Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 159 z dnia 15 listopada 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plPRZESZUKIWANIE BAZ PATENTOWYCH

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty: "Przeszukiwanie baz patentowych a innowacyjność projektu w 7. Programie Ramowym UE". Warsztaty odbędą się 23 listopada 2010 r., na Politechnice Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 3a w Poznaniu.

Warsztaty poprowadzone zostaną przez specjalistę z tej dziedziny - Łukasza Wściubiaka z Regionalnego Punktu Kontaktowego z Krakowa. Podczas warsztatów zapoznacie się Państwo z ogólnymi informacjami na temat aspektów praw własności intelektualnej. W programie przewidziane są liczne ćwiczenia praktyczne, związane z przeszukiwaniem różnych baz patentowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tutajDNI INFORMACYJNE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZĘDSIEBIORSTW Z BRANŻY ICT

Komisja Europejska organizuje dni informacyjne skierowane do MŚP zamierzających złożyć wnioski na konkurs "SME initiative on Digital Content", którego ogłoszenie przewidywane jest na 1 lutego 2011r. Spotkania te pomogą uczestnikom lepiej przygotować składany projekt oraz znaleźć potencjalnych partnerów do konsorcjum.

- 22 listopada br. - Frankfurt nad Menem
- 9 grudnia br. - Budapeszt

Szczegółowe informacje: tutajFUNDUSZE NA WDRAŻANIE EKO-INNOWACJI

W dniu 23 listopada br. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje w Warszawie warsztaty dotyczące "Funduszy na wdrażanie eko-innowacji" w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP). Głównym szkoleniowcem będzie Pani Ewa Bloch z WestMidlands European Service, która przedstawi kryteria oceny wniosku, wskazówki jak przygotować poprawny wniosek oraz poprowadzi część ćwiczeniową spotkania.

Szczegółowe informacje: tutaj

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR UE

W dniu 2 grudnia br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: "Finansowanie projektów w 7. PR UE". Odbędą się one w InQbatorze, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Jest to kolejne z serii szkoleń, poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7.PR UE.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zasady finansowania w 7. Programie Ramowym, a także przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia. Spotkanie kierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.

Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Szczegółowe informacje: tutaj3. KONKURS W RAMACH INICJATYWY LEKÓW INNOWACYJNYCH

22 października br. ogłoszony został trzeci konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych. Termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2011r. W ramach konkursu otwarto 7 tematów, a przewidywany budżet każdego projektu (dofinansowanie KE) wynosi 5 - 20 mln Euro. Planowana jest seria interaktywnych prezentacji w internecie (webinaries) dedykowanych do każdego tematu konkursowego, w których urzędnicy przedstawią wymagania i oczekiwania związane z danym tematem. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań.

Szczegółowe informacje: tutaj
Opracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl