Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 161 z dnia 15 grudnia 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu


życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UEWARSZTATY nt Programu "Pomysły"

W odpowiedzi na ogłoszony 4 listopada br. przez Komisję Europejską w programie "Pomysły" konkurs dla zaawansowanych naukowców (posiadających 10 lat doświadczenia badawczego po doktoracie) Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty przygotowujące do złożenia wniosku. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2011 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Terminy składania wniosków w bieżącym konkursie są następujące:

- 09.02.2011 dla nauk fizycznych i inżynieryjnych
- 10.03.2011 dla nauk biologicznych i medycznych
- 06.04.2011 dla nauk społecznych i humanistycznych

Szczegółowe informacje: Nasze SzkoleniaFUNDUSZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA BADANIA I INNOWACJE W POLSKIM PRZEMYŚLE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB 13 stycznia 2011 r. organizuje w Warszawie sympozjum "FUNDUSZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA BADANIA I INNOWACJE W POLSKIM PRZEMYŚLE". Będzie ono poświęcone uczestnictwu polskich przedsiębiorstw w projektach badawczo - rozwojowych finansowanych ze źródeł UE.

W sympozjum przewidziany jest udział m.in. przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Szczegółowe informacje: www.krab.edu.plDZIEŃ INFORMACYJNY ELECTROMOBILITY+

Europejska Przestrzeń Badawcza dla Transportu (ERA-NET TRANSPORT) 13 stycznia 2011 r. w Kolonii, organizuje dzień informacyjny związany z ogłoszeniem trans-narodowego konkursu na projekty badawcze Electromobility+.

W trakcie spotkania będzie możliwość zaprezentowania zarówno pomysłów na projekty, jak również profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w tychże projektach w formie prezentacji bądź specjalnie przygotowanego posteru. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tutajWYNIKI KONKURSU "FUNDUSZE I NAUKA"

Podczas konferencji 8 grudnia br. w Warszawie ogłoszono zwycięskie, nominowane i wyróżnione projekty z zakresu Infrastruktury szkolnictwa wyższego, Komercjalizacji badań oraz Wspomagania rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych. Konkurs zorganizowała Fundacja ProRegio w partnerstwie z firmą Smartlink.

Szczegółowe informacje na temat laureatów konkursu: www.proregio.org.pl

NOWA PUBLIKACJA KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował w listopadzie br. wyniki polskich uczestników 7. Programu Ramowego na tle innych państw europejskich.

Opracowanie powstało na podstawie informacji uzyskanych z Komisji Europejskiej opublikowanych po zakończeniu 219 konkursów.

Szczegółowe informacje: tutajKRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY ZMIENIA SIEDZIBĘ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 1 stycznia 2011 r. zmienia swoją siedzibę. Zaprasza wszystkich do nowego biura przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie.

Adresy mailowe i numery telefonów pozostają bez zmian. Na stronie internetowej znajduje się mapka dojazdu.

Szczegółowe informacje: tutaj
Opracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl