Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 157 z dnia 15 października 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plJak napisać wniosek do 7. PR?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu ponownie zaprasza na dwudniowe warsztaty: "Jak napisać wniosek do 7.PR? Elementy dobrego projektu". Warsztaty odbędą się w dniach 4-5 listopada 2010 r., w InQbatorze, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Podczas warsztatów przekazane zostaną informacje jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie przewidziano liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł.

Szczegółowe informacje: tutajDzień informacyjny 3. Konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych

22 października br. Innovative Medicines Initiative zaprasza do Brukseli na dzień informacyjny poświęcony tematyce trzeciego konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych. Konkurs powinien zostać ogłoszony w drugiej połowie października z terminem składania wniosków do połowy stycznia 2011r. Podczas dnia informacyjnego uczestnicy otrzymają m.in. szczegółowe informacje na temat przewidywanych tematów konkursowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tutajDzień informacyjny INCO

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 29 października br. do Warszawy na Dzień Informacyjny poświęcony działaniom na rzecz Współpracy Międzynarodowej (INCO) w 7. Programie Ramowym. Spotkanie to skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej szczebla krajowego i regionalnego oraz jednostek naukowych, firm i stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze naukowo-technologicznym. Podczas spotkania wystąpi Pan Ralf Koenig z Austrii (FFG), który jest tamtejszym Krajowym Punktem Kontaktowym od INCO i ma duże doświadczenie w kwestii współpracy z krajami trzecimi. Prelegentami będą ponadto przedstawiciele MNiSW, NCBR, KPK, a doświadczeniami z realizacji projektów z krajami trzecimi będą się dzielić przedstawiciele polskich instytucji.

Szczegółowe informacje: tutajJRC poszukuje pracowników naukowych

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej poszukuje osób z wyższym wykształceniem pracujących naukowo. Instytuty JRC znajdujące się w Belgii, Holandii, Hiszpanii, we Włoszech i w Niemczech oferują naukowcom z krajów członkowskich UE stałą pracę na bardzo atrakcyjnych warunkach. Rejestrować się można w systemie EPSO (European Personnel Selection Office) i w odpowiedzi na jeden z otwartych konkursów złożyć odpowiednie dokumenty. Konkursy potrwają do 4 listopada br. do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje: tutajIAPP - Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim

7 grudnia br. upływa termin na składanie wniosków w ramach "Industry-Academia Partnership and Pathways". Konsorcjum projektu IAPP musi się składać przynajmniej z 2 partnerów z dwóch różnych sektorów znajdujących się w 2 różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR (np. Norwegia, Szwajcara, Izrael). W ramach 3-4-letnich projektów możliwa jest wymiana pracowników pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową, przy zachowaniu minimalnego wymogu istnienia dwóch partnerów z dwóch różnych sektorów i państw.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza przedstawicieli jednostek naukowych i firm zainteresowanych złożeniem wniosku na indywidualne spotkania z konsultantkami RPK - P. Ewą Kocińską (ek@ppnt.poznan.pl) i P. Joanną Bosiacką-Kniat (jk@ppnt.poznan.pl).Konferencja dotycząca mobilności i kariery naukowców

Belgijska Prezydencja Rady Unii Europejskiej wraz z Komisją Europejską w dniach 9-10 listopada br. organizują w Brukseli konferencję na temat mobilności i kariery naukowców (The Career and Mobility of the Researcher Conference 2010). Konferencja zostanie poprzedzona naukowymi warsztatami, które odbędą się 8 listopada w Muzeum Instrumentów Muzycznych. W programie analiza aktualnego stanu mobilności naukowców wraz z przeglądem najlepszych praktyk oraz przedstawienie przyszłej sytuacji w omawianym obszarze tematycznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: tutajNowa ustawa o finansowaniu nauki

1 października br. weszła w życie nowa ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia br. (Dz.U. 96, poz. 615). W najbliższym czasie wejdzie w życie również rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Istotna zmiana, która nastąpi to zmniejszenie wysokości dofinansowania MNiSW. Nie będzie ono większe niż 80% kosztów udziału jednostki w projekcie ze środków krajowych.
Opracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl