Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 139 z dnia 15 listopada 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR - WARSZTATY

W dniu 17 Listopada 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty dotyczące Finansowania projektów w 7.PR. Podczas spotkania omówione zostaną zasady finansowania projektów obowiązujących w 7. Programie Ramowym: koszty kwalifikowalne projektu, sposoby wykazywania kosztów, kalkulacje dofinansowania KE, wpływy do projektu, płatności, raporty i świadectwa kontroli, doświadczenia z zarządzania projektami 6PR realizowanymi w KPK.

Warsztaty kierowane są do służb finansowo - księgowo - administracyjnych, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych.

Więcej informacji: tutajROZLICZENIA FINANSOWE W 7.PR - SPOTKANIE Z BIEGŁYM REWIDENTEM

W dniu 18 listopada 2009 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na szkolenie nt.: Rozliczeń finansowych w 7.PR - Spotkanie z biegłym rewidentem.

Zasady finansowe w 7. PR zostały częściowo zmienione przez Komisję Europejską w stosunku do poprzednich Programów Ramowych. Szkolenie będzie dobrą okazją do zapoznania się z aktualnymi zasadami obowiązującymi na etapie realizacji i rozliczania projektu. Przedstawione zostaną miedzy innymi szczegóły dotyczące rodzajów kosztów i metod ich sprawozdawania, kalkulacje dofinansowania, obowiązki konsorcjum wobec KE oraz aspekty dotyczące kontroli.

Więcej informacji: tutajNAUKOWIEC XXI WIEKU: MENEDŻER PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Integracji Europejskiej, Wydział Fizyki oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) zapraszają na konferencję: "Naukowiec XXI wieku: Menedżer Projektów Badawczych", która odbędzie się w dniu 19 listopada 2009 r. o godz. 12:00. Konferencja realizowana jest w ramach projektu: Studia podyplomowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla kadr B+R: "Menedżer Projektów Badawczych".

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia: Europejska Przestrzeń Badawcza: wyzwania dla nauki, Parki naukowo-technologiczne źródłem innowacyjności, Zarządzanie projektem badawczym w 7.PR, Zostań ekspertem w 7.PR.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: centrum@amu.edu.plPRZESZUKIWANIE BAZ PATENTOWYCH A INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

W dniu 24 listopada 2009 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zapraszają na warsztaty: Przeszukiwanie baz patentowych a innowacyjność projektu w 7. Programie Ramowym UE.

Warsztaty poprowadzi specjalista w tej dziedzinie - Łukasz Wściubiak - pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego, Centrum Transferu Technologii w Krakowie.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu własności intelektualnej, jej aspekty w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz kwestie dotyczące informacji patentowej.

Druga część spotkania poświęcona zostanie praktycznym zagadnieniom związanym z przeszukiwaniem różnych baz patentowych. Zaprezentowana zostanie m.in. strona Urzędu Patentowego RP i baza Esp@cenet. Uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnej pracy przy komputerach.

Więcej informacji: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl