Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 134 z dnia 31 sierpnia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


DNI INFORMACYJNE PRIORYTETÓW TEMATYCZNYCH 7.PR

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską 53 nowych konkursów na 2010 rok, w trzech programach szczegółowych (Współpraca, Pomysły i Możliwości) 7. Programu Ramowego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE rusza z serią dni informacyjnych:

8 września 2009 r. - Dzień informacyjny - Bezpieczeństwo, ICT, Transport

Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, przedstawią zagadnienia związane z tematami Bezpieczeństwa, ICT oraz Transportu. Omówione zostaną: Możliwości finansowania badań oraz przyszłe konkursy w priorytetach ICT, BEZPIECZEŃSTWO i TRANSPORT w 7. PR.; Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives): Clean Sky, Sesar, Eniac, Artemis; Wsparcie organizacyjne i finansowe dla uczestników 7.PR: "Granty na Granty", KRAB (Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE), IGLO (IGLO - Nieformalna Grupa Biur Kontaktowych BTR w Brukseli), IPR-Helpdesk projekty Don Q Air oraz Idealist, przyszłe warsztaty szkoleniowe. W programie także: Nowe Partnerstwa Publiczno - Prywatne w TRANSPORCIE i ICT oraz programy wsparcia rozwoju transportu:

- Green Cars Initiative
- Factories of the Future
- Energy - Efficient Buildings
- program rozwoju małego lotnictwa
- program rozwoju pojazdów elektrycznych

Więcej informacji: tutaj

9 września 2009 r. - Dzień informacyjny - Zdrowie

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie, zapraszają na dzień informacyjny dotyczący tematu Zdrowia w 7.PR. W spotkaniu weźmie udział reprezentant Komisji Europejskiej Patrik Kolar - Head of Unit Genomics and system biology. Omówiona zostanie tematyka 4 konkursu w priorytecie Zdrowie oraz poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zdrowia w pozostałych obszarach 7.PR, ekspert oceniający wnioski w programach ramowych podzieli się swoim cennym doświadczeniem. Zaprezentowana zostanie również Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) - możliwości uczestnictwa i informacja o nowym konkursie.

Więcej informacji: tutaj

10 września 2009 r. - Dzień informacyjny - Energia, NMP, Środowisko, Przestrzeń Kosmiczna.

Podczas spotkania omówione zostaną: Wspólne Inicjatywy Partnerstwa Publiczno -Prywatnego w Energii, ICT, NMP i Środowisku; Factories of the Future; Energy - Efficient Buildings; Green Cars Initiative oraz wsparcie organizacyjne i finansowe dla uczestników 7.PR: "Granty na Granty", KRAB (Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE), IGLO (IGLO - Nieformalna Grupa Biur Kontaktowych BTR w Brukseli), IPR-Helpdesk, przyszłe warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji: tutaj

11 września 2009 r. - Dzień informacyjny - Nauki Społeczno Ekonomiczne i Humanistyczne, Nauka a Społeczeństwo.

Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zapraszają na spotkanie dotyczące Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych oraz Nauka a Społeczeństwo. Omówione zostaną następujące zagadnienia: Możliwości finansowania badań w priorytecie Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne w 7. PR - nowe konkursy; Możliwości finansowania badań w priorytecie Nauka a Społeczeństwo w 7. PR - nowe konkursy; Wsparcie organizacyjne i finansowe dla uczestników 7.PR: "Granty na Granty", KRAB (Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE), IGLO (IGLO - Nieformalna Grupa Biur Kontaktowych BTR w Brukseli), IPR-Helpdesc, przyszłe warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji: tutaj

24 września 2009 r. - Dzień informacyjny - Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zapraszają na dzień informacyjny tematu Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia.
Gościem spotkania będzie m.in. dr Antonio Di Giulio - Head of Unit Food, Heath, Well being z Komisji Europejskiej.
Podczas spotkania omówiony zostanie 4 konkurs w temacie Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia; zaprezentowane zostanie również wsparcie MNiSW dla polskich uczestników w 7.PR.
Ekspert oceniający wnioski w programach ramowych podzieli się z uczestnikami swoim doświadczeniem, a także udzieli kilku rad, jak zwiększyć swoje szanse uczestnictwa w projektach unijnych.

Więcej informacji: tutajDZIEŃ INFORMACYJNY - JAK Z SUKCESEM PRZYGOTOWAĆ PROJEKT - BADANIA NA RZECZ MŚP W 7. PROGRAMIE RAMOWYM?

17 września 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Krakowskiej Enterprise Europe Network zapraszają na dzień informacyjny pt: - "Jak z sukcesem przygotować projekt - Badania na Rzecz MŚP w 7. Programie Ramowym?". Spotkanie odbędzie się na Politechnice Krakowskiej, a udział w nim zapowiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Omówiony zostanie sposób poprawnego przygotowania wniosku, zasady schematu 'badania na rzecz MŚP", kwestie poprawnego przygotowania budżetu, formy wsparcia udzielane przez sieć KPK i sieć EEN dla osób przygotowujących wniosek.

Więcej informacji: tutajMIEJ POMYSŁ NA IDEAS!

Dnia 24 września 2009 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym serdecznie zapraszają na szkolenie: Miej pomysł na IDEAS! Wsparcie rozwoju kariery naukowej młodych doktorów w 7.PR.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie oferta programu Ideas - rodzaje grantów, zasady udziału i warunki ogłoszonego konkursu dla naukowców posiadających od 2 do 10 lat doświadczenia badawczego po doktoracie (ERC Starting Independent Researcher Grant). Druga część spotkania będzie poświęcona omówieniu części merytorycznej wniosku oraz rejestracji wniosku poprzez wypełnienie formularzy administracyjnych w systemie EPSS.

Więcej informacji: tutaj


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl