Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 149 z dnia 15 maja 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7.PR

W dniach 19-20 maja br. odbędą się dwudniowe warsztaty nt. "Zarządzania projektami w 7.PR" organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

Warsztaty są skierowane do osób mających podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE i zainteresowanych aplikowaniem do Komisji Europejskiej lub rozpoczynających realizację projektu, ewentualnie już realizujących projekty.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. PR UE. Zarządzanie rozpoczyna się już w momencie pisania wniosku i tworzenia konsorcjum, przybiera na sile w czasie negocjacji umowy z Komisją Europejską i trwa nieprzerwanie aż do zakończenia realizacji projektu, a nawet dłużej. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania, w tym także z umową konsorcjum wg wzoru DESCA Spotkanie poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Koszt uczestnictwa wynosi 400 zł.

Więcej informacji na stronie: Nasze SzkoleniaPATENT NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKĄ

W dniu 26 maja 2010 r. w Poznaniu odbędą się warsztaty: "Patent na przedsiębiorczość akademicką". Warsztaty organizowane są przez Fundację Rozwoju Regionów ProRegio w ramach projektu "2.PATENT na innowacyjny biznes".

Zaproszenie do udziału skierowane jest w szczególności do doktorantów, młodych pracowników nauki oraz studentów, dla których wiedza przekazywana podczas warsztatów może okazać się niezbędna w trakcie kolejnych lat pracy.

W trakcie warsztatów omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z własnością intelektualną i jej ochroną w kontekście przedsiębiorczości akademickiej. Podczas trwania warsztatów cały czas będzie działał Mobilny Punkt Konsultacyjny w ramach projektu.

Szczegółowe informacje: http://www.proregio.org.pl/info/warsztaty,.htmlWSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW - NOWE PERSPEKTYWY

26 maja 2010 r. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja "Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - nowe perspektywy".

Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a organizatorami są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Związek Banków Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) - Instrumenty Finansowe dla MŚP. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, PARP, KPK, ZBP, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz zaproszeni eksperci.

Pierwsza część konferencji poświęcona będzie strategiom - uczestnicy spotkania będą mogli skonfrontować realność polskiego systemu innowacyjnego z trendami globalnej gospodarki, europejską Strategię 2020 z planami polskiego rządu. W części drugiej mowa będzie o narzędziach wspierania innowacyjności - zarówno finansowych jak i doradczych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie mądremu wyborowi sposobów i źródeł finansowania, dostosowanym do potrzeb polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencji towarzyszyć będą stoiska eksperckie organizatorów spotkania.
Impreza zorganizowana jest w ramach europejskich inicjatywy SME Week 2010.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji na stronie: kpk.gov.plII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2010 r. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Gospodarczy. Kongres ten pierwotnie miał odbyć się w kwietniu br. jednakże ze względu na żałobę narodową termin został przesunięty.

Jest to największa impreza biznesowa w naszej części Europy. Weźmie w niej udział ok. 4000 uczestników i blisko 700 prelegentów. Podczas spotkania odbędzie się kilkadziesiąt sesji i debat panelowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.eec2010.eu/pl/Stypendia LOreal Polska dla Kobiet i Nauki

1 maja br. rozpoczęła się kolejna, dziesiąta edycja konkursu na stypendia LOreal Polska dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Ogólnopolskie jury, pod przewodnictwem profesor Ewy Łojkowskiej wyłoni, spośród nadesłanych kandydatur - 3 doktorantki oraz 2 habilitantki, które otrzymają w 2011 roku odpowiednio 25.000 oraz 30.000 zł.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 lipca br.

Więcej informacji na: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska-Patyk
e-mail: is@ppnt.poznan.pl