Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 151 z dnia 15 czerwca 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plRozwój potencjału badawczego Poznania - seminarium

17 czerwca br. odbędzie się seminarium "Rozwój potencjału badawczego Poznania", którego organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

Seminarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozwój wydziałów i instytutów naukowych, mających wpływ na decyzję o pisaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady programu "Potencjał badawczy w 7. PR", omówione zostaną kluczowe elementy wniosku a także zaprezentowane zostaną wyniki poprzednich konkursów w tym programie. Na zakończenie spotkania przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Więcej informacji: Nasze SzkoleniaZarządzanie własnością intelektualną

18 czerwca br. Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu "Zarządzanie własnością intelektualną", organizowanym w ramach projektu "2. PATENT na innowacyjny biznes".

Szkolenie kierowane jest w szczególności do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów (do 12 m-cy od zakończenia studiów).

Podczas spotkania, uczestnikom przekazana zostanie wiedza dotycząca zarządzania własnością intelektualną oraz wspierania proinnowacyjnych postaw. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję nabyć umiejętność analizy potencjału rynkowego wynalazku oraz wyboru ścieżki komercjalizacji.

Więcej informacji: tutajStypendium po szwajcarsku

22 czerwca br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na szkolenie z pisania wniosków stypendialnych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

W praktyce są to wyjazdy stypendialne dla doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii, a także krótkie wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją.

Więcej informacji: Nasze SzkoleniaTydzień z 7.PR w Warszawie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje Tydzień z 7. PR w Warszawie. Od 21 do 25 czerwca br. odbędą się w Warszawie dni informacyjne programu Współpraca.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące 7. PR UE, również te dotyczące pozostałych programów szczegółowych: Ludzie, Pomysły i Możliwości; nowe programy pracy na rok 2011; a także doświadczenia osób realizujących projekty w poprzednich konkursach.

Spotkania poprowadzą koordynatorzy z KPK, eksperci oceniający wnioski, realizatorzy projektów, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i inni eksperci.

Spotkania odbędą się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B w Warszawie.

Szczegółowe programy spotkań wraz z możliwością rejestracji dostępne są na stronie: tutajKonkurs "Fundusze i Nauka"

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio w partnerstwie z firmą Smartlink zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie "Fundusze i Nauka".

W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia, zrealizowane przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do rozwoju nauki w Polsce.

Konkurs jest częścią projektu "Fundusze europejskie dla nauki - nauka dla Polski", który został doceniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jako jedyny otrzymał dofinansowanie, w ramach tegorocznego konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach:
- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
- Komercjalizacja badań
- Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych

Więcej informacji: konkurs@smartlink.plWręczenie Kryształowych Brukselek 2010

31 maja 2010 r. już po raz piąty odbyła się uroczystość wręczenia Kryształowych Brukselek - nagrody Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich uczestników Programów Ramowych UE.

W kategorii INSTYTUCJA BADAWCZA m.in. nagrodę zdobyło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Gratulujemy!

Więcej informacji: tutajTematyka nowego konkursu - priorytet Zdrowie

Niebawem rusza kolejna tura konkursów w 7.PR. Już teraz na serwisie CORDIS dostępna jest wstępna tematyka dla najbliższego konkursu z priorytetu Zdrowie. Oficjalne ogłoszenie konkursu planowane jest na lipiec 2010, a termin składania wniosków w październiku/listopadzie 2010.

Więcej informacji: tutajOpracowanie:
Agata Bartoszewska
e-mail: ab@ppnt.poznan.pl