Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 140 z dnia 4 grudnia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


DZIEŃ INFORMACYJNY EURATOM

W dniu 8 grudnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych w Warszawie zaprasza na dzień informacyjny poświęcony czwartemu konkursowi w programie Euratom-Fission w 7. Programie Ramowym.

W spotkaniu weźmie udział Georges Van Goethem (DG RTD, Energy -Euratom) z Komisji Europejskiej, który przedstawi najnowsze tematy konkursowe w programie Euratom-Fission. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele ministerstwa i platform technologicznych. Prezentowane zostaną doświadczenia polskich naukowców, którzy odnieśli sukces w programie Euratom.

Więcej informacji i rejestracja na: tutajKONKURS MNISW - DZIEWCZYNY PRZYSZŁOŚCI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i redakcja magazynu "Elle" zapraszają do wzięcia udziału w konkursie "Dziewczyny przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie". Inicjatywa ma wspierać i promować ambitne młode kobiety, które studiując na uczelniach w całym kraju, realizują swoje badawcze pasje.

W konkursie mogą wziąć udział studentki uczelni publicznych i niepublicznych, uczące się na kierunkach inżynieryjnych, technicznych, matematycznych lub przyrodniczych. Powinny prowadzić samodzielne badania naukowe lub angażować się w projekty badawcze.

Laureatki konkursu mogą otrzymać nawet 15 tysięcy złotych na prowadzenie badań naukowych. Projekty można zgłaszać do 20 stycznia 2010 roku.

Więcej informacji: www.nauka.gov.plMIĘDZYNARODOWA WYMIANA PRACOWNIKÓW

25 listopada br. Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego. Celem akcji jest rozwój istniejącej i nawiązanie nowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi z państw Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z 7. PR, a wywodzącymi się z państw, z którymi KE podpisała umowę o współpracy naukowo technologicznej oraz krajów sąsiadujących z UE.

Granty przyznawane są na okres od dwóch do czterech lat. Jak pokazują wyniki poprzedniej edycji konkursu, szanse na sukces są duże. Na siedemnaście wniosków z polskimi uczestnikami w 2008 roku 10 znalazło się na liście rekomendowanej do otrzymania dofinansowania. W czterech wnioskach polska instytucja pełni rolę koordynatora.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: tutaj

W styczniu Krajowy Punkt Kontaktowy rusza z serią warsztatów z pisania wniosków na IRSES. Więcej informacji, szczegółowy opis akcji, sposób finansowania oraz warunki uczestnictwa opisane są na stronie KPK: tutajKOMISJA EUROPEJSKA OGŁOSIŁA NOWE KONKURSY
W 7.PROGRAMIE RAMOWYM

WSPÓŁPRACA - Technologie informacyjne i komunikacyjne

6 konkurs ICT
Znak konkursu: FP7-ICT-2009-6
Data publikacji: 24 listopada 2009r.
Budżet: 286 mln Euro
Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2010r.
Zakres konkursu:
- systemy kognitywne i robotyka;
- cyfrowe biblioteki i ochrona treści cyfrowych;
- wirtualna fizjologia człowieka;
- ICT na rzecz mobilności w przyszłości;
- molekularne urządzenia i systemy skalowalne;
- ICT inspirowane mózgiem;
- koordynowanie społeczności, planów i działań w inicjatywach na rzecz przyszłych i pojawiających się technologii (FET);
- identyfikacja nowych zagadnień badawczych i ocena globalnych trendów w dziedzinie nauki i technologii w zakresie ICT dla przyszłych proaktywnych inicjatyw FET;
- współpraca międzynarodowa;
- dopłaty w celu wspierania współpracy międzynarodowej między bieżącymi projektami.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

POMYSŁY

Granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) dla doświadczonych naukowców stwarzają uznanym naukowcom i uczonym możliwość kontynuowania wybranych przez siebie pionierskich badań. Granty mają wysoce konkurencyjny charakter i są przyznawane wyłącznie na podstawie kryterium doskonałości bez ograniczania się do konkretnych dziedzin naukowych. Wspierają najlepsze badania europejskie, zapewniając wartość dodaną inwestycjom naukowym na szczeblu krajowym.

Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki fizyczne i inżynieryjne)
Znak konkursu: ERC-2010-AdG_ 20100224
Data publikacji: 29 października 2009r.
Budżet: 590,052 mln Euro (dla wszystkich dziedzin)
Termin składania wniosków: 24 lutego 2010r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki o życiu)
Znak konkursu: ERC-2010-AdG_20100317
Data publikacji: 29 października 2009r.
Budżet: 590,052 mln Euro (dla wszystkich dziedzin)
Termin składania wniosków: 17 marca 2010r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki społeczne i humanistyczne)
Znak konkursu: ERC-2010-AdG_20100407
Data publikacji: 29 października 2009r.
Budżet: 590,052 mln Euro (dla wszystkich dziedzin)
Termin składania wniosków: 7 kwietnia 2010r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

LUDZIE

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2010-COFUND
Data publikacji: 18 listopada 2009r.
Budżet: 75 mln Euro
Termin składania wniosków: 18 lutego 2010r.
Zakres konkursu:
Dodatkowe finansowanie istniejących lub nowych programów stypendialnych - regionalnych oraz krajowych - na szkolenia naukowe i rozwój kariery w celu zachęcenia naukowców do pracy poza granicami swojego kraju. Wnioskodawcami mogą być instytucje publiczne lub prywatne odpowiedzialne za finansowanie i prowadzenie stypendiów lub programów szkoleń naukowych. Mogą to być ministerstwa, instytucje lub agencje badawcze, organizacje międzynarodowe bądź inne organy realizujące misję publiczną. Prawo do ubiegania się o dofinansowanie przysługuje wszelkim programom badawczym lub szkoleniowym, za wyjątkiem tych, które objęte są traktatem EURATOM, pod warunkiem, że zawierają element zagranicznej mobilności.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Międzynarodowa wymiana pracowników
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IRSES
Data publikacji: 25 listopada 2009r.
Budżet: 30 mln Euro
Termin składania wniosków: 25 marca 2010r.
Zakres konkursu:
Wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy europejskimi instytucjami naukowymi a organizacjami z krajów, z którymi KE podpisała umowę o współpracy naukowo-technologicznej oraz krajów sąsiadujących z UE: Algieria, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Gruzja, Indie, Japonia, Jordania, Kanada, Korea Południowa, Liban, Libia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Nowa Zelandia, Palestyna, Rosja, RPA, Syria, Tunezja, Ukraina, USA
Dokumentacja konkursowa: tutaj

EURATOM

Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem
Znak konkursu: FP7-Fission-2010
Data publikacji: 13 listopada 2009r.
Budżet: 49,799 mln Euro
Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2010r.
Zakres tematyczny:
- demonstracja in-situ koncepcji i technologii magazynowych w podziemnych laboratoriach badawczych;
- działalność badawcza na rzecz wdrożenia geologicznej utylizacji;
- starzenie się niemetalicznych komponentów elektrowni jądrowych (NPP);
- badania i rozwój (B+R) wspierające program badań strategicznych Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP);
- koordynacja wkładu programu Euratom w Międzynarodowe Forum Generacji IV (GIF);
- badania materiałoznawcze;
- badania nad zagrożeniami związanymi z niskimi dawkami promieniowania w Europie;
- optymalizacja dawek dzięki nowym technologiom w obrazowaniu medycznym;
- europejska platforma gotowości i zarządzania nagłymi zdarzeniami i sytuacjami powypadkowymi;
- zintegrowane podejście do badań radioekologicznych w Europie;
- ponadnarodowy dostęp do dużych infrastruktur;
- plany szkoleń programu Euratom - Rozszczepienie (EFTS) w zakresie energetyki jądrowej i ochrony przed promieniowaniem;
- działania wspierające wdrożenie programu i pozostała działalność;
- współpraca w zakresie edukacji i szkolenia jądrowego;
- niezawodność programowania w automatyzacji;
- test kwalifikacji paliwa do nadkrytycznego reaktora wodnego (SCWR).
Dokumentacja konkursowa: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl