Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 15 z dnia 1 marca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Transport powierzchniowy – Dzień Informacyjny

9 marca br. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dzień informacyjny nt. priorytetu 6b „Transport powierzchniowy”. Wykładowcą będzie m.in. krajowy koordynator tegoż priorytetu - Zbigniew Turek. Mowa będzie o drugim konkursie (omówienie priorytetów i typów projektów), o wynikach 1-go konkursu, współpracy trójkąta Polska-Węgry-Niemcy w obszarze transportu powierzchniowego. Spotkanie odbędzie się w siedzibie KPK przy ul. Świętokrzyskiej 21 w Warszawie. Więcej informacji i możliwość rejestracji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=391

Dzień Informacyjny Programu eTen

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu eTen utworzony w Ministerstwie Nauki Informatyzacji zaprasza na Dzień Informacyjny programu Komisji Europejskiej — eTEN, który odbędzie się 10 marca br. w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki, PAN przy ulicy Ks. Trojdena 4 w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyć będą eksperci z Unii Europejskiej odpowiedzialni za realizację programu eTEN, którzy przedstawią zasady i procedury realizacji projektów.

eTEN jest programem przygotowanym przez Komisję Europejską z myślą Usług przyspieszeniu rozwoju eUsług w społeczeństwie informacyjnym poprzez dofinansowywanie implementacji usług o zasięgu transeuropejskim. W ramach programu eTEN można uzyskać dofinansowanie projektów realizowanych w dziedzinach eAdministracja, eZdrowie, eInclusion (zapobieganie alienacji społecznej), eNauczanie, zaufanie i bezpieczeństwo (eBiznes, eHandel).

Informacje o najbliższym konkursie, który zostanie otwarty na początku marca br. dostępne są na stronie: www.europa.eu.int/eten

Więcej informacji o eTen znajdziecie Państwo na stronie: www.mnii.gov.pl/eten

Spotkanie jest bezpłatne. Zgłaszać się można mailowo: eten@mnii.gov.pl lub telefonicznie (22) 5292337, (22) 5292360.

Problematyka finansowa i prawna udziału w 6.PR UE

23 marca br. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje kolejne szkolenie nt. finansów w 6.PR. Będzie mowa o informacjach zawartych w „Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes” oraz o kwestiach dot. praw własności intelektualnej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie KPK w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 21. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=390

Nowy serwis na CORDISie: Infrastruktury w 6.PR

Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis informacyjny o programie Infrastruktury badawcze w 6. PR. Jego adres to: http://www.cordis.lu/infrastructures/

Konferencja w Poznaniu – Fundusze Strukturalne dla Innowacyjnej Wielkopolski

29 marca br. w Poznaniu odbędzie się konferencja nt. ”Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla innowacyjnego rozwoju wielkopolskich instytucji i przedsiębiorstw” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Punktu Kontaktowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i innych ekspertów w dziedzinie funduszy. Więcej informacji ukaże się niebawem na naszej stronie internetowej w dziale IMPREZY.

Warsztaty nt. pisania wniosków o stypendia Marie Curie dla instytucji

31 marca br. organizujemy warsztaty dla piszących wnioski o stypendia transferu wiedzy i konferencje/kursy szkoleniowe Marie Curie. Spotkanie odbędzie się na Akademii Rolniczej w godz. od 10-15. Dokładne miejsce i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo wkrótce na naszej stronie internetowej w dziale IMPREZY. Podczas warsztatów, oprócz części ogólnej z ćwiczeniami, przewidujemy także możliwość indywidualnych konsultacji – warunkiem udziału w konsultacjach jest przesłanie do nas (na adres: agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl) szkicu wniosku w terminie do 26 marca br.

Tłumaczenie kontraktu do 6.PR na język polski

Tłumaczenie kontraktu z KE w ramach 6.PR na język polski (Core-Contract, Annex II, Annex III dla Integrated Projects, Networks of Excellence, Cooperative Research, Collective Research, Integrated Infrastructure Initiatives) umieszczone zostało na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.6pr.pl/prawo/index.html

Planowany trzeci konkurs w priorytecie tematycznym
“Zmiany globalne i ekosystemy”

Komisja Europejska planuje trzeci konkurs w priorytecie tematycznym “Zmiany globalne i ekosystemy” na lipiec 2004 r. Termin składania wniosków na projekty zintegrowane (IP) i sieci doskonałości (NoE); na projekty typu (STREP), działań koordynujących (CA) i działań wspomagających (SSA) upływa 28 października br. Planowany budżet wynosi 205 mln euro.

Aktualny szkic programu pracy jest dostępny na stronie internetowej KoWi: http://www.kowi.de/aktuelles/default.htm

Ocena wniosków IP i NoE będzie przebiegać dwustopniowo. W pierwszej fazie należy przekazać do oceny szkic projektu o objętości maksimum 15 stron. Dwa dokumenty Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska mogą być przydatne do opracowania i złożenia wniosku projektowego:

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl