Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 136 z dnia 30 września 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Dzień Informacyjny- "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7. Programie Ramowym"

W dniu 5 października 2009 r., Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza na Dzień Informacyjny - "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7. Programie Ramowym".

Dzień Informacyjny dedykowany jest w szczególności przedstawicielom administracji publicznej szczebla krajowego i regionalnego oraz jednostkom naukowym, firmom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze naukowo-technologicznym.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia:
- współpraca międzynarodowa w 7.PR
- przedstawienie tematyki konkursów INCO/"Możliwości" w Programie Pracy 2010
- rola Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze INCO 7.PR
- aspekty finansowe w projektach INCO
- doświadczenie polskich podmiotów w realizacji projektów INCO
- zagadnienia techniczne dotyczące przygotowywania wniosków projektowych


Więcej informacji: tutajWarsztaty - "JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty pt.: JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU".

Warsztaty odbędą się w dniach 7-8 października 2009 r. w Inqbatorze, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Podczas warsztatów przekazane zostaną informacje jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków. Szczegółowo omówione zostaną aspekty finansowe, a teoria poparta będzie praktycznymi ćwiczeniami, umożliwiającymi ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: tutajFinansowanie projektów w 7.PR - warsztaty

W dniu 8 października 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza na warsztaty "Finansowanie projektów w 7.PR".

Podczas spotkania omówione zostaną zasady finansowania projektów obowiązujących w 7. Programie Ramowym. Warsztaty skierowane są do służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych. Warsztaty będą się odbywać w niewielkiej grupie uczestników (do 30 osób).

Ćwiczenia będą obejmowały zagadnienia:
- koszty kwalifikowalne projektu,
- sposoby wykazywania kosztów,
- kalkulacje dofinansowania KE,
- wpływy do projektu,
- płatności,
- raporty i świadectwa kontroli,
- doświadczenia z zarządzania projektami 6PR realizowanymi w KPK.


Więcej informacji: tutajSeminarium - NAUKOWCY W SIECI

W dniu 14 października 2009 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Poznańskiej zapraszają na seminarium: "Naukowcy w Sieci. Sieci Szkoleniowe Marie Curie szansą dla polskich instytucji naukowych na dołączenie do najlepszych europejskich zespołów badawczych".

Sieci Szkoleniowe Marie Curie (ITN - Marie Curie Initial Training Networks) są ofertą 7. Programu Ramowego UE, skierowaną do instytucji naukowych, tworzących międzynarodowe konsorcja, w ramach których opracowywany jest wspólny program szkoleniowy dla początkujących naukowców. Sieci mają stworzyć młodym badaczom, stojącym u progu swojej kariery naukowej, możliwość poprawy perspektyw zawodowych poprzez dołączenie do europejskich zespołów badawczych.

Spotkanie kierowane jest do tych instytucji, które chciałyby stać się członkami sieci ITN i są zainteresowane utworzeniem wspólnego, czteroletniego programu szkoleniowego o charakterze interdyscyplinarnym, w czasie którego będą przyjmować do siebie naukowców z całego świata. Projekty umożliwiają m.in. organizację konferencji, warsztatów, szkół letnich oraz specjalistycznych kursów.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej informacji: tutajOferta stypendialna JRC, inicjatywa Euraxess i inne źródła finansowania badań

W dniu 15 października 2009r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie zaprasza na spotkanie dotyczące oferty stypendialnej Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre), inicjatywy Euraxess i innych źródeł finansowania badań.

Podczas spotkania organizatorzy przedstawią najważniejsze cechy i strukturę JRC omówione również zostaną zasady aplikowania na przykładzie ogłoszonego konkursu, a także formy współpracy.

Spotkanie będzie miało również formę ćwiczeniową, w której zaprezentowane zostaną sposoby dotarcia do informacji na stronach DG JRC i poszczególnych instytutów oraz wyszukiwanie ważnych informacji dla osób chcących aplikować o pracę w JRC. Omówienie także zostaną dokumenty aplikacyjne.

Więcej informacji: tutajNowy serwis poszukiwaniu partnerów do projektów - "Badania na rzecz MŚP"

Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów typu "Badania na rzecz MŚP" dotyczące aktualnego konkursu FP7-SME-2010-1 zamieszczane są w specjalistycznej bazie danych, będącej częścią europejskiego projektu sieciującego Punkty Kontaktowe ds. MŚP. Jest to serwis oficjalnie polecany przez Komisję Europejską.

Aktualne ogłoszenia znajdują się na stronie: http://www.sme-ncp.net

MŚP zainteresowane poszukiwaniem partnerów do projektów "Badania na Rzecz MŚP" lub zamieszczania własnych profili, mają możliwość bezpłatnego przeglądania oferty znajdującej się w w/w bazie.
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl