Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 156 z dnia 30 września 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plPrawa własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym UE

Przypominamy o szkoleniu organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE z Poznania wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dotyczącym praw własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym UE, które odbędzie się 7 października br. Podczas szkolenia przedstawione zostaną ogólne zagadnienia z zakresu własności intelektualnej oraz aspekty praw własności intelektualnej w odniesieniu do 7. PR UE. Spotkanie poprowadzą specjaliści z tej dziedziny - dr Dariusz Kasprzycki i dr Justyna Ożegalska-Trybalska - pracownicy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tutajBudżet projektu w 7. PR

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE z Poznania serdecznie zaprasza 12 października br., na warsztaty dotyczące konstruowania budżetu projektu w 7. PR UE. Spotkanie skierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę na temat aspektów finansowych w programach ramowych UE. Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną liczne ćwiczenia pozwalające w praktyczny sposób zapoznać się z poszczególnymi etapami konstruowania budżetu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tutajIAPPY - początkiem europejskiej współpracy

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE z Poznania serdecznie zaprasza 14 października br., na warsztaty pt.: "IAPPY - początkiem europejskiej współpracy. Wymiana personelu między przemysłem a akademią". Spotkanie skierowane jest zarówno do przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw jak i do reprezentantów jednostek naukowych planujących nawiązanie współpracy z firmami. Celem projektów typu IAPP jest wypracowanie długoterminowej współpracy miedzy środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tutajJak napisać wniosek do 7. PR

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty: "Jak napisać wniosek do 7.PR? Elementy dobrego projektu". Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 października 2010 r., w Inqbatorze, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Podczas warsztatów przekazane zostaną informacje jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł.

Szczegółowe informacje: tutajDzień informacji i rozwoju sieci kontaktów w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych

8 października br. Komisja Europejska organizuje w Brukseli dzień informacji i rozwijania sieci kontaktów w zakresie dwóch głównych problemów społecznych w obszarze tematycznym "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" Siódmego Programu Ramowego. Problemy te to: "Przeciwdziałanie biedzie w kontekście rozwoju" oraz "Ekonomiczne, społeczne i polityczne warunki zaspokojenia światowych potrzeb w zakresie wyżywienia".

Więcej informacji: tutajFundusze europejskie dla nauki

Fundacja ProRegio zaprasza na bezpłatne warsztaty z cyklu "Fundusze europejskie dla nauki". Pierwsze spotkanie z tej serii odbędzie się 15 października br. w Toruniu. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli jednostek naukowych, szkół wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami aplikowania, rozliczania oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Więcej informacji: tutajPolsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

1 września br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach ogłoszonego Polsko-Izraelskiego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe. Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Wynikami prac w realizowanych projektach powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada br.

Więcej informacji: tutaj
Opracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl