Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 148 z dnia 15 kwietnia 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.plDYSKUSJE PRZY LUNCHU

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu oraz Star-Net Transport zapraszają na spotkanie pod hasłem: Dyskusje przy lunchu - Innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw!

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2010 r. w poznańskim hotelu Sheraton.

Nietypowa formuła spotkania pozwoli na zapoznanie się z praktyczną stroną przygotowania oraz realizacji projektów z 7. PR w miłej i zachęcającej do dyskusji atmosferze. Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ale również reprezentantów jednostek naukowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami. Spotkanie będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z praktyczną stroną przygotowania oraz realizacji projektów z 7. Programu Ramowego UE.

Więcej informacji na stronie: Nasze SzkoleniaO 7. PROGRAMIE RAMOWYM OD PODSTAW

Branżowy Punkt Kontaktowy IT wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Poznaniu serdecznie zapraszają na Dzień Informacyjny poświęcony 7. Programowi Ramowemu Unii Europejskiej, który odbędzie się 21.04.2010 r. w sali 1311 (13 piętro) Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, przy ul. Dąbrowskiego 79a w Poznaniu.

Spotkanie, które potrwa ok. 2,5 godziny, rozpocznie się o godzinie 10.00, a poprzedzone będzie rejestracją uczestników od 9.45. Adresowane jest do przedstawicieli firm i jednostek naukowych, które do tej pory nie miały styczności z 7. Programem Ramowym oraz osób chcących usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

Agenda oraz rejestracja na spotkanie znajdują się na stronie: kontaktowy.euWSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI FIRM SEKTORA TRANSPORTU
POWIERZCHNIOWEGO W 7. PROGRAMIE RAMOWYM - WARSZTATY

W dniu 28 kwietnia 2010 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty dotyczące możliwości wspierania uczestnictwa polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w sektorze transportu powierzchniowego w inicjatywach 7. Programu Ramowego.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie aktualnych obszarów tematycznych związanych z finansowaniem rozwoju nowych technologii w sektorze transportu, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa MŚP w projektach badawczych. Zaprezentowane zostaną również szczegółowe informacje nt. konkursów dotyczących technologii morskich oraz tematyki zielonych pojazdów i ekologicznego transportu, która finansowana jest przez Komisję Europejską od ubiegłego roku w ramach konkursów na projekty badawcze European Green Cars Initiative.

Dodatkowo, przestawione zostaną zagadnienia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla transportu w 7. PR, jak również zagadnienia związane z Funduszami Strukturalnymi i specjalnymi projektami obszaru tematycznego CAPACITIES 7. PR. Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprezentują aktualną tematykę działań realizowaną w ramach konkursów dwóch inicjatyw ERA NET: Martec (technologie morskie) i Transport.

Więcej informacji na stronie: kpk.gov.plCORDIS BEZ TAJEMNIC - JAK PORUSZAĆ SIĘ PO STRONACH 7. PR

Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "CORDIS bez tajemnic - jak poruszać się po stronach 7. Programu Ramowego", które odbędą się 28.04.2010 r. w sali 1311 (13 piętro) Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, przy ul. Dąbrowskiego 79a w Poznaniu.

Spotkanie rozpocznie o godzinie 10.00 i potrwa 1,5 godziny. Warsztaty podzielone będą na dwie części. Podczas pierwszej z nich dowiedzą się Państwo m.in. jak znaleźć informacje o otwartych konkursach, dokumentach i projektach realizowanych w 7. PR, zarejestrować swoją organizację w bazie 7. PR oraz jak szukać partnerów do projektów. Druga część warsztatów poświęcona będzie systemowi składania wniosków projektowych, zwanemu EPSS. Krok po kroku przedstawiona zostanie tu procedura rejestracji wniosku, a następnie jego uzupełniania i wysyłania do Komisji Europejskiej.

Rejestracja na spotkanie znajduję się na stronie: kontaktowy.euEUROPEJSKIE PROJEKTY TRANSPORTOWE -
NOWE WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, koordynator projektu B2B LOCO, zaprasza na pierwszą międzynarodową konferencję projektu pt.: "Europejskie Projekty Transportowe - nowe wyzwania i możliwości dla przedsiębiorstw", która odbędzie się w Poznaniu, w dniu 13 maja 2010r. Wydarzenie to będzie integralną częścią Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS & EUROLOG 2010.

Konferencja poświęcona będzie europejskim projektom logistycznym, których rezultaty dostarczyły wzory dobrych praktyk, bądź nowych rozwiązań oraz przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstw branży transportowej. Specjaliści z międzynarodowych konsorcjów zaprezentują osiągnięcia wybranych projektów badawczo - naukowych realizowanych w ramach europejskich programów badawczych oraz szanse i możliwości rozwoju sektora transportowego. Celem konferencji będzie, nie tylko promocja wybranych, innowacyjnych rozwiązań, ale również promocja idei współpracy przedsiębiorstw w ramach istniejących klastrów i sieci, jako efektywnej strategii i przewagi konkurencyjnej pozwalającej na wzmocnienie swojej pozycji na rynku.

Więcej informacji na: b2bloco.euZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7.PR

Dwudniowe warsztaty nt. "Zarządzania projektami w 7.PR" organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, zostały przeniesione na 19-20 maja 2010 r.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się realizacją projektów oraz ich zarządzaniem w ramach Programów Ramowych UE. Warsztaty będą składały się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznych ćwiczeń.

Spotkanie poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Więcej informacji na stronie: Nasze SzkoleniaKONKURS NA STANOWISKO:
KOORDYNATORA CENTRÓW BADAWCZYCH
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ogłosiła konkurs na stanowisko - Koordynatora Centrów Badawczych - Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Fundacja UAM, w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT), planuje usprawnić organizację działalności Centrów Badawczych. Centra tworzone są w porozumieniu z uczelnią - Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działają w oparciu o infrastrukturę badawczą umiejscowioną w Parku lub dzierżawioną od Uniwersytetu. Zadaniem Centrów jest prowadzenie działalności usługowej oraz rozwoju technologii nakierowanej na potrzeby rynku. Pracami Centrów Badawczych kierują pracownicy uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące profilu w/w stanowiska oraz warunków jakie musi spełniać kandydat dostępne są na stronie: ppnt.poznan.pl

Wnioski aplikacyjne należy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2010 r. na adres: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dopiskiem "Konkurs Koordynator", ul. Rubież 46, 61-12 Poznań lub na adres email: ppnt@ppnt.poznan.pl, z dopiskiem "koordynator Centrów Badawczych".DLACZEGO NAUKOWCY EMIGRUJĄ ZE SWOICH KRAJÓW?

Krajowe oraz Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców zwracają się z gorącą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety, utworzonej w ramach międzynarodowego projektu unijnego MOREBRAIN.

W projekt zaangażowana jest cała międzynarodowa sieć EURAXESS, gdyż ankieta jest adresowana do naukowców we wszystkich krajach Europy i w USA. Ankieta bada przyczyny, dla których naukowcy emigrują ze swoich krajów, pozostają za granicą na stałe, a także jakie są przyczyny ich powrotów do kraju pochodzenia. Chcielibyśmy, aby ankieta dotarła do jak największej grupy naukowców, nie tylko tych na emigracji. Wszystkich naukowców pracujących w polskich placówkach naukowych (od doktoranta po profesora), a także w przemyśle.

Serdecznie prosimy o poświęcenie 15 minut naszej ankiecie. Z góry dziękujemy za współpracę.

Ankieta dostępna pod adresem: survey.ucd.ie

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska-Patyk
e-mail: is@ppnt.poznan.pl