Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 158 z dnia 2 listopada 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plPrzeszukiwanie baz patentowych

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty: "Przeszukiwanie baz patentowych a innowacyjność projektu w 7. Programie Ramowym UE". Warsztaty odbędą się 23 listopada 2010 r., na Politechnice Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 3a w Poznaniu.

Warsztaty poprowadzone zostaną przez specjalistę z tej dziedziny - Łukasza Wściubiaka z Regionalnego Punktu Kontaktowego z Krakowa. Podczas warsztatów zapoznacie się Państwo z ogólnymi informacjami na temat aspektów praw własności intelektualnej. W programie przewidziane są liczne ćwiczenia praktyczne, związane z przeszukiwaniem różnych baz patentowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tutajAspekty prawne projektów w 7. Programie Ramowym

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 24 listopada br. do Warszawy na szkolenie poświęcone aspektom prawnym 7. Programu Ramowego. Podczas spotkania omówione zostaną podstawy prawne Programów Ramowych oraz umowy zawierane w ramach projektów 7. PR. Szkolenie poprowadzi Pani Marta Kozal - ekspert KPK.

Szczegółowe informacje: tutajNowe konkursy w Programie LUDZIE

20 października br. KE ogłosiła trzy konkursy w ramach Programu LUDZIE: Międzynarodowa wymiana pracowników (Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme), Współfinansowane regionalne, krajowe i międzynarodowe programy Marie Curie (COFUND) i Grant integracyjny (Marie Curie Career Integration Grant).

Międzynarodowa wymiana pracowników (Marie CURIE IRSES) - granty naukowe przyznawane na okres 2-4 lat dotyczące dowolnej dziedziny wiedzy przygotowywane przez konsorcja składające się z minimum 2 instytucji ulokowanych w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z 7.PR i jednej znajdującej się w kraju, z którym Komisja Europejska ma podpisaną umowę o współpracy naukowo-technologicznej, lub w kraju sąsiadującym z UE.

Termin składania wniosków: 17 marca 2011r.
Szczegółowe informacje: tutaj


Współfinansowane regionalne, krajowe i międzynarodowe programy Marie Curie (COFUND) - konkurs skierowany do różnego rodzaju samodzielnych organizacji w krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z 7.PR, prowadzących lub zamierzających uruchomić jeden lub kilka programów stypendialnych skierowanych do indywidualnych naukowców na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Termin składania wniosków: 17 lutego 2011.
Szczegółowe informacje: tutaj


Grant integracyjny (Marie Curie CIG) - nowa akcja, zastępująca dotychczas istniejące granty reintegracyjne. Aplikować mogą naukowcy posiadający stopnień doktora lub co najmniej 4-letni staż pracy badawczej (liczony od momentu uzyskania tytułu magistra). Projekt przeznaczony jest dla wszystkich naukowców niezależnie od posiadanego obywatelstwa, instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7.PR. Naukowiec nie może realizować grantu w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Wysokość grantu wynosi 25 000 EUR rocznie i jest przyznawana na okres od dwóch do czterech lat.

Szczegółowe informacje: tutaj"Pierwszy krok we własny biznes"

Inkubator Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań serdecznie zapraszają przyszłych przedsiębiorców do udziału w II edycji Programu szkoleniowo-doradczego "Pierwszy krok we własny biznes". Do 7 listopada br. studenci, doktoranci i pracownicy naukowi wielkopolskich szkół wyższych mogą zgłaszać swój pomysł na biznes, a autorzy 5 najlepszych pomysłów będą mogli je zaprezentować inwestorom kapitałowym podczas Forum Inwestycyjnego, które odbędzie się wiosną 2011 roku.

Szczegółowe informacje: tutajRejestracja na portalu EURAXESS

Zachęcamy instytucje do rejestrowania się na portalu EURAXESS. Zarejestrowane instytucje mają możliwość zamieszczania na portalu ofert pracy i stypendiów. Mogą również korzystać z zamieszczonych na portalu ofert naukowców oraz przeglądać bazę w celu znalezienia odpowiedniego naukowca.

W ostatnim czasie zostało wprowadzone udogodnienie dla instytucji. Nowa instytucja przy rejestracji może skorzystać z opcji "book a name" czyli "zastrzeż swoją nazwę". Opcja ta zapobiega powtórnemu wprowadzeniu instytucji przez kogoś innego. Ta możliwość jest dostępna jedynie dla instytucji, które nie były jeszcze zarejestrowane na portalu. Instytucje, które zarejestrowały się już wcześniej mogą jedynie skontaktować się ze swoimi pracownikami i ujednolicić nazwę. Obecnie z Polski jest zarejestrowanych 180 instytucji.

Szczegółowe informacje: tutaj (w zakładce Jobs)
Opracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl