Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 14 z dnia 16 lutego 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Priorytet 7: pierwsze wieści o ostatnim konkursie

Na ostatni konkurs (Citizens-3, termin 10 grudnia 2003 r.) nadeszły 183 wnioski, z których do oceny skierowano 168 (111 projektów zintegrowanych i 57 sieci doskonałości). Ocena zaplanowana jest na pierwsze 3 tygodnie marca, przedstawienie wyników oceny Komitetowi Programowemu - na przełomie kwietnia i maja. Start pierwszych projektów przewiduje się na jesień 2004 r. Rozkład projektów w poszczególnych tematach można znaleźć na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2289

Konkurs na Centra Doskonałości

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ogłosiło konkurs na Centra Doskonałości. Wysokość dofinansowania wyniesie 30.000 zł dla jednego Centrum Doskonałości.

Przyznanie tych środków będzie równoznaczne z nadaniem jednostce naukowej lub jej części statusu Centrum Doskonałości. O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno już istniejące Centra Doskonałości, jak i inne jednostki lub ich wyodrębnione części. Wniosek należy składać do dnia 15 kwietnia br. w sekretariacie Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Pełna informacja na ten temat znajduje się na stronie: http://www.kbn.gov.pl/wfs/zalozenia_cd.html

Warszawa - Kraków 24-25 lutego 2004
NEST Road Show in the Candidate Countries

Departament Badań Komisji Europejskiej zainicjował we wszystkich krajach Europy Środkowej cykl spotkań informacyjnych poświęconych programowi NEST (New Emerging Science and Technology) pod nazwą NEST Road Show in the Candidate Countries. W ramach tego cyklu w Polsce - w Warszawie i Krakowie odbędą się dwa spotkania w dniach 24-25 lutego br. W spotkaniach będzie uczestniczył William Cannell – Head of Unit DG Research Komisji Europejskiej - dyrektor programu NEST.

Pierwsze z tych spotkań będzie miało miejsce 24 lutego br. w siedzibie KPK przy ul. Świętokrzyskiej 21 w Warszawie, a drugie – organizowane przez krakowski RPK - odbędzie się 25 lutego br. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Programy obydwu imprez są podobne – mowa będzie przede wszystkim o nowych inicjatywach PATHFINDER przewidzianych w najbliższym konkursie programu NEST: problem złożoności w nauce; biologia syntetyczna i co to znaczy człowiek?

Bliższe informacje i szczegółowy program spotkania w Warszawie znajduje się pod adresem:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=372,
a informacje na temat spotkania w Krakowie na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=382

Information and Brokerage event on NEST-PATHFINDER w Brukseli

Dnia 2 marca br. w Brukseli odbędzie się Dzień Brokerski poświęcony incjatywom Pathfinder programu NEST. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu NEST-IDEA (w którym uczestniczy Krajowy Punkt Kontaktowy) przy współpracy zespołu Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za program NEST. Celem tego spotkania będzie pomoc potencjalnym partnerom w przygotowaniu projektów i w tworzeniu konsorcjów w ramach tych inicjatyw. Spotkania brokerskie odbywać się będą w formie trzech równoległych sesji poświęconych inicjatywom PATHFINDER: złożoność w nauce; biologia syntetyczna i co to znaczy człowiek.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość przedstawienia krótkiej 1-3-minutowej prezentacji dotyczącej propozycji swojego projektu. Przewidziana jest również sesja plakatowa. Niestety organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników. Bliższe informacje oraz formularz zgłoszenia on-line dostępne są na stronie
http://www.eurosfaire.prd.fr/nest/ji/index-ji-020304p.html

Stypendia Marie Curie - "Kursy szkoleniowe i konferencje"

Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje seminarium nt. pisania wniosków o konferencje w ramach akcji stypendialnych Marie Curie. Spotkanie odbędzie się 2 marca br. o godz. 10.30 w siedzibie KPK (przy ulicy Świętokrzyskiej 21). Więcej informacji i możliwość rejestracji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=378

Warsztaty POLFOOD "Higiena w produkcji i przetwarzaniu mleka" 11-12 marca 2004, Warszawa, Hotel Hetman, ulica Kłopotowskiego 36.

11-12 marca 2004 w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy w ramach projektu "POLFOOD" z inicjatywy 6 Programu Ramowego UE organizuje warsztaty "Higiena w produkcji i przetwarzaniu mleka".

Warsztaty stanowią element działań inicjatywy, która pomóc ma Państwu w uczestnictwie w projektach 6. Programu Ramowego..

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony zostanie prezentacji osiągnięć współczesnej nauki polskiej jak i europejskiej. Udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej i reprezentanci dotychczas zrealizowanych projektów oraz polskie instytucje.

Drugi dzień jest bardziej praktyczny, przeznaczony specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematyka warsztatów obejmuje praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania środków europejskich oraz dostosowania branży spożywczej do standardów europejskich. Równolegle z wykładami toczyć się będą spotkania bilateralne.

Ponadto utworzona zostanie baza danych, która przedstawiać będzie potencjał Polski w sektorze żywności.

Szczegółowy program spotkania, informacje dotyczące rejestracji oraz "Oferta współpracy" podano na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=373

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl