Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 138 z dnia 30 października 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


JAK DOBRZE NAPISAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO 7.PR

W dniu 3 listopada 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych w Warszawie zaprasza na spotkanie dotyczące metod efektywnego poszukiwania współpracy do 7. Programu Ramowego oraz jak dobrze napisać i złożyć wniosek do 7.PR.

Podczas spotkania przedstawione zostaną aspekty teoretyczne i praktyczne przygotowania wniosku do 7PR. Omówione zostaną główne części wniosku,kwestie związane z budżetem i składaniem wniosków oraz metody poszukiwania partnerów do współpracy.

Więcej informacji: tutajDZIEŃ INFORMACYJNY DLA KLASTRÓW BADAWCZYCH - REGIONS OF KNOWLEDGE 2010 r.

W dniu 03 listopada 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych w Warszawie zaprasza na dzień informacyjny dla klastrów badawczych - Regions of Knowledge 2010 r.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości finansowania współpracy międzynarodowej klastrów europejskich, Regiony Wiedzy - konkursy w Programie Pracy 2010 r. oraz wsparcie klastrów w programie CIP.

Więcej informacji: tutajPRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zapraszają na szkolenie: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE. Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2009 r. godz. 08.45 - 15.00 na Politechnice Poznańskiej.

Szkolenie poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie - dr Dariusz Kasprzycki i dr Justyna Ożegalska - Trybalska - pracownicy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, w tym między innymi aspekty związane z najczęstszymi rezultatami projektów (wynalazki, know-how), twórczością pracowniczą oraz sposobami i kosztami uzyskania praw własności intelektualnej.

Więcej informacji: tutajWARSZTATY DLA NAUKOWCÓW

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE rozpoczyna cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących wnioski do najbliższego konkursu dla początkujących naukowców (ERC-2010-StG) w Programie Pomysły.

Zajęcia warsztatowe w KPK planowane są w następujących terminach:
- 12 listopada br. - dla przedstawicieli nauk biologicznych i medycznych, przygotowujących wnioski na 18 listopada br.
- 3 grudnia br. - dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, przygotowujących wnioski na 9 grudnia br.

Program zajęć obejmie szczegóły systemu składania wniosków - EPSS, część administracyjną wniosku (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe, a także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzednich konkursów.

Zajęcia kierowane są do osób przygotowujących wniosek do jesiennego konkursu, które zarejestrowane są w systemie EPSS. Zgłoszenia ze streszczeniem projektu można przesyłać na adres wieslaw.studencki@kpk.gov.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc - maksymalnie 15 osób - priorytet będą mieć naukowcy z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana (jako wyraz zainteresowania władz instytucji goszczącej przyszły projekt). Mile widziani będą uczestnicy z własnymi laptopami (KPK zapewnia dostęp do internetu).

Osobiste konsultacje dla naukowców przygotowujących ostateczną wersję projektu możliwe są po uzgodnieniu terminu z KPK (wieslaw.studencki@kpk.gov.pl).ROZLICZENIA FINANSOWE W 7. PR. SPOTKANIE Z BIEGŁYM REWIDENTEM

18 listopada br. na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala AB DS "Jowita", przy ul. Zwierzynieckiej 7), odbędzie się szkolenie skierowane głównie do osób rozliczających projekty z 7. Programu Ramowego. Szkolenie poprowadzi dr Ernest Podgórski - biegły rewident, który od 2004 roku pełni rolę audytora finansowego w Programach Ramowych. Zapozna uczestników z najważniejszymi zasadami zarządzania finansami w trakcie realizacji i rozliczania projektu, udzieli praktycznych wskazówek audytora finansowego a także pokaże jak uchronić się przed najczęstszymi błędami popełnianymi podczas realizacji i rozliczania projektów 7.PR. Szkolenie organizuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji: tutajKONFERENCJA - "Opportunities of Innovation in Energy Efficiency Field"

w dniu 25 listopada 2009 r., w ramach projektu GENESYS, zorganizowane zostanie spotkanie tematyczne "Opportunities of Innovation in Energy Efficiency Field". Odbędzie się w ono w godz. 10-14, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009 w Poznaniu, w pawilonie 15 (Poziom C), pok. 401.

Celem spotkania będzie badanie potencjalnych ścieżek międzynarodowej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami a europejskimi naukowcami dla wypracowania nowych innowacyjnych idei i możliwości współpracy handlowej. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Udział jest bezpłatny.

Więcej informacji: Karolina Szlasa, tel. 022 389 70 76, e-mail: karolina.szlasa@techin.pl
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl