Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 144 z dnia 16 lutego 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


PROGRAM "POMYSŁY" DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW - SPOTKANIA

W dniu 4 marca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na ostatnie spotkanie warsztatowe i konsultacje dla osób przygotowujących wnioski na najbliższy konkurs dla doświadczonych naukowców (ERC-2010-AdG) w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Termin składania wniosków mija 7 kwietnia 2010 r.

Spotkanie organizowane jest w siedzibie KPK w Warszawie. Program zajęć obejmie szczegóły systemu EPSS, część administracyjną wniosku (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), kwestie finansowe, a także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzednich konkursów.

Zgłoszenie ze streszczeniem projektu należy przesłać na adres e-mail: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl. Osobiste konsultacje dla naukowców przygotowujących ostateczną wersję projektu możliwe są po uzgodnieniu terminu z KPK.

Więcej informacji na stronie: tutajIRSES - JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

W dniu 18 lutego br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie, organizuje warsztaty pisania wniosków na konkurs Marie Curie International Research Staff Exchenge Scheme (IRSES).

Konkurs dedykowany jest instytucjom europejskim, które chciałyby otrzymać wsparcie we współpracy naukowej z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej. Projekty IRSES zakładają wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, administracja) pomiędzy Wspólnotą i krajem trzecim. Jej celem jest wzmacnianie długofalowej współpracy, w ramach 2-4 letnich projektów, pomiędzy co najmniej dwiema organizacjami z dwóch krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz jedną lub więcej organizacją z kraju trzeciego.

Podczas warsztatów omówione zostaną założenia i cele akcji, warunki formalne oraz sposób przygotowania wniosku. Uczestnicy zapoznają się z fragmentami rzeczywistych wniosków i ich oceną, a także samodzielnie przygotują części wniosku.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z Warszawy.

Więcej informacji na stronie tutajFINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR UE - WARSZTATY

W dniu 25 lutego br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: "Finansowanie projektów w 7. PR UE".

Jest to kolejne z serii szkoleń, poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7.PR UE.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zasady finansowania w 7. Programie Ramowym, a także przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia. Spotkanie kierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.

Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Więcej informacji na stronie: Nasze szkoleniaCZAT INTERNETOWY

W dniu 25 lutego br. o godz. 12.30 MJ Media, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank BPH organizują czat internetowy "Innowacyjne przedsiębiorstwo - finansowanie inwestycji i prac B+R ze środków UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych".

Jest to już II edycja e-seminariów organizowanych przez Fundusze Europejskie i Bank BPH. Na pytania odpowiadać będą eksperci z PARP, Banku BPH oraz firmy SmartConsulting.

Więcej informacji na stronie: http://espotkania.fundusze-europejskie.pl
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl