Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 150 z dnia 31 maja 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plRuszyła kolejna edycja Konkursu Granty na Granty

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił IV edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" w 2010 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: tutajRozwój kariery naukowej
7. Program Ramowy UE, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

2 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza na spotkanie, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój kariery naukowej.

W programie m.in.:
- Programy Szczegółowe People (Ludzie), Ideas (Pomysły), Capacities (Możliwości) - Infrastruktury badawcze,
- Portal Komisji Europejskiej EURAXESS (oferty pracy i pomoc dla migrujących naukowców),
- JRC - Wspólnotowe Centrum Badawcze,
- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (stypendia i programy).

Szczegółowe informacje: tutajRAPORT IDEALNY w 7.PR

15 czerwca br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty dotyczące przygotowywania raportów w 7. Programie Ramowym.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady raportowania w 7. Programie Ramowym UE oraz omówione poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR.

Zaprezentowany będzie także elektroniczny system składania sprawozdań - FORCE i SESAM - obowiązkowy od 1 marca br. dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe raportu, w tym niezbędne formularze.

W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu.

Więcej informacji: Nasze SzkoleniaFinansowanie projektów w 7.PR - warsztaty

15 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza na warsztaty "Finansowanie projektów w 7.PR".

Podczas spotkania omówione zostaną zasady finansowania projektów obowiązujących w 7. Programie Ramowym.

Warsztaty kierowane są do służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się rozliczaniem projektów w programach ramowych.

Więcej informacji: tutajRozwój potencjału badawczego Poznania - seminarium

17 czerwca br. odbędzie się seminarium "Rozwój potencjału badawczego Poznania", którego organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

Seminarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozwój wydziałów i instytutów naukowych, mających wpływ na decyzję o pisaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady programu "Potencjał badawczy w 7. PR", omówione zostaną kluczowe elementy wniosku a także zaprezentowane zostaną wyniki poprzednich konkursów w tym programie. Na zakończenie spotkania przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Więcej informacji: Nasze SzkoleniaStypendium po szwajcarsku

22 czerwca br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na szkolenie z pisania wniosków stypendialnych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

W praktyce są to wyjazdy stypendialne dla doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii, a także krótkie wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją.

Więcej informacji: Nasze SzkoleniaTydzień z 7.PR w Warszawie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje Tydzień z 7. PR w Warszawie. Od 21 do 25 czerwca br. odbędą się w Warszawie dni informacyjne programu Współpraca.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące 7. PR UE, również te dotyczące pozostałych programów szczegółowych: Ludzie, Pomysły i Możliwości; nowe programy pracy na rok 2011; a także doświadczenia osób realizujących projekty w poprzednich konkursach.

Spotkania poprowadzą koordynatorzy z KPK, eksperci oceniający wnioski, realizatorzy projektów, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i inni eksperci.

Spotkania odbędą się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B w Warszawie.

Szczegółowe programy spotkań wraz z możliwością rejestracji dostępne są na stronie: tutajIV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010

Od 28 czerwca do 2 lipca br. w Poznaniu odbędzie się IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010. Organizatorami wydarzenia są Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010 będzie przeglądem bieżących prac prowadzonych w krajowych ośrodkach badawczych związanych z nauką i technologiami w skali nano.

Przegląd dotyczyć będzie głównie metod wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, ich zastosowań oraz modelowania różnorodnych procesów nanotechnologicznych.

Konferencja NANO 2010 pomyślana jest jako interdyscyplinarne forum naukowo-techniczne, na którym spotykają się przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach.

Więcej informacji: tutajStypendia LOreal Polska dla Kobiet i Nauki

1 maja br. rozpoczęła się kolejna, dziesiąta edycja konkursu na stypendia LOreal Polska dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Ogólnopolskie jury, pod przewodnictwem profesor Ewy Łojkowskiej wyłoni, spośród nadesłanych kandydatur - 3 doktorantki oraz 2 habilitantki, które otrzymają w 2011 roku odpowiednio 25.000 oraz 30.000 zł.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 lipca br.

Więcej informacji: tutajOpracowanie:
Izabela Stelmaszewska-Patyk
e-mail: is@ppnt.poznan.pl