Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 162 z dnia 3 stycznia 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
WARSZTATY IDEAS

Przypominamy, że w odpowiedzi na ogłoszony 4 listopada br. przez Komisję Europejską w programie IDEAS konkurs dla zaawansowanych naukowców (posiadających 10 lat doświadczenia badawczego po doktoracie) Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje warsztaty przygotowujące do złożenia wniosku. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2011 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Terminy składania wniosków w bieżącym konkursie są następujące:

- 09.02.2011 dla nauk fizycznych i inżynieryjnych
- 10.03.2011 dla nauk biologicznych i medycznych
- 06.04.2011 dla nauk społecznych i humanistycznych

Szczegółowe informacje: Nasze SzkoleniaPOPRAWIONY PROGRAM PRACY W PRIORYTECIE "ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓWSTWO i BIOTECHNOLOGIA"

Komisja Europejska 15 grudnia 2010r. ogłosiła poprawiony Program Pracy 2011 w priorytecie "Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia". Dołączono nowy temat - "KBBE.2011.1.2-12: Strategie i narzędzia zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się dla wdrożenia prawa UE przeciwko  chrabąszczowi z gatunku Rhynchophorus ferrugineus Olivier i Paysandisia archon Burmeister (Eradication and containment strategies and tools for the implementation of EU legislation against the red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus Olivier and Paysandisia archon Burmeister)"

Szczegółowe informacje: http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2011_en.htmlSPOTKANIE POŚWIĘCONE ROZWOJOWI RYNKU POJAZDÓW EKOLOGICZNYCH W POLSCE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 25 stycznia br. na spotkanie dotyczące rozwoju rynków pojazdów ekologicznych w Polsce. Odbędzie się ono w siedzibie KPK przy ul. Pawińskiego 5b. Celem spotkania będzie przedstawienie bieżącego stanu implementacji polityk i programów rozwoju pojazdów ekologicznych w Europie, jak również dyskusja nad wdrożeniem powyższych zagadnień w Polsce. Spotkanie to będzie także okazją do podsumowania Polskiej aktywności w tym obszarze po ogłoszeniu Europejskiej Inicjatywy Zielonych Samochodów (European Green Cars Initiative). Ważną częścią organizowanego spotkania będzie dyskusja przy okrągłym stole pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nauki i przemysłu.

Szczegółowe informacje: tutajPrzyznano stypendia L'Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

Po raz dziesiąty L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznało stypendia naukowe pięciu polskim badaczkom. Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej uhonorowało stypendium doktoranckim w wysokości 25 tys. złotych Annę Kozieradzką, Magdalenę Lebiedzińską i Aleksandrę Maruszak. Stypendia habilitacyjne w wysokości 30 tys. złotych otrzymały dr Beata Pająk i dr Joanna Saluk-Juszczak. Nagrody przyznano w kategorii medycyny, biochemii, genetyki i biologii medycznej.

Szczegółowe informacje na temat laureatów konkursu: http://www.lorealdlakobietinauki.plEURAXESS SERVICES NETWORK II

15 grudnia 2010r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących transnarodowych działań "Euraxess Services Network II" (Euraxess II). Projekt Euraxess II poświęcony będzie doskonaleniu ogólnego funkcjonowania sieci i stymulowaniu współpracy między członkami w zakresie działań i strategii, a także dalszemu umacnianiu partnerstwa. Zajmie się też różnymi przeszkodami, które muszą pokonywać mobilni naukowcy, np. sprawą praw do ubezpieczenia społecznego. Euraxess to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów uczestniczących w Ramowym Programie na rzecz badań naukowych Unii Europejskiej. Ma służyć jako kompleksowe centrum obsługi naukowców, którzy chcą poczynić postęp w swojej karierze zawodowej i rozwoju osobistym poprzez pracę w innym kraju. Oprócz informacji o szkoleniach i zatrudnieniu Euraxess oferuje szeroki wybór danych o życiu, pracy i wypoczynku w uczestniczących krajach europejskich.

Orientacyjny budżet przeznaczony na to zaproszenie wynosi 3 mln EUR, a termin zamknięcia konkursu upływa 30 marca br.

Szczegółowe informacje: tutaj
Opracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl