOSPODARCZY

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE organizuje w dniach 26-27 kwietnia br. w Warszawie konferencję "Badania-Innowacyjność-Wzrost Gospodarczy". Konferencja odbędzie się w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14

Omawiane będą Inicjatywy europejskie (inicjatywa dla rozwoju, projekty szybkiego startu), inicjatywy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (fundusze strukturalne dla sfery b+r, regionalne strategie innowacji), współpraca pomiędzy nauką i gospodarką, działania horyzontalne w ramach 6.PR. Wśród zaproszonych wykładowców są przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz eksperci z krajów członkowskich.

Konferencja będzie również okazją do podsumowania udziału polskich zespołów w 6.PR oraz wręczenia nagród "Kryształowej Brukselki" dla najlepszych instytucji biorących udział w 6.PR.

Konferencja skierowana jest do trzech kluczowych grup odbiorców: sektora naukowo-badawczego; przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia br. Możliwość rejestracji, wstępny program i inne dodatkowe informacje znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.6pr.pl/info/kpk-26apr/index.html i http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=371

FP6 - Wyjaśnienia uzupełniające dotyczące dokumentów umów

Komisja przedstawiła różne dokumenty 6PR, które mogą pomóc składającym wnioski we właściwej interpretacji umowy wzorcowej. Wyjaśnienia dotyczą zapytań odnośnie specjalnych klauzuli umowy w 6 Programie Ramowym. Często stawiane pytania dotyczą zdefiniowania i specyfiki placówek publicznych, współodpowiedzialności finansowej i modeli kosztów. Dokumenty ("How and when special clauses are used in contracts for FP 6 projects" oraz FAQs: "Public bodies in FP6 contracts", "Financial collective responsibility in FP6 contracts" i "Cost models in FP6 projects") są dostępne na stronie internetowej niemieckiego Krajowego Punktu Kontaktowego - KoWi: http://www.kowi.de/aktuelles/default.htm

Nowe konkursy w akcji „Research and Innovation”

16 marca br. Komisja Europejska ogłosiła dwa kolejne konkursy w akcji “Badania i Innowacje”.

Pierwszy z nich dotyczy stworzenia tzw. helpdesku do spraw praw własności intelektualnej - IPR Helpdesk. Identyfikator konkursu to FP6-2004-INNOV-3, budżet wynosi 4.000.000€, a termin składania wniosków mija 16 czerwca br. Więcej informacji na ten temat oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=130#

Kolejny, to konkurs o identyfikatorze FP6-2004-INNOV-4 na Regionalne Strategie Innowacyjne. Jego budżet to 17.300.000€, a termin nadsyłania wniosków upływa 16 czerwca br. Konkurs ten jest przeznaczony dla tych regionów krajów kandydujących, które nie korzystały z finansowania podobnych projektów z 5 Programu Ramowego. Dokumentacja konkursowa oraz dodatkowe informacje znajdują się pod adresem http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=125#

Nowy serwis informacyjny o badaniach

Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis informacyjny nt. badań. Można w nim znaleźć najróżniejsze artykuły związane z programami ramowymi UE i wynikami najnowszych badań, a także informacje nt. najświeższych wydarzeń naukowych. Adres serwisu to: http://europa.eu.int/comm/research/infocentre/index_en.cfm

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl