Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 146 z dnia 15 marca 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


KARIERA NAUKOWA W EUROPIE. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców

16 marca br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Przyrodniczym zapraszają na spotkanie pt.: "Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców".

Spotkanie skierowane jest do młodych naukowców z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie bogata oferta stypendialna dla doktorantów. Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Rządu Francuskiego oraz Szwajcarskiego-Polskiego Programu Współpracy. Ponadto przedstawionych zostanie kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji. Swoje doświadczenia z realizacji stypendiów przedstawią naukowcy, którym udało się zdobyć finansowanie na prowadzenie badań.

Więcej informacji na stronie: Nasze SzkoleniaJAK ZOSTAĆ EKSPERTEM KE W 7.PR?

W dniu 17 marca br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na seminarium pt.: "Jak zostać ekspertem KE w 7.PR?"".

Komisja Europejska poszukuje ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu.

W programie znajdą się m.in. wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: Nasze SzkoleniaDZIEŃ INFORMACYJNY nt. 4. konkursu w Programie CIP-ICT PSP

W dniu 19 marca br. Branżowy Punkt Kontaktowy IT zaprasza na dzień informacyjny poświęcony 4. konkursowi w Programie CIP-ICT PSP - Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme).

Spotkanie poprowadzą eksperci - Pan Andrzej Galik z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (Warszawa) oraz Pan Łukasz Nikitin ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie (Kraków).

Celem Programu CIP-ICT PSP jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności, poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.

Został on stworzony jako źródło finansowania działalności, która już nie może zostać określona jako badania naukowe, lecz jednocześnie nie jest jeszcze dotacją na działalność produkcyjną. Stanowi więc pomost pomiędzy m.in. Programem Ramowym UE (główny instrument finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie) a np. krajowymi programami wsparcia inwestycyjnego finansowanymi z funduszy strukturalnych.

Spotkanie odbędzie się w sali 312 Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu, w godzinach 10.00-15.00.

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.kontaktowy.euKONKURS NA STANOWISKO: KOORDYNATORA CENTRÓW BADAWCZYCH Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ogłosiła konkurs na stanowisko - Koordynatora Centrów Badawczych - Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Fundacja UAM, w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT), planuje usprawnić organizację działalności Centrów Badawczych. Centra tworzone są w porozumieniu z uczelnią - Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działają w oparciu o infrastrukturę badawczą umiejscowioną w Parku lub dzierżawioną od Uniwersytetu. Zadaniem Centrów jest prowadzenie działalności usługowej oraz rozwoju technologii nakierowanej na potrzeby rynku. Pracami Centrów Badawczych kierują pracownicy uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące profilu w/w stanowiska oraz warunków jakie musi spełniać kandydat dostępne są na stronie: www.ppnt.poznan.pl

Wnioski aplikacyjne należy przesyłać do dnia 22 marca 2010r. do godziny 12.00 na adres: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dopiskiem "Konkurs Koordynator", ul. Rubież 46, 61-12 Poznań lub na adres email: ppnt@ppnt.poznan.pl, z dopiskiem "koordynator Centrów Badawczych".ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7.PR

W dniach 7-8 kwietnia 2010 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty "Zarządzanie projektami w 7.PR".

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się realizacją projektów oraz ich zarządzaniem w ramach Programów Ramowych UE. Warsztaty będą składały się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznych ćwiczeń. Spotkanie poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Szczegółowe informacje wkrótce będą dostępne na stronie: Nasze SzkoleniaEuropejski Portal dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Komisja Europejska uruchomiła nową wersję portalu dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom. Portal zawiera informacje m.in.: na temat możliwości finansowania projektów, sieci partnerów, punktów kontaktowych czy pomocy tłumaczeniowej. Inicjatywa finansowana jest ze środków Programu CIP, a jego administrację nadzoruje DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Strona portalu: http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl