Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 164 z dnia 1 lutego 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
PO NITCE DO KŁĘBKA - CORDIS OD PODSZEWKI

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje 3 lutego 2011r. w Collegium Juridicum Novum UAM, przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu warsztaty dotyczące serwisu informacyjnego CORDIS. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku lub realizujących projekty w ramach 7. Programu Ramowego UE. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości oferowane przez ten portal. Dzięki pracy na komputerach w sposób praktyczny będzie można zapoznać się z zakładaniem profilu partnera oraz z Elektronicznym Systemem Składania Wniosków.

Szczegółowe informacje: Nasze SzkoleniaDZIEŃ INFORMACYJNY DLA PROGRAMU NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI DOTYCZĄCEJ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 10 lutego br. organizuje Dzień Informacyjny dla Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP-ICT PSP). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną ogólne założenia programowe wraz z instrumentami finansowymi oraz informacje związane z 5. konkursem w Programie CIP-ICT PSP.

Szczegółowe informacje: tutajJAK ZNALEŹĆ STYPENDIUM ZAGRANICZNE?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza 14 lutego 2011r. do Collegium Juridicum Novum UAM, przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu na warsztaty dotyczące oferty Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej oraz portalu EURAXESS. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości oferowane głównie studentom, naukowcom, przedstawicielom administracji publicznej oraz przedstawicielom sektora prywatnego. Uczestnicy zapoznają się on-line ze sposobem znalezienia konkretnej możliwości oraz ze sposobem aplikowania o nią.

Szczegółowe informacje: Nasze SzkoleniaANKIETA DOT. PRZYSZŁEGO PROGRAMU RAMOWEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi prace nad stanowiskiem Polski wobec przyszłego Programu Ramowego UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. W związku z tym opracowany został kwestionariusz zawierający 23 pytania dotyczące doświadczeń wynikających z uczestnictwa w projektach 7. Programu Ramowego UE oraz zaleceń i rekomendacji odnośnie przyszłego Programu Ramowego UE. W związku z powyższym MNiSW zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej i przesłanie jej w terminie do dnia 14 lutego br. na adres: piotr.kowalik@nauka.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat laureatów konkursu: tutajKONKURS W RAMACH ERA-NET MNT II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako członek konsorcjum MNT ERA-NET przeznaczyło 1,5 miliona euro na finansowanie udziału polskich podmiotów w otwartym 13 stycznia br. konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w ramach projektu ERA-NET MNT II. Konkurs jest dwuetapowy, termin składania wniosków w pierwszym etapie upływa 5 kwietnia br., a w drugim 29 czerwca br.

Szczegółowe informacje: tutajUDZIAŁ POLSKI W PROGRAMIE PEOPLE - STATYSTYKI

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej dane dotyczące uczestnictwa instytucji i naukowców w Programie PEOPLE w latach 2007 - 2010. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, a w szczególności z informacjami dotyczącymi Polaków.

Szczegółowe informacje: tutajFINANSOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ WYJAZD NAUKOWCÓW NA DZIEŃ SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI DO ICT

Komisja Europejska daje możliwość sfinansowania wyjazdu i pobytu naukowców z nowych państw członkowskich na dniu składających wnioski do ICT w Budapeszcie w dniach 19-20 maja br. (ICT Proposers Day 2011). Z Polski szansę wyjazdu przewidziano dla 42 naukowców. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury (wraz z krótkim uzasadnieniem potrzeby wyjazdu) do Krajowego Punktu Kontaktowego w terminie do 15 lutego br.

Szczegółowe informacje: tutajNOWA PUBLIKACJA KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy na swojej stronie internetowej w dziale publikacje zamieścił folder: "Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT ". Zawiera on analizę udziału polskich zespołów w 11 konkursach ICT 7.PR. W publikacji przedstawiono także najbardziej aktywnych uczestników z UE i z Polski w układzie tematycznym oraz rozkład polskich partnerów w układzie tematycznym i geograficznym.

Szczegółowe informacje: tutaj
Opracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl