Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 147 z dnia 1 kwietnia 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Wesołego Alleluja.


Życzy

Zespół RPK Poznań

WARSZTATY FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR

W dniu 08 kwietnia 2010 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie, zaprasza na warsztaty dotyczące finansowania projektów w 7. Programie Ramowym.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady finansowania projektów obowiązujących w 7. Programie Ramowym.

Warsztaty skierowane są do służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3957ROZWIŃ SKRZYDŁA - WARSZTATY

W dniu 13 kwietnia 2010 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Politechnice Poznańskiej zapraszają na warsztaty pt.: ROZWIŃ SKRZYDŁA - Oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej i portalu EURAXESS.

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) umożliwia naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Centrum posiada siedem instytutów badawczych, usytuowanych w pięciu krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy) oferujących pracę czasową, stypendia, staże, szkolenia. Aplikowanie o pobyt w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty, dlatego też znalezienie właściwej oferty może sprawiać kłopoty. Podczas warsztatów będzie się można dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób dotrzeć do niezbędnych informacji.

Warsztaty będą również dobrą okazją do zapoznania się z ofertą Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców - EURAXESS, który umożliwia dotarcie do ofert pracy, stypendiów, staży w różnych instytutach naukowych w Europie i poza nią.

Więcej informacji na stronie: Nasze SzkoleniaWIOSENNY APETYT NA STYPENDIUM - WARSZTATY

W dniu 15 kwietnia 2010 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu zaprasza na warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych. "Wiosenny apetyt na stypendium - warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marie Curie", kierowane jest wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub tytuł doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo - szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

Podczas warsztatów omówione zostaną szczegółowo zasady wypełniania i składania wniosków, a także kryteria oceny wniosków przez ekspertów. Uczestnicy, poza tym jak napisać dobry projekt, dowiedzą się również na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby wniosek uzyskał wysoką ocenę ekspertów KE.

W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować proszone są o przesłanie szkiców projektowych do dnia 12 kwietnia br. na adres ab@ppnt.poznan.pl.

Więcej informacji na stronie: Nasze SzkoleniaWSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI FIRM SEKTORA TRANSPORTU POWIERZCHNIOWEGO W 7. PROGRAMIE RAMOWYM - WARSZTATY

W dniu 28 kwietnia 2010 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie nt. "Wspierania innowacyjności firm sektora transportu powierzchniowego w 7. Programie Ramowym".

W programie spotkania znajdą się zagadnienia dotyczące:
- 4 konkursu tematu "Transport i Aeronautyka" 7. Programu Ramowego,
- Europejskich Inicjatyw Zielonych Pojazdów,
- ERA-NET Transport - współpracy międzynarodowej w obszarze technologii transportu drogowego,
- MARTEC ERA NET- współpracy międzynarodowej w obszarze technologii transportu morskiego,
- Tematyki transportu w najbliższych konkursach obszaru ICT w 7.PR i CIP (w tym inicjatywa "Green Cars"),
- ENIAC Joint Undertaking - możliwości finansowania projektów dla "zielonych pojazdów",
- Wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw ze źródeł 7. Programu Ramowego,
- Funduszy Strukturalnych - rozwoju innowacyjnych technologii w transporcie.

Warsztaty skierowane są głównie do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3974ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7.PR

Dwudniowe warsztaty nt. "Zarządzania projektami w 7.PR" organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, zostały przeniesione na 19-20 maja 2010 r.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się realizacją projektów oraz ich zarządzaniem w ramach Programów Ramowych UE. Warsztaty będą składały się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznych ćwiczeń.

Spotkanie poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Szczegółowe informacje wkrótce będą dostępne na stronie: Nasze SzkoleniaKONKURS NA STANOWISKO: KOORDYNATORA CENTRÓW BADAWCZYCH
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ogłosiła konkurs na stanowisko - Koordynatora Centrów Badawczych - Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Fundacja UAM, w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT), planuje usprawnić organizację działalności Centrów Badawczych. Centra tworzone są w porozumieniu z uczelnią - Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działają w oparciu o infrastrukturę badawczą umiejscowioną w Parku lub dzierżawioną od Uniwersytetu. Zadaniem Centrów jest prowadzenie działalności usługowej oraz rozwoju technologii nakierowanej na potrzeby rynku. Pracami Centrów Badawczych kierują pracownicy uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące profilu w/w stanowiska oraz warunków jakie musi spełniać kandydat dostępne są na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/web/index.php/page/news?id=167 Wnioski aplikacyjne należy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2010 r. na adres: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dopiskiem "Konkurs Koordynator", ul. Rubież 46, 61-12 Poznań lub na adres email: ppnt@ppnt.poznan.pl, z dopiskiem "Koordynator Centrów Badawczych".KOMISJA EUROPEJSKA OGŁOSIŁA NOWE KONKURSY W 7.PR

Stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy na terenie Europy (IEF)
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IEF
Data ogłoszenia: 17 marca 2010r.
Budżet: 95 mln euro
Termin składania wniosków: 17 sierpnia 2010r.
Zakres konkursu:
Granty dla naukowców z tytułem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym na wyjazdy od 12 do 24 miesięcy na terenie UE i krajów stowarzyszonych z 7.PR.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy poza Europę (IOF)
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IOF
Data ogłoszenia: 17 marca 2010r.
Budżet: 28 mln euro
Termin składania wniosków: 17 sierpnia 2010r.
Zakres konkursu:
Granty dla naukowców z tytułem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym na wyjazdy poza Europę i na powrót do kraju UE lub stowarzyszonego z 7.PR w czasie od 12 do 36 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Stypendia indywidualne Marie Curie na przyjazdy do Europy (IIF)
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IIF
Data ogłoszenia: 17 marca 2010r.
Budżet:  28 mln euro
Termin składania wniosków: 17 sierpnia 2010r.
Zakres konkursu:
Granty dla naukowców z tytułem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym na przyjazdy do UE lub krajów stowarzyszonych z 7.PR na czas od 12 do 24 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl