Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 137 z dnia 15 października 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


SZKOLENIE: "MŚP NA START! JAK Z SUKCESEM NAPISAĆ WNIOSEK DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE"

W dniu 21 października 2009 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu oraz Star-Net Transport zapraszają na szkolenie: "MŚP na start! Jak z sukcesem napisać wniosek do 7. Programu Ramowego UE", które odbędzie się w Hotelu Andersia w Poznaniu.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w projektach badawczych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne etapy przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną również kwestie związane z prawami własności intelektualnej, a także elektroniczny system składania wniosków. Szczególny nacisk zostanie położony na specjalne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw - w ramach Programu Możliwości 7.PR.

Więcej informacji: tutajPATENT NA INNOWACYJNY BIZNES

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio z Poznania zaprasza na kolejną serię szkoleń oraz spotkań konsultacyjnych w ramach projektu "PATENT na innowacyjny biznes".

W najbliższym czasie odbędą się następujące otwarte spotkania konsultacyjne:
- 19 października br. "Co przedsiębiorczy naukowiec powinien wiedzieć na temat nieuczciwej konkurencji",
- 5 listopada br. "Co przedsiębiorczy naukowiec powinien wiedzieć na temat prawa autorskiego",
oraz szkolenie:
- 23 października br. "Jak przedstawić projekt inwestorom oraz analiza dostępnych źródeł finansowania wstępnej fazy rozwoju firmy?"

Spotkania poprowadzą specjaliści z zakresu tematyki ochrony własności intelektualnej i innowacji. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do wielkopolskich naukowców oraz doktorantów, studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Udział w działaniach projektu jest BEZPŁATNY. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.proregio.org.pl, zakładka PATENT na innowacyjny biznes.WARSZTATY DLA NAUKOWCÓW

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE rozpoczyna cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących wnioski do najbliższego konkursu dla początkujących naukowców (ERC-2010-StG) w Programie Pomysły. Zajęcia warsztatowe w KPK planowane są w następujących terminach:
20 października br. - dla przedstawicieli nauk fizycznych i inżynierskich, przygotowujących wnioski na 28 października br.
12 listopada br. - dla przedstawicieli nauk biologicznych i medycznych, przygotowujących wnioski na 18 listopada br.
3 grudnia br. - dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, przygotowujących wnioski na 9 grudnia br.

Program zajęć obejmie szczegóły systemu składania wniosków - EPSS, część administracyjną wniosku (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe, a także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzednich konkursów.

Zajęcia kierowane są do osób przygotowujących wniosek do jesiennego konkursu, które zarejestrowane są w systemie EPSS. Zgłoszenia ze streszczeniem projektu można przesyłać na adres wieslaw.studencki@kpk.gov.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc - maksymalnie 15 osób - priorytet będą mieć naukowcy z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana (jako wyraz zainteresowania władz instytucji goszczącej przyszły projekt). Mile widziani będą uczestnicy z własnymi laptopami (KPK zapewnia dostęp do internetu).

Osobiste konsultacje dla naukowców przygotowujących ostateczną wersję projektu możliwe są po uzgodnieniu terminu z KPK (wieslaw.studencki@kpk.gov.pl).NAUKOWCY W SIECI

8 września br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na Sieci Badawczo-Szkoleniowe (Marie Curie Initial Training Networks - ITN) w ramach programu Ludzie w 7.PR. Celem akcji jest poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców w ciągu pięciu pierwszych lat kariery naukowej (w tym doktorantów) i zwiększenie ich szans na zatrudnienie zarówno w sektorze akademickim, jak i prywatnym oraz publicznym.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, partnerzy sami określają tematykę badawczą. Wnioski przygotowują konsorcja składające się z minimum 3 różnych instytucji wywodzących się z trzech różnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z 7.PR.

W ramach 4 letnich projektów partnerzy w konsorcjum mogą zaplanować następujące działania: zatrudnienie i szkolenie początkujących naukowców w wybranym przez siebie obszarze, organizację wspólnych szkoleń na poziomie sieci, wymianę pracowników, konferencje, szkoły letnie oraz warsztaty otwarte również dla naukowców spoza konsorcjum.

Sieć KPK zaplanowała organizację kilku szkoleń w poszczególnych regionach kraju, głównie dla przedstawicieli instytucji planujących koordynowanie projektu ITN. W ramach warsztatów omówione zostaną szczegółowo cele akcji, struktura wniosku, kryteria oceny i komentarze ekspertów oceniających w poprzednim konkursie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się fragmentami rzeczywistych wniosków oraz samodzielnie przygotować część wniosku.

Szkolenia odbyły się już w Gliwicach, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Łodzi. Chętnych do udziału zapraszamy do: Warszawy - 16.10.2009, Krakowa - 20.10.2009, Gdańska - 27.10.2009, Wrocławia - 04.11.2009 oraz Szczecina.

Uaktualnione informacje oraz rejestracja na stronach KPK: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl