Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 16 z dnia 15 marca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Konferencja w Poznaniu – Fundusze Strukturalne dla Innowacyjnej Wielkopolski

29 marca br. Poznański Park Naukowo-Technologiczny organizuje konferencję "Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla innowacyjnego rozwoju wielkopolskich instytucji i przedsiębiorstw". Impreza ma na celu wskazanie przedsiębiorstwom, jednostkom naukowym i instytucjom z tzw. otoczenia biznesu, jak mogą wykorzystać fundusze strukturalne dla swoich inwestycji i działalności, przyczyniając się jednocześnie do innowacyjnego rozwoju regionu.

W programie przewidziano aktualne informacje o wybranych (wydaje się najbardziej atrakcyjnych dla odbiorców konferencji) liniach finansowania funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wśród prelegentów będą przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego z dyrektorem - Andrzejem Siemaszko, oraz instytucji wdrążających fundusze strukturalne.

Więcej informacji na stronach internetowych: http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl/ oraz na naszej stronie w dziale IMPREZY: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/imprezy/2004/0329/index.html Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty nt. pisania wniosków o stypendia Marie Curie dla instytucji

Przypominamy, że 31 marca br. organizujemy warsztaty dla piszących wnioski o stypendia transferu wiedzy oraz konferencje i kursy szkoleniowe Marie Curie. Spotkanie odbędzie się na Akademii Rolniczej w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28; Sala Senatu - III piętro) w godz. od 10-15. Podczas warsztatów, oprócz części ogólnej z ćwiczeniami, przewidujemy także możliwość indywidualnych konsultacji - warunkiem udziału w konsultacjach jest przesłanie do RPK szkicu wniosku w terminie do 26 marca br.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale IMPREZY:
http://rpk.ppnt.poznan.pl/?d=22

Szkolenie dotyczące prawnych aspektów udziału w 6 PR

22 marca br. w Katowicach (w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach) odbędzie się szkolenie dotyczące prawnych aspektów udziału w 6 PR. Na specjalne zaproszenie przyjedzie z Brukseli Pani Magali Poinot (IPR-Helpdesk Legal Coordinator). Będzie możliwość wysłuchania wykładów z zakresu informatyki prawniczej oraz zadania pytań i uzyskania odpowiedzi bezpośrednio od eksperta z Brukseli.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Izabela Ratman-Kłosińska, tel. (32) 254 6031 wew.269 (rat@ietu.katowice.pl).

Więcej informacji: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=413

III FORUM INNOWACJI I WSPÓŁPRACY WSCHÓD - ZACHÓD Programy współpracy 2004-2006

1 – 2 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Wschodni Ośrodek Transferu Technologii w Białymstoku organizuje III Forum Innowacji i Współpracy Wschód-Zachód. Odbędzie się ono w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku przy ul. Pałacowej 7.

Przedmiotem forum jest wskazanie instytucjom szkolnictwa wyższego, organizacjom naukowym i przedsiębiorstwom (w szczególności MŚP) możliwości rozpoczęcia nowych projektów; wzmocnienia współpracy z partnerami z Europy Wschodniej; rozpoznania potencjalnych partnerów do wspólnej działalności i umożliwienie spotkania z nimi w trakcie Forum; znalezienia odpowiedniego partnera i pomoc w sformułowaniu projektu; pomocy uczestnikom w przygotowaniu odpowiednich aplikacji.

W programie m.in. omówienie programów Marie Curie, INCO, INTAS, a także przykłady zrealizowanych projektów na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. Przewidziano również część warsztatową wraz z indywidualnymi spotkaniami potencjalnych partnerów.

Koszt udziału w Forum wynosi 360 zł od osoby. Więcej informacji oraz zapisy na stronie KPK: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=400

„Możliwości bezpośredniego wsparcia inwestycji poprawiających poziom technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstwa z funduszy strukturalnych UE w latach 2004 – 2006”

6 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Ministerstwo Nauki i Informatyzacji organizuje warsztaty poświęcone możliwościom skorzystania z funduszy strukturalnych przez innowacyjne przedsiębiorstwa. Wykładowcami będą: Jacek Rońda, doradca Ministra Nauki i Informatyzacji ds. offsetu, Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, Aleksander Bąkowski, doradca Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Małgorzata Snarska-Świderska, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego

W programie m.in. omówienie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, wykorzystanie funduszy strukturalnych, rozwój nowych technologii, przedstawienie wzorów wniosków projektowych i wspólne ich wypełnianie, procedury aplikacyjne oraz kryteria oceny wniosków.

Warsztaty odbędą się w siedzibie KPK w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 21 w Sali 100. Koszt uczestnictwa wynosi 100zł, a liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=416

Stypendia Marie Curie - lista otrzymanych wniosków EIF i EST

W związku z dużą liczbą wniosków nadesłanych na lutowe konkursy o europejskie stypendia indywidualne (EIF) oraz stypendia dla instytucji na przyjmowanie początkujących naukowców (EST). Komisja Europejska zdecydowała nie wysyłać potwierdzeń otrzymania wniosku. Do wnioskodawców rozesłana zostanie wiadomość e-mail (wygenerowana automatycznie) z informacją o adresie internetowym, pod którym umieszczone zostaną listy nadesłanych wniosków. Wstępne listy powinny pojawić się w tym tygodniu pod adresem: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/opportunities/proposals_en.html

NEST - Wyniki konkursu FP6-2003-NEST-A na stronie KPK

Na stronie: http://www.6pr.pl/n/s/6/konkursy_wyn.html zamieszczone zostały wyniki pierwszego konkursu programu NEST o identyfikatorze FP6-2003-NEST-A i terminach zakończenia składania wniosków:14 maja 2003 i 22 października 2003.

Nowy serwis CORDISu – debata nt. 7 Programu Ramowego

CORDIS uruchomił nowy serwis informacyjny o przyszłym – 7 Programie Ramowym. Debata nt. 7PR zaczęła się we wrześniu 2003, kiedy to Rada zasugerowała potrzebę lepszego wykorzystania przez sektor B+R dostępnych funduszy, w tym funduszy strukturalnych. Od tego czasu pojawiło się kilka znaczących opinii. Najważniejsze z nich są dostępne na stronach serwisu w sekcji „FP7 related news”. Serwis ma na celu informowanie o aktualnym rozwoju wydarzeń związanych z debatą o 7PR. Jego adres to: http://www.cordis.lu/era/fp7.htm

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl