Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 135 z dnia 15 września 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


WARSZTATY - FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PR UE

W dniu 22 września br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym IT serdecznie zapraszają na warsztaty pt.: "Finansowanie projektów w 7. PR UE". Jest to kolejne z serii szkoleń, poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7.PR UE.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zasady finansowania w 7. Programie Ramowym, a także przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia. Spotkanie kierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.

Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Więcej informacji: tutajDZIEŃ INFORMACYJNY 7.PR POTENCJAŁ BADAWCZY

W dniu 22 września 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie organizuje dzień informacyjny dotyczący Potencjału Badawczego w 7.PR.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną konkursy w Research Potential FP7 (m.in. Finansowanie rozwoju centrów badawczych w 7. Programie Ramowym - FP7-RegPot-2010-1) oraz wyniki konkursów ogłoszonych w 2009 roku.

Zaprezentowane zostaną również dobre praktyki w postaci prezentacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w 2009 roku:

- CEMCAST Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
- PROFICIENCY- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
- RECENT Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Techniki Cieplnej
- BIOCONSUS - Zakład Badania Ssaków Polska Akademia Nauk

Uczestnicy spotkania będą również mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym - Klucz do sukcesu w FP7 Research Potential.

Więcej informacji: tutajDZIEŃ INFORMACYJNY: ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO ORAZ BIOTECHNOLOGIA

W dniu 24 września 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zapraszają na dzień informacyjny tematu Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia. Gościem spotkania będzie m.in. dr Antonio Di Giulio - Head of Unit Food, Heath, Well being z Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania omówiony zostanie 4 konkurs w temacie Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia; zaprezentowane zostanie również wsparcie MNiSW dla polskich uczestników w 7.PR.

Ekspert oceniający wnioski w programach ramowych podzieli się z uczestnikami swoim doświadczeniem, a także udzieli kilku rad, jak zwiększyć swoje szanse uczestnictwa w projektach unijnych.

Więcej informacji: tutajMIEJ POMYSŁ NA IDEAS!

Przypominamy, iż dnia 24 września 2009 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym serdecznie zapraszają na szkolenie: Miej pomysł na IDEAS! Wsparcie rozwoju kariery naukowej młodych doktorów w 7.PR.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie oferta programu Ideas - rodzaje grantów, zasady udziału i warunki ogłoszonego konkursu dla naukowców posiadających od 2 do 10 lat doświadczenia badawczego po doktoracie (ERC Starting Independent Researcher Grant). Druga część spotkania będzie poświęcona omówieniu części merytorycznej wniosku oraz rejestracji wniosku poprzez wypełnienie formularzy administracyjnych w systemie EPSS.

Więcej informacji: tutaj


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl