Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 166 z dnia 1 marca 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

SEMINARIUM "JAK ZOSTAĆ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ?"

Przypominamy o seminarium poświęconym aktywnemu uczestnictwu w ofercie 7. Programu Ramowego jako ekspert Komisji Europejskiej. Odbędzie się ono 8 marca br., a jego organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE, a także poznać wrażenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej. Zainteresowani będą mieli możliwość zarejestrowania się on-line w bazie ekspertów.

Liczba miejsc ograniczona.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca br.
Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Rejestracja on-line i więcej informacjiKARIERA NAUKOWA W EUROPIE - SZEROKI WACHLARZ MOŻLIWOŚCI CZEKA NA CIEBIE!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Regionalnym Centrum Informacji Naukowej EURAXESS w Poznaniu oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Medycznym zapraszają na spotkanie dotyczące oferty stypendialnej dla doktorantów oraz młodych naukowców.

Prowadzący szkolenie przedstawią możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7. Programu Ramowego, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Rządu Francuskiego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przedstawionych zostanie kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji. Ponadto swoje doświadczenia z realizacji stypendiów przedstawią naukowcy, którym udało się zdobyć finansowanie na prowadzenie badań.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 marca br.
Termin: 16 marca br.

Rejestracja on-line i więcej informacjiZMIANA TERMINU WARSZTATÓW Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘDZYNARODOWYMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM.

Informujemy, że termin organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu warsztatów pt. "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7.PR" został zmieniony. Odbędą się one 28 i 29 marca br.

Podczas warsztatów pokażemy, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. Programie Ramowym UE. Będziemy szkolili w zakresie, jak sprawować nadzór nie tylko nad wykonywanymi zadaniami, ale także nad zasobami ludzkimi i finansowymi. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania, w tym także z umową konsorcjum wg wzoru DESCA.

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 450 zł
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe.
Liczba miejsc: 30
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja on-line i więcej informacji
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 marca br.


KONKURSY

TECHNOLOGIE LOTNICZE - NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY

Od 10 lutego do 3 maja br. można w ramach Joint Undertaking "Clean Sky" (JU "Clean Sky") składać wnioski na dofinansowanie międzynarodowych projektów w dziedzinie technologii lotniczych.

Konkurs obejmuje 58 tematów pogrupowanych w 6 głównych kategorii:
A) EkoWzornictwo,
B) Ekologiczny Samolot Regionalny,
C) Ekologiczny Pojazd Wirnikowy,
D) Trwałe silniki przyjazne środowisku,
E) Inteligentne samoloty,
F) Systemy proekologiczne.

Więcej informacji o JU "Clean Sky"
Strona konkursu w serwisie CORDIS
Dokumentacja konkursowa dla kategorii tematycznych A, B i C znajduje się w panelu "Information Package", natomiast D, E i F w panelu "Additional Documents".NOWY KONKURS W DZIEDZINIE NANOELEKTRONIKI

23 lutego br. otwarto w ramach Joint Undertaking "ENIAC" (JU "ENIAC") konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nanoelektroniki.

Realizacja projektów prowadzonych w ramach JU "ENIAC" ma wpływać na zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego, a co za tym idzie stwarzanie możliwości pojawiania się nowych rynków i zastosowań w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro na dofinansowanie polskich podmiotów (jednostek naukowych oraz przedsiębiorców) uczestniczących w projektach JU "ENIAC".

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie koordynator projektu składa do 21 kwietnia br. przez system elektroniczny wniosek wstępny w języku angielskim. W przypadku kwalifikacji do drugiego etapu zachodzi konieczność złożenia wniosku pełnego do 16 czerwca br.

Polscy wnioskodawcy, których wnioski zakwalifikują się do drugiego etapu będą zobowiązani do złożenia w NCBiR wniosku o dofinansowanie na zasadach, które zostaną umieszczone wkrótce na stronie internetowej tej instytucji.

Strona konkursu w serwisie CORDIS
Więcej informacji o JU "ENIAC"
Strona NCBiRWZNIEŚ SIĘ WYSOKO - MOŻLIWOŚCI KONKURSOWE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA W POWIETRZU

Począwszy od 28 lutego br. Joint Undertaking "SESAR" (JU "SESAR") składa zainteresowanym podmiotom ofertę współpracy.

JU "SESAR" ogłosiło konkurs w którym oczekuje na propozycje MŚP, jednostek badawczych, uniwersytetów oraz instytucji szkolnictwa wyższego, które chciałyby uzyskać status partnera stowarzyszonego JU "SESAR". Tacy partnerzy zostaną bezpośrednimi wykonawcami działań zleconych przez JU "SESAR" w ramach określonych na mocy umów dwustronnych z tą instytucją.

Konkurs został podzielony na 6 kategorii tematycznych:
- Information Management,
- Network & Airport Collaboration,
- Technical Service Management,
- Airborne & CNS Systems,
- Modelling Support to Validation,
- UAV/UAS integration in SESAR.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca br.

Strona konkursu
Więcej informacji o JU "SESAR"FIZYKA JĄDROWA - WYGRAJ SWOJĄ SZANSĘ!

14 lutego br. w ramach ERA-NET NUPNET ogłoszony został konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu fizyki jądrowej. Obejmuje on 3 tematy:

- R&D on new detector technologies in nuclear physics,
- R&D on EURISOL technologies: accelerator components, targets and ion sources,
- Targeted action on nuclear structure and reactions theory.

NCBiR dysponuje budżetem w wysokości 600 000 euro na dofinansowanie polskich uczestników projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach ERA-NET NUPNET.

Strona konkursu
Więcej informacji o ERA-NET NUPNET
Dofinansowanie NCBiR - dokumentacja (sekcja "do pobrania")USPRAWNIAJ PAŃSTWO I ZDOBĄDŹ GRANT

Korporacja Ernst&Young w ramach prowadzonego przez siebie programu "Sprawne państwo" ogłosiła konkurs w którym na zwycięzców czekają granty w wysokości 60 000 złotych.

Mogą w nim wziąć udział polscy i zagraniczni naukowcy (organizator konkursu zachęca do udziału także dwuosobowe zespoły) z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowo-badawczej. Zwycięzcy otrzymają środki na przeprowadzenie badań i przygotowanie raportów dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce.

Naukowcy mogą składać wnioski wybierając jeden z kilku głównych obszarów badawczych, dotyczących kluczowych problemów naszego kraju, m.in. efektywności działań instytucji publicznych, ochrony zdrowia, infrastruktury i zasobów, finansów publicznych czy rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 kwietnia br.

Szczegóły konkursu oraz dokumentacjaNAGRODA CZEKA NA MŁODYCH INFORMATYKÓW

Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym ogłosiła otwarcie 7 edycji Nagrody im. Witolda Lipskiego.

Nagroda przyznawana jest za dorobek naukowy i mogą się o nią ubiegać osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Wysokość nagrody w aktualnej edycji konkursu wynosi 10 000 złotych brutto.

Podstawowym kryterium przyznania nagrody jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 kwietnia br.

Więcej informacji o konkursie oraz dokumentacja"AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza autorów prac magisterskich obronionych pomiędzy 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 roku do udziału w II edycji konkursu "Akademicki Mistrz Przedsiębiorczości".

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:
- ekoinnowacje,
- innowacje w sektorze usług,
- popytowe podejście do tworzenia innowacji,
- nowe podejście do zamówień publicznych.

Pracę może zgłosić jej autor bądź uczelnia - reprezentowana przez promotora pracy. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe: sprzęt komputerowy o wartości 3000 (dla zwycięzcy) oraz 1500 zł (za wyróżnienie). Laureaci konkursu będą mieć również okazję do prezentacji wyników swoich prac na łamach prasy, w Internecie oraz w trakcie konferencji i spotkań z przedsiębiorcami.

Termin zgłaszania prac: 11 lipca br.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszenioweRODZIME TECHNOLOGIE Z POTENCJAŁEM

Ruszyła XIII edycja organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursu "Polski Produkt Przyszłości" objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Konkurs skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych a także do indywidualnych wynalazców z krajów Unii Europejskiej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii. Nagroda będzie przyznawana w 4 kategoriach:
- wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,
- technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,
- wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej,
- technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej.

Nagrodzeni w Konkursie otrzymują statuetkę "Polski Produkt Przyszłości". Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują także dyplom i możliwość posługiwania się w korespondencji Znakiem i Hasłem "Polski Produkt Przyszłości". Ponadto laureaci konkursu otrzymają możliwość udziału w kampaniach promocyjnych PARP oraz prezentacjach na międzynarodowych targach i wystawach innowacyjności w kraju i za granicą. Laureaci są także promowani w wydawnictwach i tekstach promocyjnych PARP.

Więcej informacji


WYDARZENIA

"NAUKA KOCHA TYLKO ODWAŻNYCH!". WYWIAD Z PROF. KRZYSZTOFEM MARUSZEWSKIM

18 lutego br. na stronie internetowej Gazety Wyborczej z Wrocławia ukazał się wywiad z Prof. Krzysztofem Maruszewskim - jedynym Polakiem, któremu udało się zostać dyrektorem IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements). Jednostka naukowa kierowana przez Prof. Maruszewskiego jest jednym z siedmiu instytutów Wspólnotowego Centrum Badawczego będącego częścią Komisji Europejskiej.

Profesor opowiada jak rozwinęła się jego kariera i zachęca polskich naukowców do mobilności i większej wiary we własne możliwości. Mówi także czym zajmuje się jego instytut oraz o obowiązkach, które musi wykonywać jako dyrektor IRMM. Podpowiada także jak skutecznie łączyć funkcje menedżera i badacza.

Pełny tekst wywiaduNARODOWE CENTRUM NAUKI ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

4 marca w Krakowie nastąpi oficjalne otwarcie Narodowego Centrum Nauki (NCN). Instytucja ta ma za zadanie w otwartych konkursach przyznawać pieniądze na realizację przez naukowców najambitniejszych projektów w dziedzinie badań podstawowych (czyli badań teoretycznych). W tegorocznym budżecie zapisano dla NCN 305 mln zł.

Została już ustalona podstawa procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych. Ustanowiono podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:
- Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1-HS6),
- Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1-ST10),
- Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1-NZ9).

Pełnomocnik ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki, Prof. dr hab. Szczepan Biliński przewiduje, że konkretne tematy konkursów zostaną ogłoszone w połowie marca br.

Strona NCN


WIADOMOŚCI

POWSTAJE PIERWSZY POLSKI ATOMOWY KLASTER

Polskie firmy z branży energetycznej postanowiły założyć klaster o roboczej nazwie "Europolbudatom". Do jego powstania przyczyniły się spółki takie jak: Elektrobudowa, Polbau Opole oraz Format Warszawa. Przedsiębiorstwa te połączyło doświadczenie zdobyte podczas wspólnej pracy przy budowie trzeciego bloku w elektrowni jądrowej Olkiluoto w Finlandii.

Klaster ma być instytucją otwartą na nowych członków. Powstaje on w celu zwiększenia konkurencyjności polskich firm z branży energetycznej na zagranicznych (zwłaszcza europejskich) rynkach oraz dla zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego w kwestii energetyki jądrowej.

Obecnie klaster jest wciąż w fazie budowy, ale swój finalny kształt ma uzyskać już w maju br.PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ NAUKI W OCZACH MNiSW

25 lutego br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) udostępniło na swojej stronie internetowej broszurę "Reforma nauki w Polsce. Budujemy na Wiedzy". Podczas lektury tego 17-stronicowego dokumentu czytelnik poznaje oblicze polskiej nauki widziane z perspektywy MNiSW. Poruszana w nim jest także tematyka roli nauki w Polsce, zmian w organizacji krajowej sfery naukowej oraz wykorzystywania dotacji unijnych.

Tekst publikacjiKONSULTACJE SPOŁECZNE ODNOŚNIE PRZYSZŁEJ POLITYKI BADAWCZO-INNOWACYJNEJ UE

Komisja Europejska 9 lutego br. zaprezentowała światu dokument zatytułowany: Green Paper "From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding". Dotyczy on założeń związanych z polityką badawczo-innowacyjną UE. Dokument przedstawia propozycje znaczących zmian w sposobie finansowania europejskich działań badawczych i innowacyjnych. Wcielenie w życie założeń dokumentu ma polepszyć jakość oraz poprawić gospodarcze i naukowe rezultaty badań finansowanych ze środków unijnych.

Swoją opinię w sprawie kwestii poruszanych przez ww. dokument można wyrazić do 20 maja br. poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego w Internecie.

Dokument w języku polskim
Dokument w języku angielskim
Kwestionariusz on-line
Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl